Sveicam Ārlietu ministrijas vietnē

Nacionālā vīza

Raksts

Ilgtermiņa uzturēšanās, kas pārsniedz 90 dienas.

Nacionālā vīza ir ieceļošanas vīza, lai ilgstoši uzturētos Vācijā ar kādu konkrētu mērķi. Parasti vīzu izsniedz uz 90 dienām, atsevišķos gadījumos – uz laiku līdz vienam gadam. Pēc ierašanās Vācijā ir jāiesniedz pieteikums uzturēšanās atļaujas saņemšanai.

Pieteikuma sagatavošana

Pases ar dažādām vīzām
Vīza © Colourbox


Ja Jūs plānojat ilgāku laiku uzturēties Vācijā, Jums jāsāk gatavot pieteikumu vīzas saņemšanai, jo vīzas saņemšanas process var ilgt vairākus mēnešus.

Sagatavojiet savu pieteikumu divos soļos:

Aizpildiet iesniegumu vīzas saņemšanai tiešsaistē un paņemiet to līdzi uz vēstniecību.

Lūdzu sagatavojiet arī pavadošos dokumentus. Ja nebūs iesniegti visi dokumenti un apliecinājumi, tas var novest pie vīzas atteikuma. Esam sagatavojuši vairākus informatīvos materiālus, kuros Jūs atradīsiet nepieciešamo dokumentu sarakstu:

Pieteikuma iesniegšana

Lai iesniegtu pieteikumu, Jums personīgi ir jāierodas Vācijas vēstniecībā.  Vēstniecība pieņems Jūsu dokumentu paketi un iekasēs valsts nodevu, uzdos Jums jautājumus par plānoto braucienu, kā arī  ieskenēs Jūsu fotogrāfiju un noņems pirkstu nospiedumus.

Pieteikuma apstrāde

Vācijas vēstniecība izskata Jūsu pieteikuma dokumentus un pieņem lēmumu. Vēstniecība pārbauda, vai Jūsu pieteikums atbilst likumā noteiktajām prasībām. Atkarībā no brauciena mērķa dokumentu izskatīšana var ilgt vairākus mēnešus. Tiklīdz ir pieņemts lēmums, vēstniecība nekavējoties informē pieteicēju. Pieteicēji tiek lūgti nesūtīt pieprasījumus sniegt informāciju par vīzas pieteikuma izskatīšanas gaitu.

Pēc lēmuma pieņemšanas

Tiklīdz ir pieņemts lēmums, vēstniecība nekavējoties informē pieteicēju par iespēju ierasties un saņemt vīzu. Ierodoties saņemt vīzu lūdzu neaizmirstiet paņemt līdzi pasi.

Laimīgu ceļu! Informācija vīzu saņēmējiem

Ja visi dati Jūsu vīzā ir pareizi, Jūsu ceļojums var sākties. Lūdzu pārbaudiet datus tūlīt pēc vīzas saņemšanas. Ja konstatējat kļūdas, par to nekavējoties informējiet vēstniecības darbiniekus, lai varētu saņemt jaunu vīzu.

Vīzā ir uzrādīts Jūsu pilns vārds un uzvārds, pases numurs un Jūsu fotogrāfija. Tajā ir norādīts uzturēšanās dienu skaits un vīzas derīguma laiks - tas ir laiks, līdz kuram Jums ir jāsaņem uzturēšanās atļauja Vācijā.

Neaizmirstiet tūlīt pēc ierašanās Vācijā reģistrēties iedzīvotāju reģistrācijas pārvaldē un pierakstīties uz pieņemšanu imigrācijas dienestā. Ar ieceļošanas vīzu Jūs varat ceļot Šengenas zonā.

Ja Jūsu vīzas pieteikums ir noraidīts

Ja Jūsu vīzas pieteikums ir noraidīts, tam var būt vairāki iemesli. Šie iemesli tiek minēti noraidījuma pamatojumā. Personas datu aizsardzības dēļ pieteikuma noraidīšanas iemeslus var paziņot tikai Jums personīgi, bet ne kādai citai personai, piemēram, personai, kura Jūs ielūdz.

Ja Jūs vēlaties iebilst pret vīzas pieteikuma noraidīšanu, Jūs to varat darīt, vēršoties attiecīgajā diplomātiskajā pārstāvniecībā vai konsulārajā dienestā viena mēneša laikā pēc lēmuma par vīzas pieteikuma noraidīšanu paziņošanas. Ja lūgumu pārskatīt lēmumu Jūsu vietā iesniedz cita persona, Jums šai personai ir jāizsniedz pilnvara. Pārskatīšanas lūgums ir jāiesniedz rakstiski, nosūtot to pa faksu vai kā parakstītu pielikumu pa e-pastu. Ja attiecīgā diplomātiskā pārstāvniecība vai konsulārais dienests, izskatot pārskatīšanas lūgumu un vēlreiz pārbaudot iesniegtos dokumentus un lietas apstākļus, atkārtoti noraida vīzas pieteikumu, Jums lēmumā par pārskatīšanas lūguma noraidīšanu vēlreiz detalizētāk rakstiski tiek paziņoti atteikuma iemesli. Lēmumu par pārskatīšanas lūguma noraidīšanu var pārsūdzēt, ceļot prasību Berlīnes Administratīvajā tiesā.

Kāda informācija jānorāda pārskatīšanas lūgumā?

  1. Lūdzu, savā lūgumā vienmēr norādiet attiecīgo lietas numuru (lēmumā par vīzas pieteikuma noraidīšanu norādītā lietas numura pēdējie 6 cipari).
  2. Lūdzu, norādiet visu kontaktinformāciju, kā Jūs esat sasniedzams/a gadījumā, ja radīsies papildus jautājumi (telefona numuru, tostarp, tālsarunu kodu, mobilā telefona numuru, faksa numuru, e-pasta adresi, pilnu pasta adresi).
  3. Paskaidrojums par ceļojuma mērķi: pārskatīšanas lūgumā Jūs (vēlreiz) varat raksturot, kādam nolūkam Jūs pieprasāt vīzu, un varat iesniegt papildu dokumentus.

 Lai izvairītos no nevajadzīga administratīvā sloga,

  • lūdzu, nosūtiet savu pārskatīšanas lūgumu vīzu daļai tikai vienu reizi
  • lūdzu, nesūtiet dokumentus, kurus Jūs jau esat nodevis/usi, iesniedzot vīzas pieteikumu
  • lūdzu, gaidiet zvanu vai vēstuli no attiecīgās diplomātiskās pārstāvniecības vai konsulārā dienesta

Pārskatīšanas procedūrā gan var izmantot advokātu vai citu personu palīdzību, tomēr tas nav noteikti nepieciešams.

Ja pieteikums ir noraidīts, Jūs varat jebkurā laikā iesniegt jaunu pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem dokumentiem, kurus ir iespējams pārbaudīt.

Uz sākumu