Sveicam Ārlietu ministrijas vietnē

Vīzas un ieceļošana

Raksts

Šeit Jūs varat atrast informāciju par vīzām un ieceļošanu 

Kam nepieciešama vīza

Особи, які станом на 24.02.2022 року перебували в Україні, можуть зараз в’їжджати до Німеччини без візи і перебувати в Німеччині. Більше інформації можна знайти тут

Krievijas Federācijas pilsoņi, kuri uzturas Latvijā, Vācijas vēstniecībā Rīgā var pieprasīt vīzu ieceļošanai Vācijā, ja viņu pastāvīgā dzīvesvieta vai deklarētā adrese ir Latvijā. Sīkāku informāciju var atrast (vācu, angļu vai krievu valodā) 

Lai nodrošinātu ātrāku vīzu pieteikumu apstrādi kvalificētu darbinieku ģimenes locekļiem, kuru reģistrētā dzīvesvieta vai pastāvīgā uzturēšanās vieta ir Krievija, iesakām pieteikšanās laiku reģistrēt kopā ar kvalificēto speciālistu, izmantojot Vācijas vēstniecības Maskavā pieteikšanas sistēmu: Terminbuchung - Auswärtiges Amt (diplo.de) (https://germania.diplo.de/ru-de/-/2182604) . Tas patlaban ir visātrākais vīzas pieteikumu apstrādes ceļš speciālistiem un viņu ģimenes locekļiem ar Krievijas pilsonību.

Latvijas pilsoņi var brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā. Lai iebrauktu un uzturētos Vācijā, viņiem vīza nav nepieciešama. Ja Latvijas pilsoņi plāno uzturēties Vācijā ilgāku laiku, viņiem jāpiereģistrējas kompetentajā iedzīvotāju reģistrācijas iestādē.

Latvijas nepilsoņi var ceļot visā Šengenas zonā bez vīzas uz laiku līdz 90 dienām pusgada laika posmā. Darba vai ilgstošākas uzturēšanās gadījumā pirms izbraukšanas no Latvijas ir nepieciešams nokārtot vīzu un attiecīgi arī darba atļauju. Plašāka informācija atrodama šeit

Citu valstu pilsoņiem, kas nav ES dalībvalstis, kuri dzīvo Latvijā ar derīgu uzturēšanās atļauju vai arī D kategorijas ilgtermiņa vīzu, apmeklējot Vāciju uz laiku līdz 90 dienām pusgada laika posmā, vīza nav nepieciešama.

Personām ar uzturēšanās atļauju Latvijā, kas izsniegta sekojošajiem mērķiem:   

  • „Savienības pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļauja"(Republic of Latvia residence permit for family members of EU Member States‘ nationals – card), atbilstoši Direktīvas Nr. 2004/38/EG 10. punkta 1. daļai
  • “Ilgtermiņa uzturēšanās atļauja” saskaņā ar Direktīvu Nr. 2003/109/EG: „Pastāvīgais iedzīvotājs — ES“

pirms ieceļošanas ilgstošas uzturēšanās nolūkos – vairāk nekā 90 dienas pusgada laika posmā un/vai darba uzsākšanas arī vīza nav nepieciešama. Ārvalstnieki pēc ierašanās Vācijā var doties uz kompetento imigrācijas pārvaldes nodaļu un tur pieteikties uzturēšanās atļaujas saņemšanai.

Pēc vismaz 12 mēnešu ilgas uzturēšanās ar ES Zilo karti Latvijā iespējama ilgtermiņa pārcelšanās uz Vāciju bez vīzas. Pēc iebraukšanas Vācijā kompetentajā Imigrācijas pārvaldē “Ausländerbehörde“ jāiesniedz pieteikums ES Vācijas Zilās kartes saņemšanai. Tas parasti var notikt brīvā formā (elektroniski). Darba tiesiskajās attiecībās atļauts stāties pēc rīkojuma izdošanas par Vācijas Zilās kartes izsniegšanu, t.i. pēc pieteikuma iesniegšanas Vācijas Imigrācijas pārvaldē.

Ārvalstu studentiem, kuri jau ir reģistrējušies kādā Latvijas Universitātē un vēlas studēt kādā Vācijas augstskolā uz laiku, kas nepārsniedz 360 dienas, uzturēšanās atļauja nav nepieciešama, ja viņiem ir Vācijas imigrācijas un bēgļu lietu pārvaldes (BAMF) izsniegta izziņa par tiesībām ieceļot un uzturēties studiju nolūkā  īstermiņa mobilitātes ietvaros (Direktīva 2016/801/EU). BAMF izdod šāda veida izziņas pēc attiecīgās Vācijas augstskolas pieprasījuma. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzam Jūs sazināties ar savu augstskolu.

Visos citos gadījumos ir nepieciešams vīzas pieteikumu iesniegt jau pirms ieceļošanas Vācijā.

4 soļi līdz vīzas saņemšanai

Jums jāsāk gatavot pieteikumu vīzas saņemšanai, tiklīdz esat nolēmuši ilgāku laiku uzturēties Vācijā. Vīzas saņemšanas process atsevišķos gadījumos var kopumā ilgt pat vairākus mēnešus.

Nepieciešamie dokumenti atbilstoši uzturēšanās mērķim ir uzskaitīti informatīvajā materiālā lejupielādēm

Par citos gadījumos vīzas saņemšanai  nepieciešamajiem dokumentiem (piem. apvienošanās ar nepilngadīgu bērnu, Au Pair, mācības skolā, brīvprātīgais sociālais gads u.c.) lūdzam uzdot jautājumus e-pastā: info@riga.diplo.de

- Lūdzam sagatavot iesniegumam pievienojamos dokumentus informatīvajā materiālā norādītajā kārtībā. Iztrūkstošu dokumentu vai pierādījumu dēļ iespējama pieteikuma noraidīšana.

- Lūdzam aizpildīt pieteikuma veidlapu tiešsaistē, personīgi ierodoties vēstniecībā paņemiet līdzi izdruku divos eksemplāros. Tehnisku problēmu gadījumā Jūs varat pieteikuma veidlapu aizpildīt ar roku vācu vai angļu valodā.   

- Lai iesniegtu pieteikumu, jums nepieciešams pieteikties uz konkrētu apmeklējuma laiku, kuru varat rezervēt šeit. Dodoties uz vīzu daļu, lūdzam paņemt līdzi arī izdruku ar norādītā laika apstiprinājumu. Lūdzam Jūsu sapratni, ka brīvie pieņemšanas laiki ir tikai un vienīgi tie, kurus redzat, atverot saiti un ka pieņemšanas laiku nav iespējams paātrināt, arī tad ne, ja Jūs rakstīsiet e-pastu, sūtīsiet faksu vai arī piezvanīsiet. Regulāri kalendārā tiek atvērti jauni reģistrācijas laiki, kā arī laiki, kas ir atbrīvojušies pēc kāda klienta atteikuma.

Lai iesniegtu pieteikumu, Jums personīgi un precīzi rezervētajā laikā jāierodas Vācijas vēstniecībā. Tur Jūs nodosiet visus nepieciešamos dokumentus, samaksāsiet valsts nodevu, kā arī mēs Jums uzdosim jautājumus par plānoto ceļojumu, apstrādāsim Jūsu fotogrāfiju un noņemsim pirkstu nospiedumus.

Iesniedzot pieteikumu nepilngadīgām personām, tām ir jāierodas kopā ar abiem vecākiem vai personām, kam piešķirtas apgādības tiesības. Iesniegumu jāparaksta visām personām, kam ir apgādības tiesības.

Vēstniecība izskata Jūsu pieteikuma dokumentus un pieņem lēmumu. Vēstniecība pārbauda, vai Jūsu pieteikums atbilst likumā noteiktajām prasībām. Atkarībā no brauciena mērķa dokumentu izskatīšana var ilgt arī vairākus mēnešus.

Lūdzam Jūsu izpratni par to, ka informāciju par dokumentu izskatīšanas gaitu iespējams sniegt tikai tad, ja tiek norādīts lietas numurs. Bez tam atbildes tiek sniegtas tikai tad, ja par lietas virzību interesējas vai nu pats pieteikuma iesniedzējs vai arī viņa likumiskais pārstāvis vai arī persona, kam ir rakstisks pilnvarojums. Jautājumi par dokumentu izskatīšanas gaitu vīzas izsniegšanas procesu nepaātrina.

Tiklīdz būs pieņemts lēmums, vēstniecība nekavējoties Jūs par to informēs.

Tiklīdz ir pieņemts lēmums, vēstniecība nekavējoties informē pieteicēju par iespēju ierasties un saņemt vīzu. Ierodoties saņemt vīzu lūdzu neaizmirstiet paņemt līdzi pasi.

Lūdzam Jūs ņemt vērā, ka saņemt vīzu ir jāierodas personīgi. Ja Jums svarīgu iemeslu dēļ nav iespējams ierasties personīgi, Jūsu pasi vīzas ielīmēšanai var iesniegt arī kāda Jūsu pilnvarota persona. Šajā gadījumā ir nepieciešama Jūsu parakstīta rakstiska pilnvara, kam jāsatur precīzi dati par pilnvaroto personu (uzvārds, vārds, dzimšanas datums). Pilnvarotajai personai ir jāuzrāda ne tikai rakstiska pilnvara, bet arī sava personas apliecība/pase.

Informatīvie materiāli lejupielādēm

Ar sekojošo informāciju un informatīvajiem materiāliem Jūs pavisam vienkārši varat sagatavot pieteikumu ilgtermiņa vīzas saņemšanai. Dokumentus krievu valoda lūdzam iesniegt kopā ar oficiālu tulkojumu vācu valodā.

Laimīgu ceļu! Informācija vīzu saņēmējiem

Ja visi dati Jūsu vīzā ir pareizi, Jūsu ceļojums var sākties. Lūdzu pārbaudiet datus tūlīt pēc vīzas saņemšanas. Ja konstatējat kļūdas, par to nekavējoties informējiet vēstniecības darbiniekus, lai varētu saņemt jaunu vīzu.

Vīzā ir uzrādīts Jūsu pilns vārds un uzvārds, pases numurs un Jūsu fotogrāfija. Tajā ir norādīts uzturēšanās dienu skaits un vīzas derīguma laiks - tas ir laiks, līdz kuram Jums ir jāsaņem uzturēšanās atļauja Vācijā.

Ar nacionālo vīzu (D kategorijas vīzu) un derīgu ceļošanas dokumentu Jūs varat brīvi pārvietoties Šengenas zonā uz laiku līdz trīs mēnešiem sešu mēnešu ilgā laika posmā. 

Ja Jūsu ieplānotais uzturēšanās ilgums pārsniedz vīzas derīguma termiņu, Jūsu tālākais uzturēšanās atļaujas jautājums ir jākārto Vācijā, pēc ieceļošanas Vācijā nekavējoties piesakoties uz pieņemšanu kompetentajā Imigrācijas pārvaldē „Ausländerbehörde“.

Neaizmirstiet arī divu nedēļu laikā pēc ievākšanās savā dzīvesvietā Vācijā griezties pēc dzīvesvietas piekritīgajā iedzīvotāju reģistrācijas iestādē, lai deklarētu savu dzīvesvietu. šī nosacījuma neievērošana ir administratīvais pārkāpums, par kuru var tikt uzlikts naudas sods. Plašāka informācija par obligāto dzīvesvietas reģistrāciju atrodama šeit

Ja Jūsu vīzas pieteikums ir noraidīts

Ja Jūsu vīzas pieteikums ir noraidīts, tam var būt vairāki iemesli. Šie iemesli tiek minēti noraidījuma pamatojumā.

Personas datu aizsardzības dēļ pieteikuma noraidīšanas iemeslus var paziņot tikai Jums personīgi, bet ne kādai citai personai, piemēram, personai, kura Jūs ielūdz.

Ja Jūs vēlaties iebilst pret vīzas pieteikuma noraidīšanu, Jūs to varat darīt, vēršoties attiecīgajā diplomātiskajā pārstāvniecībā vai konsulārajā dienestā viena mēneša laikā pēc lēmuma par vīzas pieteikuma noraidīšanu paziņošanas. Ja lūgumu pārskatīt lēmumu Jūsu vietā iesniedz cita persona, Jums šai personai ir jāizsniedz pilnvara. Pārskatīšanas lūgums ir jāiesniedz rakstiski, nosūtot to pa faksu vai kā parakstītu pielikumu pa e-pastu. Ja diplomātiskā pārstāvniecība, izskatot pārskatīšanas lūgumu un vēlreiz pārbaudot iesniegtos dokumentus un lietas apstākļus, atkārtoti noraida vīzas pieteikumu, Jums lēmumā par pārskatīšanas lūguma noraidīšanu vēlreiz rakstiski tiek paziņoti detalizēti atteikuma iemesli. Lēmumu par pārskatīšanas lūguma noraidīšanu var pārsūdzēt, ceļot prasību Berlīnes Administratīvajā tiesā.

Kāda informācija jānorāda pārskatīšanas lūgumā?

  1. Lūdzu, savā lūgumā vienmēr norādiet attiecīgo lietas numuru (lēmumā par vīzas pieteikuma noraidīšanu norādītā lietas numura pēdējie 6 cipari).
  2. Lūdzu, norādiet visu kontaktinformāciju, kā Jūs esat sasniedzams/a gadījumā, ja radīsies papildus jautājumi (telefona numuru, tostarp, tālsarunu kodu, mobilā telefona numuru, faksa numuru, e-pasta adresi, pilnu pasta adresi).
  3. Pārskatīšanas lūgumā Jūs (vēlreiz) varat raksturot, kādam nolūkam Jūs pieprasāt vīzu, un varat iesniegt papildu dokumentus.
  4. Lai izvairītos no nevajadzīga administratīvā sloga,
  • lūdzu, nosūtiet savu pārskatīšanas lūgumu vīzu daļai tikai vienu reizi
  • lūdzu, nesūtiet dokumentus, kurus Jūs jau esat nodevis/usi, iesniedzot vīzas pieteikumu
  • lūdzu, gaidiet zvanu vai vēstuli no attiecīgās diplomātiskās pārstāvniecības

Pārskatīšanas procedūrā gan var izmantot advokātu vai citu personu palīdzību, tomēr tas nav obligāti nepieciešams.

Ja pieteikums ir noraidīts, Jūs varat jebkurā laikā iesniegt jaunu pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem dokumentiem, kurus ir iespējams pārbaudīt.

Informācija no Centrālā ārvalstnieku reģistra (AZR) vai Šengenas informācijas sistēmas (SIS)

Lai saņemtu informāciju par datiem, kādi par Jums tiek uzglabāti Centrālajā ārvalstnieku reģistrā (Ausländerzentralregister (AZR)) vai arī Šengenas informācijas sistēmā (SIS) vai arī informāciju par to, vai Jums nav piemērots aizliegums iebraukt Vācijā, Jūs varat iesniegt pieteikumu informācijas saņemšanai par sevi. Plašāka informācija atrodama šeit

Biežāk uzdotie jautājumi par vīzu izsniegšanu

Iespējams, ka atbildes uz saviem jautājumiem atradīsiet jau šeit. Lūdzam Jūs uzmanīgi izlasīt sniegtās atbildes, pirms pašiem doties uz vēstniecību. Paldies!

Biežāk uzdotie jautājumi

Uz sākumu