Sveicam Ārlietu ministrijas vietnē

Korupcijas profilakse

Korupcija

Korupcija, © colourbox

Raksts

2004. gada 30. jūlija direktīva par korupcijas profilaksi valsts pārvaldē nosaka korupcijas profilakses uzdevumu juridisko ietvaru gan Ārlietu ministrijas centrālajā aparātā, gan arī pārstāvniecībās ārvalstīs.

Korupcijas profilakse

2004. gada 30. jūlija direktīva par korupcijas profilaksi valsts pārvaldē nosaka korupcijas profilakses uzdevumu juridisko ietvaru gan Ārlietu ministrijas centrālajā aparātā, gan arī pārstāvniecībās ārvalstīs. Direktīvas mērķis ir saprotami ar mazāku skaitu noteikumu piedāvāt vadlīniju godīgai, godprātīgai un caurspīdīgai administratīvai darbībai.

Ētikas pamatprincipiem un vēršanās pret korupciju ir pilnībā jānostabilizējas Ārlietu ministrijas centrālā aparāta un pārstāvniecību ārvalstīs vācu un vietējo darbinieku apziņā. Korupcijas profilakses ietvaros nozīmīgs uzdevums centrālajā aparātā un pārstāvniecībās ārvalstīs ir vērst darbinieku uzmanību uz šo tematiku, aizsardzība pret iespējamu korupcijas apdraudējumu un augstu ētisko un juridisko standartu saglabāšana kā visu administratīvo darbību neatņemama sastāvdaļa.

Atlīdzība, personīgas dāvanas vai cita veida priekšrocības

Spēkā ir pamatprincips: Pieņemt aizliegts!

Ārlietu ministrijas centrālā aparāta darbinieki un pārstāvniecību ārvalstīs darbinieki no Vācijas un vietējie darbinieki saistība ar savu profesionālo darbību nedrīkst pieņemt atlīdzību, personīgas  dāvanas vai iegūt cita veida priekšrocības. Visi pārējie regulējumi lasāmi Federālās Iekšlietu ministrijas 08.11.2004 apkārtrakstā par atlīdzības vai dāvanu pieņemšanu valsts pārvaldē, kā arī Ārlietu ministrijas aktuālajos rīkojumos. Citas norādes un atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem Jūs atradīsiet jautājumu un atbilžu katalogā par atlīdzības, dāvanu vai citu priekšrocību pieņemšanu, kuru Federālās Iekšlietu ministrijas vadībā izstrādājusi Korupcijas profilakses iniciatīvas grupa, sadarbojoties valsts pārvaldes un uzņēmējdarbības pārstāvjiem.

Jautājumus un norādes par korupcijas profilaksi Ārlietu ministrijā Jūs varat sūtīt arī Ārlietu ministrijas pilnvarotajam korupcijas profilakses jautājumos.


Uz sākumu