Sveicam Ārlietu ministrijas vietnē

Vācu organizācijas Latvijā

Raksts


Grünes Logo des Goethe-Instituts
Logo© Goethe-Institut

Gētes institūts Rīgā

Gētes institūts Rīgā un tā bibliotēka piedāvā plašu pasākumu klāstu visiem vācu kultūras draugiem. Gētes institūts Rīgā atbalsta arī Vācijas un Latvijas kultūras apmaiņas projektus un piedāvā vācu valodas kursus.
Gētes institūts Rīgā
Logo des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (© DAAD)
Logo© DAAD

Vācijas akadēmiskais apmaiņas dienests (DAAD)

DAAD ir Vācijas augstskolu kopīga organizācija. Tās uzdevums ir veicināt augstskolu starptautiskos sakarus, galvenokārt, organizējot studentu un zinātnieku apmaiņu. Īpašu kontaktpunkta uzdevumu pilda DAAD Informācijas centrs Rīgā.

http://www.daad.lv/

http://www.daad.de/


Logo
Logo© AHK
Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera Igaunijā, Latvijā, Lietuvā (AHK Baltijas valstīs)

Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera Baltijas valstīs ir pirmā Latvijas uzņēmēju partnere sadarbības veicināšanai ar Vāciju. Vairāk kā 430 kameras biedruzņēmumu kontakti ir lielisks pamats lietišķu darījumu uzsākšanai un paplašināšanai. Izmantojot šos kontaktus un kompetentās kameras komandas sniegtos pakalpojumus, ir iespējams gūt informāciju un fundamentālas zināšanas par Vācijas tirgu. Turklāt kamera pārstāv biedru intereses arī dažādās valsts un pašvaldību institūcijās.

www.ahk-balt.org

Logo
Logo© ZfA

Vācu skolu sistēmas ārvalstīs centrs (ZfA)

Vācu skolu sistēmas ārvalstīs centrs (ZfA) koordinē darbu ārvalstu skolās. Tā galvenais uzdevums ir pedagoģisku un administratīvu konsultāciju sniegšana skolām attiecībā uz vācu valodas apmācību, skolotāju tālākizglītību un kvalifikācijas celšanu, kā arī vācu valodas eksāmenu pieņemšana Vācu valodas diploma ieguvei. Šo uzdevumu veikšanai tiek deleģēti mācībspēki  no Vācijas.

Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA)


Logo
Skolu sadarbības iniciatīva© PASCH

Skolu sadarbības iniciatīva (Partnerschulinitiative PASCH)


Logo DBHK
Logo© DBHK


Baltijas-Vācijas augstskolu birojs

Augstskolu biroju kopīgi izveidoja Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienests, Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte un Mēklenburgas – Priekšpomerānijas federālā zeme, lai attīstītu Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un Vācijas augstskolu kopīgo tīklu.

www.hochschulkontor.lv


Mēklenburgas-Priekšpomerānijas augstskolu kontaktu birojs - Logo
Logo© Mēklenburgas-Priekšpomerānijas augstskolu kontaktu birojsMēklenburgas-Priekšpomerānijas Augstskolu kontaktbirojs

Mēklenburgas-Priekšpomerānijas Augstskolu kontaktbirojs darbojas pēc Mēklenburgas-Priekšpomerānijas (M-P) federālās zemes Izglītības, Zinātnes un Kultūras ministrijas iniciatīvas. Tas pārstāv M-P augstskolas un zinātniski pētnieciskās iestādes Baltijas valstīs. Biroja darbības uzdevums ir stiprināt un tālāk attīstīt sadarbību starp M-P un Baltijas minētajām iestādēm izglītības un zinātnes jomā. Birojs sniedz informāciju par studiju un pētnieciskā darba  iespējām M-P federālās zemes augstskolās.

www.hochschulen-mv.lv

http://www.facebook.com/KontaktbueroMV

Logo Alumniportal Deutschland
Logo© Alumniportal Deutschland
Vācijas augstskolu absolventu informācijas portāls

Vācijas federālās valdības finansētais Vācijas augstskolu absolventu informācijas portāls darbojas kā informācijas apmaiņas vietne visā pasaulē, informējot par vācu valodu un Vāciju kā valsti, kurā apgūt izglītību un veidot karjeru. Tas piedāvā arī informāciju par tālākizglītības iespējām un vebināru programmu.

Alumniportal Deutschland


Hāgenas Tālmācības universitāte - logo
Logo© Hāgenas Tālmācības universitāte

Hāgenas Tālmācības universitātes informācijas birojs Rīgas Tehniskajā universitāt

Hāgenas Tālmācības universitātes informācijas birojs Rīgas Tehniskajā universitātē piedāvā interesentiem Latvijā konsultācijas un administratīvu atbalstu gan reģistrējoties studijām, gan saņemot atbildes. Informācijas birojā, klāt esot oficiālam pārstāvim, tiek rakstīti klauzūras darbi. Informācijas birojs ir arī licencēts TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache) eksaminācijas centrs. Eksāmenu kārtošanas laiki tiek paziņoti TestDaF institūta mājaslapā.


https://www.rtu.lv/en/internationalization/hagen-test

http://www.testdaf.de/teilnehmer/tn-testzentrum.php?tz=124


Logo
Logo© Vācu Evaņģēliski luteriskā baznīca Latvijā
Vācu evaņģēliski luteriskā Baznīca Latvijā

Par Latvijas vācu kopienas pārstāvjiem rūpējas mācītājs no Vācijas.
www.kirche.lv

Tautas apvienība vācu kara kapu kopšanai - logo
Logo© Tautas apvienība vācu kara kapu kopšanai
Vācu kara kapu aprūpes tautas apvienība

Vācu kara kapu aprūpes tautas apvienība rūpējas par vācu kara kapu un piemiņas vietu sakopšanu. Lai palīdzētu jauniešiem izprast kara šausmas un veicinātu sapratni starp tautām, Vācu kara kapu aprūpes tautas apvienība regulāri organizē arī jaunatnes apmaiņu, kas saistās arī ar apbedījumu sakopšanu.

www.volksbund.deUz sākumu