Sveicam Ārlietu ministrijas vietnē

Vācu organizācijas Latvijā

Raksts


Gētes institūta logo
Logo© Gētes institūts

Gētes institūts Rīgā

Gētes institūts Rīgā un tā bibliotēka piedāvā plašu pasākumu klāstu visiem vācu kultūras draugiem. Gētes institūts Rīgā atbalsta arī Vācijas un Latvijas kultūras apmaiņas projektus un piedāvā vācu valodas kursus.
Plašāk




Vācijas akadēmiskā apmaiņas dienestsa (DAAD) logo
Logo© DAAD

Vācijas akadēmiskais apmaiņas dienests (DAAD)

DAAD ir Vācijas augstskolu kopīga organizācija. Tās uzdevums ir veicināt augstskolu starptautiskos sakarus, galvenokārt, organizējot studentu un zinātnieku apmaiņu. Īpašu kontaktpunkta uzdevumu pilda DAAD Informācijas centrs Rīgā.

http://www.daad.lv/

http://www.daad.de/


Logo
Logo© AHK
Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera Igaunijā, Latvijā, Lietuvā (AHK Baltijas valstīs)

Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera Baltijas valstīs ir pirmā Latvijas uzņēmēju partnere sadarbības veicināšanai ar Vāciju. Vairāk kā 430 kameras biedruzņēmumu kontakti ir lielisks pamats lietišķu darījumu uzsākšanai un paplašināšanai. Izmantojot šos kontaktus un kompetentās kameras komandas sniegtos pakalpojumus, ir iespējams gūt informāciju un fundamentālas zināšanas par Vācijas tirgu. Turklāt kamera pārstāv biedru intereses arī dažādās valsts un pašvaldību institūcijās.

Plašāk

Logo
Logo© ZfA

Vācu skolu sistēmas ārvalstīs centrs (ZfA)

Vācu skolu sistēmas ārvalstīs centrs (ZfA) koordinē darbu ārvalstu skolās. Tā galvenais uzdevums ir pedagoģisku un administratīvu konsultāciju sniegšana skolām attiecībā uz vācu valodas apmācību, skolotāju tālākizglītību un kvalifikācijas celšanu, kā arī vācu valodas eksāmenu pieņemšana Vācu valodas diploma ieguvei. Šo uzdevumu veikšanai tiek deleģēti mācībspēki  no Vācijas.

Plašāk


Logo
Skolu sadarbības iniciatīva© PASCH

Skolu sadarbības iniciatīva (Partnerschulinitiative PASCH)






Logo DBHK
Logo© DBHK


Baltijas-Vācijas augstskolu birojs

Augstskolu biroju kopīgi izveidoja Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienests, Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte un Mēklenburgas – Priekšpomerānijas federālā zeme, lai attīstītu Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un Vācijas augstskolu kopīgo tīklu.

Plašāk


Mēklenburgas-Priekšpomerānijas augstskolu kontaktu birojs - Logo
Logo© Mēklenburgas-Priekšpomerānijas augstskolu kontaktu birojs


Mēklenburgas-Priekšpomerānijas Augstskolu kontaktbirojs

Mēklenburgas-Priekšpomerānijas Augstskolu kontaktbirojs darbojas pēc Mēklenburgas-Priekšpomerānijas (M-P) federālās zemes Izglītības, Zinātnes un Kultūras ministrijas iniciatīvas. Tas pārstāv M-P augstskolas un zinātniski pētnieciskās iestādes Baltijas valstīs. Biroja darbības uzdevums ir stiprināt un tālāk attīstīt sadarbību starp M-P un Baltijas minētajām iestādēm izglītības un zinātnes jomā. Birojs sniedz informāciju par studiju un pētnieciskā darba  iespējām M-P federālās zemes augstskolās.

Plašāk

http://www.facebook.com/KontaktbueroMV

Konrāda Adenauera fonda logo
Logo© Konrāda Adenauera fonds

Konrāda Adenauera fonds

Konrāda Adenauera fondam ir vairāk nekā 70 biroju un projektu 120 pasaules  valstīs, kur tas dod savu ieguldījumu demokrātijas, tiesiskuma un sociālas tirgus ekonomijas atbalstam, kā arī ārējās un drošības politikas dialoga un apmaiņas starp kultūrām un reliģijām veicināšanai.

Plašāk

Frīdriha Eberta fonda logo
Logo© Frīdriha Eberta fonds


Frīdriha Eberta fonds

Frīdriha Eberta fondam ir pārstāvniecības vairāk nekā 100 pasaules valstīs, tā galveno uzdevumu lokā ir politiskā izglītība un konsultācijas demokrātijas un sociālā taisnīguma stiprināšanai. Fonds pievērš uzmanību bāzes zināšanām par politikas procesiem, paver ieskatu aktuālās diskusijās, piedāvā impulsus sociālās demokrātijas politikai un pozicionē sevi kā partneri īpaši Vācijas ārpolitikas un attīstības politikas kontekstā.

Plašāk

Hāgenas Tālmācības universitātes logo
Logo© Hāgenas Tālmācības universitāte

Hāgenas Tālmācības universitātes informācijas birojs Rīgas Tehniskajā universitāt

Hāgenas Tālmācības universitātes informācijas birojs Rīgas Tehniskajā universitātē piedāvā interesentiem Latvijā konsultācijas un administratīvu atbalstu gan reģistrējoties studijām, gan saņemot atbildes. Informācijas birojā, klāt esot oficiālam pārstāvim, tiek rakstīti klauzūras darbi. Informācijas birojs ir arī licencēts TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache) eksaminācijas centrs. Eksāmenu kārtošanas laiki tiek paziņoti TestDaF institūta mājaslapā.

Plašāk

http://www.testdaf.de/teilnehmer/tn-testzentrum.php?tz=124

Logo
Logo© Vācu Evaņģēliski luteriskā baznīca Latvijā

Vācu evaņģēliski luteriskā Baznīca Latvijā

Par Latvijas vācu kopienas pārstāvjiem rūpējas mācītājs no Vācijas.
Plašāk





Tautas apvienība vācu kara kapu kopšanai - logo
Logo© Tautas apvienība vācu kara kapu kopšanai
Vācu kara kapu aprūpes tautas apvienība

Vācu kara kapu aprūpes tautas apvienība rūpējas par vācu kara kapu un piemiņas vietu sakopšanu. Lai palīdzētu jauniešiem izprast kara šausmas un veicinātu sapratni starp tautām, Vācu kara kapu aprūpes tautas apvienība regulāri organizē arī jaunatnes apmaiņu, kas saistās arī ar apbedījumu sakopšanu.

Plašāk



Uz sākumu