Sveicam Ārlietu ministrijas vietnē

Programma Europanetzwerk Deutsch

Raksts

Ar programmu Europanetzwerk Deutsch Vācijas Ārlietu ministrija jau vairāk nekā 20 gadu veicina ES iestāžu vadošo darbinieku un dalībvalstu un kandidātvalstu ministriju ierēdņu vācu valodas prasmes un zināšanas par Vāciju. Gētes institūts šīs programmas ietvaros rīko 10-12 vispārīgos un speciālos – tā dēvētos ES valodas kursus – Vācijā. Līdzās intensīvai valodas prasmju uzlabošanai programma koncentrējas uz kontaktu veidošanu ar attiecīgajiem speciālistiem, Vācijas kultūras daudzveidības iepazīšanu, pieredzes apmaiņu un tīklošanos programmas dalībnieku starpā. Programma papildus piedāvā regulārus tiešsaistes kursus zināšanu atsvaidzināšanai un ikgadējas bijušo programmas dalībnieku tikšanās. Labprāt sniegsim Jums plašāku informāciju par programmu Europanetzwerk Deutsch.
Programmas ietvaros Goethe-Institut Rīgā piedāvā arī iespēju iekļaut Jūs mūsu vispārīgajos vācu valodas kursos ar daļēju stipendiju.

Kontakti:

Gunta Akmeņkalne
Valodas nodaļas lietvede
Tel. +371 67 508196
Fakss +371 67 323999
gunta.akmenkalne@riga.goethe.org

Plašāka informācija

Uz sākumu