Sveicam Ārlietu ministrijas vietnē

Iespēju karte

Raksts

Vai Jūs meklējat darbu Vācijā?

Vai vēlaties, lai tiktu atzīta Jūsu profesionālā kvalifikācija, lai strādātu Vācijā?

Vai Jums ir profesionālā vai augstākā izglītība?

Vai Jūs runāja angliski vai vāciski?

Tādā gadījumā ar Iespēju kartes palīdzību Jums ir iespēja atrast darbu Vācijā, vēl nepārvaldot vācu valodu vai arī bez jau pastāvošas vienošanās ar darba devēju par konkrētu darba vietu.

Izejiet → Pašpārbaudi (Self-Check), lai uzzinātu, vai atbilstat vajadzīgajiem kritērijiem: https://www.make-it-in-germany.com/de/visum-aufenthalt/arten/chancenkarte-jobsuche.

Iespēju karte dod tiesības uzturēties Vācijā uz laiku līdz 12 mēnešiem, lai tur meklētu darbu vai arī veiktu ārvalstī iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanas procedūras ietvaros nepieciešamās darbības.

Priekšnoteikums ir finansējuma Jūsu uzturēšanās laikam nepieciešamajiem iztikas līdzekļiem. Darba meklējumu laikā Jūs varat veikt kādu nepilnas slodzes darbu (20 stundas nedēļā) vai arī strādāt izmēģinājuma darbu. Ja Jūs varat iesniegt apliecinājumu par ieplānotu nepilnas slodzes darba vietu, to var ieskaitīt iztikas līdzekļu finansējuma pietiekamības izvērtējumā.

Ja Jums ir Vācijā iegūta izglītība vai arī ārvalstī iegūta profesionālā vai augstākā izglītība, kas novērtēta kā vienlīdzīga vai pielīdzināma attiecīgai Vācijā iegūtai izglītībai, tad Jūs Vācijā atbilstat „kvalificēta darbinieka“ kategorijai un Jums nav jāatbilst vēl kādiem īpašiem kritērijiem, izņemot iztikas līdzekļiem pietiekamu finansējumu.

Arī gadījumā, ja Jums nav līdzvērtīgas vai salīdzināmas izglītības, Jūs varat saņemt Iespēju karti šādos gadījumos:

- Jūs varat apliecināt, ka Jums ir vācu valodas priekšzināšanas vienkāršā līmenī (A1)

vai

- labas angļu valodas zināšanas (B2),

kā arī Jūs atbilstat vienam no tālāk uzskaitītajiem trim kritērijiem:

- Jums ir ārvalstī iegūta profesionālā kvalifikācija, kas ir oficiāli atzīta valstī, kurā tā iegūta un kuras apmācību ilgums ir vismaz divi gadi,

vai

- Jums ir ārvalstī iegūta augstākā izglītība, kas ir oficiāli atzīta valstī, kurā tā iegūta,

vai

- Jums ir kādas Vācijas ārējās tirdzniecības kameras profesionālā izglītība, kas iegūta mācību procesā, kas atbilst prasībām, kādas salīdzināmai profesionālajai izglītībai tiek izvirzītas Vācijā.

Atbilstības pārbaude vīzas saņemšanai:

https://riga.diplo.de/blob/2436868/7e1da4e76fd9011c4e42fed6cbdded12/chancenkarte-de-data.pdf

Norāde: Lūdzam pirms pieņemšanas laika pieprasījuma veikt Pašpārbaudi . Tur Jums būs jāievada savi iegūtie punkti, ja Jums jau nav „kvalificēta darbinieka“ statusa (sk. augšā).

Pieteikties uz pieņemšanu: www.riga.diplo.de/termin.

Plašāka informācija:

https://www.make-it-in-germany.com/de/

„Chancenkarte auf einen Blick“:https://www.make-it-in-germany.com/fileadmin/1_Rebrush_2022/a_Fachkraefte/PDF-Dateien/3_Visum_u_Aufenthalt/Visagrafik_DE/2024_Chancenkarte_zur_Jobsuche_DE.pdf

vāciski: https://www.youtube.com/watch?v=KHxfs998P60

angliski: https://www.youtube.com/watch?v=PMh5SIdYQD8 un

https://www.youtube.com/watch?v=t5kZkII1UFk

Uz sākumu