Sveicam Ārlietu ministrijas vietnē

Informācija no Centrālā ārvalstnieku reģistra (AZR) vai Šengenas informācijas sistēmas (SIS)

Raksts

Kādi dati par mani tiek uzglabāti AZR vai SIS? Vai man ir uzlikts aizliegums iebraukt Vācijā? Uz šiem jautājumiem vēstniecība nepastarpināti atbildēt nevar. Arī iespējama iebraukšanas aizlieguma uzlikšanas gadījumā pieteikums par noteikto termiņu būtu jāiesniedz tieši tai iestādei, kas aizliegumu uzlikusi.

Informācijas iegūšana par sevi no Centrālā ārvalstnieku reģistra

Pieteikums informācijas iegūšanai par sevi jāiesniedz rakstiski vācu valodā Federālajai administratīvajai pārvaldei Bundesverwaltungsamt (BVA), kas atrodas Ķelnē. Lai novērstu situāciju, ka personas dati nonāk nepiederošu personu rīcība, saturiska atbilde uz pieprasījumu tiek sniegta tikai pēc konkrētās personas identitātes pārbaudes. Nepieciešamais identitātes apliecinājums notiek ārvalstī, piemēram, ar paraksta apliecināšanu Vācijas pārstāvniecībā attiecīgajā ārvalstī vai arī personas mītnes valsts iestādē, kam ir paraksta apliecinājuma kompetence. Dokumentiem jāpievieno oficiāls apliecinājuma tulkojums, ja vien dokuments jau nav sastādīts vācu valodā.

Paraksta apliecināšanai vēstniecībā Rīgā nepieciešams pieteikties, izmantojot vēstniecības tiešsaistes pierakstīšanās sistēmu, izvēloties kategoriju „Konsulārie pakalpojumi – paraksta apliecināšana u.c.“. Ierodoties lūdzam uzrādīt:

  • Aizpildītu, bet vēl neparakstītu BVA iesnieguma veidlapu
  • derīgu ceļojuma dokumentu vai personas apliecību
  • valsts nodeva par paraksta apliecināšanu ir 56,43 €, tā jāsamaksā iesnieguma iesniegšanas laikā ar kredītkarti (VISA/MasterCard) vai arī skaidrā naudā.
  • Pēc tam iesniegumu lūdzam nosūtīt uz adresi:

Bundesverwaltungsamt
- Ausländerzentralregister -
50728 Köln

Informācijas iegūšana par sevi Šengenas informācijas sistēmā

Iesniegums informācijas iegūšanai par sevi no Šengenas informācijas sistēmas rakstiski jāiesniedz Vācijas Kriminālpolicijas pārvaldei (BKA) Vīsbādenē. Tā kā šo informāciju drīkst sniegt vienīgi tām personām, kurām ir tiesības to saņemt, BKA ir pienākums pārbaudīt informācijas pieprasītāja identitāti un nodrošināt, ka attiecīgo informāciju saņem vienīgi attiecīgā konkrētā persona. Plašāka informācija par nepieciešamajiem dokumentiem un attiecīgi par advokātu kā personas pārstāvi atrodama BKA tīmekļa vietnē.

Pieteikums jāadresē:

Bundeskriminalamt
ZV34 - Petenten
65173 Wiesbaden

Uz sākumu