Sveicam Ārlietu ministrijas vietnē

Fotogrāfijām izvirzītās prasības

29.09.2021 - Raksts

FORMĀTS

Fotogrāfijas izmēri – 45 mm x 35 mm. Fotogrāfijas drīkst būt tikai krāsainas.

Sejai jāatrodas fotogrāfijas vidū, tai jābūt labi redzamai, skaidri redzamiem jābūt sejas vaibstiem no zoda līnijas līdz matu līnijai, kā arī labi redzamām jābūt sejas kreisajai un labajai pusei.

Sejas augstumam jāaizņem 70 % līdz 80 % no fotogrāfijas (sejas augstuma izmēram jābūt robežās no 32 mm līdz 36 mm).

Galvai (ieskaitot frizūru) jābūt pilnībā nofotografētai, nedrīkst samazināt sejas lielumu.

ASUMS UN KONTRASTS

Sejai visos aspektos jābūt nofotografētai tā, lai attēls būtu ass, kontrastains un skaidrs.

APGAISMOJUMS

Sejai jābūt apgaismotai vienmērīgi. Uz sejas fotogrāfijā nedrīkst būt atspīdumu vai ēnu, kā arī acis nedrīkst būt sarkanas.

FONS

Fonam jābūt vienkrāsainam un gaišam, bez ornamentiem (ideālā variantā – neitrāli pelēkam), tam labi jākontrastē ar seju un matiem. Ja personai ir gaiši mati, pēc iespējas jāizmanto vidēji pelēks fons, ja personai ir tumši mati – gaiši pelēks fons.

Attēlā jābūt redzamai tikai un vienīgi fotografējamai personai (fonā nedrīkst būt nekādu citu personu vai priekšmetu, it īpaši tas jāņem vērā, fotografējot mazus bērnus). Fonā nedrīkst būt redzamas nekādas ēnas.

FOTOGRĀFIJAS KVALITĀTE

Fotogrāfijai jābūt izgatavotai no augstvērtīga papīra ar vismaz 600 dpi izšķirtspēju (nekādi locījumi, skrāpējumi vai smērējumi nav pieļaujami). Fotokartītē nedrīkst dominēt kāda no krāsām, ādas krāsai attēlā jābūt dabīgai.

GALVAS POZĪCIJA, SEJAS IZTEIKSME un ACU VIRZIENS

Nav pieļaujams personas attēls ar noliektu vai pieliektu galvu (piem., pusprofils). Personas skatienam jābūt vērstam taisni uz priekšu un jāskatās tieši kamerā, sejas izteiksmei jābūt neitrālai, mutei jābūt aizvērtai. Acīm jābūt atvērtām un labi redzamām, tās nedrīkst aizklāt mati vai briļļu ietvari.

PERSONAS, KAS NĒSĀ BRILLES

Acīm jābūt skaidri redzamām un saskatāmām (uz briļļu stikliem nedrīkst būt nekādu atspīdumu, brilles nedrīkst būt ar tonētiem stikliem, nedrīkst būt saulesbrilles). Briļļu stiklu mala vai briļļu ietvars nedrīkst aizsegt acis.

GALVASSEGA

Pamatā aizliegts fotografēties ar galvassegu.

Informācija un fotogrāfiju paraugi ir atrodami internetā: www.bundesdruckerei.de sadaļā „Bürgerservice“.

Papildu informācija ir pieejama Federālās tipogrāfijas, Federālās iekšlietu ministrijas (www.bmi.bund.de, www.bundesinnenministerium.de), kā arī Federālās drošības un informācijas tehnoloģiju aģentūras (www.bsi.de) tīmekļa vietnēs.

Uz sākumu