Sveicam Ārlietu ministrijas vietnē

Darbs brīvdienās

Raksts

Darbs brīvdienās ir atļauts vienīgi ārvalstu augstskolu un profesionālās izglītības iestāžu studējošajiem un skolēniem.

Darbs brīvdienās nav prioritāri saistīts ar konkrēto izglītības vai tālākizglītības specialitāti, bet gan parasti ar iespēju nopelnīt. Tādēļ ir atļauts arī darbs brīvdienās tādās nozarēs, kas nav saistītas ar studiju priekšmetu.

Darbu ir atļauts veikt vai nu laikā, kad ir noteiktas brīvdienas vai arī nenotiek lekcijas vai arī darba veicējam ir speciāla izziņa par atbrīvojumu no mācībām/lekcijām. Pēdējā gadījumā ir jābūt tematiskai kopsakarībai starp studiju specialitāti un brīvdienās veicamo darba veidu.

Darbs brīvdienās nedrīkst būt ilgāks par 90 dienām 12 mēnešu laika posmā* un darba vietai ir jābūt atrastai ar Vācijas nodarbinātības dienesta „Bundesagentur für Arbeit“ starpniecību. Kā apliecinājums „Bundesagentur für Arbeit“ iesaistei tiek atzīta vienīgi tās izdota izziņa. Plašāka informācija atrodama Vācijas nodarbinātības dienesta informatīvajā materiālā Merkblatt der Bundesagentur für Arbeit.

Trešo valstu pilsoņiem, kam ir spēkā esoša uzturēšanās atļauja Latvijā, nav nepieciešama Vācijas vīza, lai veiktu darbu brīvdienās. Pēc izziņas saņemšanas par Vācijas nodarbinātības dienesta iesaisti ir atļauts uzsākt brīvdienu darbu. Tomēr ir jāņem vērā, ka nedrīkst pārkāpt principu, ka dažādi bezvīzu režīmi Vācijā ir spēkā uz laiku līdz 90 dienām 180 dienu ilgā laika posmā.

*Piemērs: 2023. gadā brīvdienu darbs tika veikts laikā no 01.06.-31.07.2023. (61 diena), līdz ar to 2024. gadā darbs brīvdienās līdz 31.07.2024. ir atļauts vēl tikai 29 dienas. Nākamās 90 dienas tiktu aprēķinātas, sākot ar 01.08.2024.

Uz sākumu