Sveicam Ārlietu ministrijas vietnē

Dzīvesvietas deklarēšana Vācijā

04.01.2022 - Raksts

Visām personām ar dzīvesvietu Vācija tā ir obligāti jādeklarē (vispārējā obligātā dzīvesvietas deklarēšana):

Katrai personai ar dzīvesvietu Vācijā divu nedēļu laikā pēc apmešanās dzīvesvietā ir obligāti jādeklarējas pēc dzīvesvietas piekritīgajā personu reģistrācijas iestādē (Vācijas Likuma par iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanu (BMG) 17. panta 1. daļa).

Minētā likuma neievērošana tiek vērtēta kā administratīvais pārkāpums, par ko iespējams piemērot naudas sodu (BMG 54. panta 2. daļas 1. punkts).

Izrakstīšanās sakarā ar pārcelšanos uz ārvalsti:

Ja persona izvācas no savas dzīvesvietas Vācijā, pēc tam nepārceļoties uz kādu citu dzīvesvietu Vācijā, bet gan uz kādu ārvalsti, tad tai 2 nedēļu laikā pēc izvākšanās par to ir jāinformē attiecīgi pēc dzīvesvietas piekritīgā personu reģistrācijas iestāde (BMG 17. panta 2. daļas 1. punkts).

Kā saņemt izziņu par izrakstīšanos?

Daudzas pilsētas, pašvaldības, rajona administrācijas izziņu par izrakstīšanos izsniedz tikai pēc īpaša pieprasījuma. Parasti šādu izziņu var pieprasīt tiešsaistē attiecīgās pašvaldības tīmekļa vietnē vai arī pa faksu. Atsevišķos gadījumos to var izdarīt pat pa telefonu. Adreses, telefona vai faksa numurus Jūs atradīsiet internetā. Ja internets Jums nav pieejams, lūdzam izmantot starptautiskās telefona izziņas.

Kādam nolūkam man ir nepieciešama izziņa par izrakstīšanos?

Ja Jūs pārceļaties no Vācijas uz dzīvi kādā ārvalstī, Jums izziņa par izrakstīšanos būs nepieciešama, piem., uzrādīšanai pārstāvniecībā attiecīgajā ārvalstī, lai tā varētu veikt nepieciešamās darbības saistībā ar pasu jautājumiem, piem., mainītu Jūsu pasē ierakstīto dzīvesvietu. Ja Jūs vēl joprojām būsiet reģistrējuši savu dzīvesvietu Vācijā, Jums jaunas pases saņemšanai vispirms vajadzēs vērsties kompetentajā iestādē, kas atrodas Vācijā.

Ja Vācijas pārstāvniecības ārvalstīs kā iestādes, kuru kompetencē neietilpst pasu jautājumi, Jūsu gadījumā tomēr izskatīs Jūsu pasu lietu, kaut arī Jūs nebūsiet izrakstījušies no savas iepriekšējās dzīvesvietas Vācijā, Jums būs jāmaksā ievērojami lielāka valsts nodeva, kā ari jautājuma izskatīšana prasīs krietni vairāk laika, jo vispirms pārstāvniecībai būs jāsaņem Vācijā esošās kompetentās iestādes attiecīgais pilnvarojums.

Arī saistībā ar vīzu jautājumiem bieži vien ir nepieciešamas izziņas par deklarēto dzīvesvietu vai arī izrakstīšanos.

Kas man būtu jāņem vērā saistībā ar savu deklarēto dzīvesvietu Vācijā (piemēri)?

Ja es esmu izrakstījies no savas deklarētās dzīvesvietas Vācijā,

  • Es varu lūgt ierakstīt pasē manu dzīvesvietu ārvalstī;
  • Vācijas pārstāvniecība ārvalstī, kuras teritoriālajā piekritībā atrodas mana dzīvesvieta, ir kompetenta risināt manas pases lietas un es tur varēšu saņemt arī jaunu pasi vai personas apliecību;
  • Es vairs nevarēšu izmantot savam personīgajam transporta līdzeklim Vācijas valsts numura zīmi. Transporta līdzekļa reģistrācija Vācijā ir saistīta ar deklarēto dzīvesvietu;
  • Tāpat es vairs nebūšu iekļauts pašvaldību, Landtāga, Bundestāga un Eiropas parlamenta vēlēšanu vēlētāju sarakstā. Pašvaldību vēlēšanās es vēlēšanu tiesības zaudēju, bet visās pārējās vēlēšanās man savlaicīgi pirms vēlēšanām ir jāiesniedz pieteikums atjaunošanai vēlētāju sarakstā.

Ja mana dzīvesvieta joprojām ir deklarēta Vācijā,

  • Es gan varu saņemt pasi vai personas apliecību Vācijas pārstāvniecībā ārvalstī, kuras teritoriālajā piekritībā atrodas mana dzīvesvieta, tomēr man par to būs jāmaksā paaugstināta valsts nodeva;
  • Tiesas dokumenti vai iestāžu vēstules var tikt nosūtīti uz manu deklarētās dzīvesvietas adresi Vācijā. Dokumenti skaitās piegādāti, kad sūtījums nonāk attiecīgajā adresē. Tas nozīmē, ka es pats uzņemos atbildību par to faktisko saņemšanu;
  • Tādā gadījumā deklarētās dzīves vietas visu līmeņu pašvaldības iestādes ir kompetentas ar mani saistītos jautājumos. Ja es atgriežos no ārvalsts un man nav deklarētas dzīvesvietas, man vispirms ir jādeklarējas un tikai pēc tam man ir tiesības saņemt pašvaldību līmeņa pakalpojumus.
Uz sākumu