Sveicam Ārlietu ministrijas vietnē

Laulības slēgšana Latvijā

Raksts

Vai Jūs esat noslēguši vai vēlaties noslēgt laulību Latvijā? Principiāli Vācijā tiek atzītas arī ārvalstīs noslēgtas laulības, ja tiek ievērots attiecīgajā vietā spēkā esošais laulības noslēgšanas  tiesiskais regulējums.

Detalizētu un oficiālu informāciju par laulības noslēgšanu Latvijā un tam nepieciešamajiem dokumentiem Jūs saņemsiet no Latvijas attiecīgās kompetentās dzimtsarakstu iestādes.

Detalizēta informācija par laulības slēgšanu Latvijā u.c. latviešu un angļu valodā pieejama oficiālajā  tīmekļa vietnē www.latvija.lv, saites: https://latvija.gov.lv/LifeSituations/22575 un

https://latvija.gov.lv/LifeSituations/22987

Saskaņā ar Eiropas parlamenta un Padomes 16.02.2019. regulu Nr. (ES) 2016/1191 Latvijā laulības apliecību iespējams izdot kopā ar daudzvalodu standarta veidlapu. Līdz ar to atkrīt legalizācijas un Apostille nepieciešamība, ja laulības apliecība jāiesniedz kādas citas ES dalībvalsts iestādēm.

Ja Jums tomēr būtu nepieciešams dokuments ar Apostille, lūdzam Jūs griezties Latvijas kompetentajā iestādē (www.latvijasnotars.lv).

Norāde: Visa informācija, kas sniegta šajā materiālā, balstās uz pārstāvniecības ārvalstīs gūto informāciju un pieredzi informatīvā materiāla sastādīšanas laikā. Par informācijas pilnīgumu un pareizumu uzņemties atbildību nav iespējams.

Uz sākumu