Sveicam Ārlietu ministrijas vietnē

Nacistu vajāto personu un viņu pēcteču pilsonības atjaunošana

Artikel 116 des deutschen Grundgesetzes

Artikel 116 des deutschen Grundgesetzes, © Auswärtiges Amt

25.06.2021 - Raksts

Personas, kurām nacistu režīms atņēma Vācijas pilsonību, un viņu pēcteči var atjaunot Vācijas pilsonību. Ar Federālās konstitucionālās tiesas lēmumu tika paplašināts personu loks, kurām ir tiesības atjaunot Vācijas pilsonību.

Īpašs regulējums pilsonības atjaunošanas jautājumos attiecas uz nacistu režīma vajātajām personām, kurām Vācijas pilsonība politisku, rasistisku vai reliģisku iemeslu dēļ tika atņemta laika posmā no 1933, gada 30. janvāra līdz 1945. gada 8. maijam. Šīm personām un viņu pēctečiem kompensācijas regulējuma ietvaros ir tiesības uz Vācijas pilsonību saskaņā ar Vācijas Konstitūcijas 116. panta 2. daļas 1. punktu.

Plašāku informāciju par šo tēmu Jūs atradīsiet iestādes „Bundesverwaltungsamt“ tīmekļa vietnē.

Vācijas Konstitucionālās tiesas 20.05.2020. pieņemtais lēmums Nr. 2 BvR 2628/18 paredz personu loka paplašināšanu, kurām saskaņā ar Vācijas Konstitūcijas 116. panta 2. daļas 1. punktu ir tiesības uz Vācijas pilsonību.

Par pēctečiem saskaņā ar Vācijas Konstitūcijas 116. panta 2. daļas 1. punktu no šī brīža uzskatāmi arī

  • pirms 1953. gada 1. aprīļa laulībā dzimuši bērni, kuru mātei piespiedu kārtā tika atņemta Vācijas pilsonība un tēvam bija ārvalsts pilsonība.
  • pirms 1993. gada 1. jūlija ārlaulībā dzimuši bērni, kuru tēvam piespiedu kārtā tika atņemta Vācijas pilsonība un mātei bija ārvalsts pilsonība.
  • Personas, uz kurām tas attiecas un kuru pieteikums pilsonības saņemšanai saskaņā ar Vācijas Konstitūcijas 116. panta 2. daļas 1. punktu atbilstoši tolaik spēkā esošajai judikatūrai tika noraidīts, tagad no jauna var iesniegt brīvas formas pieteikumu.

Attiecīgā Vācijas vēstniecība vai arī Ģenerālkonsulāts labprāt sniegs viņām palīdzību.

Vienkāršota pilsonības piešķiršana nacistu vajāto personu pēctečiem saskaņā ar Pilsonības likuma 14. pantu

Federālā Iekšlietu ministrija 2019. gada 30. augustā pieņēma divus apjomīgus rīkojumus, ar ko tiek vienkāršota pieteikšanās Vācijas pilsonībai tiem, kas ir nacistu vajāto personu – Vācijas pilsoņu - pēcteči un dzīvo ārvalstīs un kuriem nav tiesību uz pilsonības atjaunošanu saskaņā ar Konstitūcijas 116. panta otro daļu. Ar detaļām lūdzam iepazīties Federālās Iekšlietu, celtniecības un dzimtenes lietu ministrijas sagatavotajā preses relīzē.

Šī iespēja attiecas arī uz bērniem, ja viens no viņu vecākiem sakarā ar nacistu īstenotajiem vajāšanas pasākumiem savulaik pieņēma kādas ārvalsts pilsonību un līdz ar to zaudēja Vācijas pilsonību. Tas attiecas arī uz bērniem, kuru mātes, kas emigrēja vajāšanas dēļ, zaudēja Vācijas pilsonību, jo līdz 1953. gada 1. aprīlim stājās laulībā ar vīrieti, kam bija ārvalsts pilsonība. Arī šo bērnu pēctečiem ir iespēja iegūt Vācijas pilsonību.

Plašāku informāciju par nacistu vajāto personu pēcteču iespējām iegūt Vācijas pilsonību atrodama arī iestādes „Bundesverwaltungsamt“ tīmekļa vietnē.

Pieņemts jauns likums

Vācijas Bundestāgs un Bundesrāts 25.06.2021. pieņēma Ceturto likumu par grozījumiem Pilsonības likumā. Šis likums gan stāsies spēkā tikai tad, kad to būs parakstījis Vācijas prezidents un tas tiks publicēts Oficiālajā Vēstnesī.

Ar jauno likumu tiks radīts jauns juridiskais satvars nacistu vajāto personu un viņu pēctečiem pieejamajam kompensācijas regulējumam pilsonības jautājumos. Likumprojektā ir iekļautas to personu likumiskās tiesības uz Vācijas pilsonību, kuras nacistu īstenotās vajāšanas dēļ zaudēja Vācijas pilsonību vai arī to nemaz nevarēja iegūt un kurām nav uz to tiesību arī saskaņā ar Konstitūcijas 116. panta 2. daļu. Tiesības uz Vācijas pilsonību ir arī visiem attiecīgo personu pēctečiem.

Plašāku informāciju Jūs atradīsiet Federālās iekšlietu, celtniecības un dzimtenes lietu ministrijas sagatavotajā preses relīzē.Uz sākumu