Sveicam Ārlietu ministrijas vietnē

Vācijas pensiju apdrošināšanas (DRV) svarīga informācija par notariālā apliecinājuma (Lebensbescheinigung) pensijas saņemšanai izdošanu 2022. gadā

Raksts

Uzmanību! 2022. gadā pensijas saņemšanai atkal ir nepieciešams notariāls apliecinājums!

Ja Jūs dzīvības fakta apliecinājumu (Lebensbescheinigung) vēlaties noformēt Vācijas vēstniecībā, Jums ir jāpierakstās uz pieņemšanu, ko Jūs varat izdarīt šeit.

Ja Jūs esat Vācijas pensijas saņēmējs, kurš dzīvo ārvalstī, Jūs saņemsiet ikgadējo pensijas saņemšanas veidlapu, ko sāks izsūtīt jūnijā. Jūs veidlapu parakstīsiet, saņemsiet oficiālu paraksta apstiprinājumu un oriģināleksemplāru nosūtīsiet atpakaļ Deutsche Post AG Renten Service.

Norāde: Ja Jūs dzīvojat valstī, ar ko tiek veikta elektroniskā datu salīdzināšana, tad Jūs ne vienmēr saņemsiet minēto veidlapu pensijas saņemšanai.

Tas attiecas uz šādām valstīm: Beļģiju, Bulgāriju, Dāniju, Somiju, Franciju, Izraēlu, Itāliju, Horvātiju, Luksemburgu, Nīderlandi, Austriju, Poliju, Zviedriju, Šveici, Spāniju, Ungāriju un Apvienoto Karalisti.

Tas nozīmē, ja Jūs saņemsiet informāciju par pensiju indeksāciju bez notariālā apliecinājuma pensijas saņemšanai veidlapas, tad tās iesniegšana attiecīgajā gadā nav nepieciešama. Tādā gadījumā Jums vairs nekas nav jādara.

a) Jūs esat saņēmis notariālā apliecinājuma pensijas saņemšanai veidlapu pa pastu

Ja Jūs esat saņēmis notariālā apliecinājuma pensijas saņemšanai veidlapu pa pastu, tad lūdzam Jūs pārbaudīt sadaļā A ietvertos datus. Tur Jūs atradīsiet visu informāciju, kas par Jums ir mūsu rīcībā. Ja tā ir pareiza, tad lūdzam Jūs personīgi parakstīt notariālā apliecinājuma pensijas saņemšanai veidlapas A daļu, saņemt tās oficiālu apstiprinājumu (B daļa) un nosūtīt to atpakaļ uz adresi Deutsche Post AG, Niederlassung Renten Service, 04078 Leipzig. Precīzu kontaktinformāciju Jūs atradīsiet šī informatīvā materiāla noslēgumā.

Lūdzam nosūtīt notariālo apliecinājumu pensijas saņemšanai Renten Service ne vēlāk kā līdz 2022. gada 14. oktobrim.

b) Līdz 2022. gada augusta vidum Jūs vēl neesat saņēmis notariālā apliecinājuma pensijas saņemšanai veidlapu

Ja Jūs līdz 2022. gada vidum vēl neesat saņēmis informāciju par pensijas indeksāciju un notariālā apliecinājuma pensijas saņemšanai veidlapu, Jūs to varat lejupielādēt arī pats no Renten Service lejupielāžu centra. Šeit Jūs nokļūsiet pie savas veidlapas.

Lūdzam aizpildīt notariālā apliecinājuma pensijas saņemšanai veidlapu, to personīgi parakstīt un saņemt oficiālu apliecinājumu. Lūdzam Jūs nosūtīt to atpakaļ uz adresi Deutsche Post AG, Niederlassung Renten Service, 04078 Leipzig. Precīzu kontaktinformāciju Jūs atradīsiet šī informatīvā materiāla noslēgumā.

Ja Jūsu notariālais apliecinājums pensijas saņemšanai nebūs saņemts līdz 2022. gada 14. oktobrim, Jūsu pensijas izmaksa tiks apturēta!

c) Personas, kurām ir tiesības uz pensiju, nespēj pašas aizpildīt un parakstīt notariālā apliecinājuma pensijas saņemšanai veidlapu

Ja persona, kurai ir tiesības uz pensijas saņemšanu, ņemot vēra rakstītnespēju vai rakstītneprasmi, pati nevar aizpildīt veidlapu, ir nepieciešams iesniegt izziņu kopā ar notariālo apliecinājumu pensijas saņemšanai.

Ja persona, kurai ir tiesības uz pensijas saņemšanu, veselības stāvokļa dēļ pati nevar aizpildīt veidlapu, tad B daļā ir jāiekļauj persona, kura ir griezusies oficiālajā iestādē. Veidlapai jāpievieno attiecīgs apliecinājums (piemēram, ārsta izziņa).

d) Ja pensiju saņemt tiesīgā persona ir mirusi

Lūdzam pēc iespējas ātrā Renten Service paziņot miršanas datumu. Ja iespējams, lūdzam Jūs izmantot saiti: Änderungsmitteilung des Renten Service: https://onlinemitteilung.deutschepost.de/rentenservice/selectNotifierType

Kontakti:

Deutsche Post AG

Niederlassung Renten Service

04078 Leipzig

Deutschland

Tālrunis:      +49 221 56 92-777

Telefakss:    +49 69 6530 1510 865

Uz sākumu