Sveicam Ārlietu ministrijas vietnē

Oficiāls dzīvības fakta apliecinājums Vācijas pensiju saņēmējiem

Raksts

Ja Jūs esat Vācijas pensijas saņēmējs kā obligātās pensiju apdrošināšanas vai apdrošināšanas nelaimes gadījumiem shēmas dalībnieks, kā arī papildu iemaksu veicējs, un dzīvojat ārvalstīs , tad Jums reizi gadā par pensiju izmaksu atbildīgajai iestādei ir jānosūta informācija, resp. oficiāls dzīvības fakta apliecinājums, kas dod tiesības arī uz turpmāku pensijas saņemšanu.

Tādēļ reizi gadā Jums tiek nosūtīts uzaicinājums iesniegt oficiālu dzīvības fakta apliecinājumu. Paralēli Jūs saņemsiet arī informāciju par Jūsu pensijas apjoma indeksāciju.

Plašāka informācija par dzīvības fakta apliecinājumu atrodama arī šeit: Startseite Lebensbescheinigung (deutschepost.de)

No 2024. gada oficiālu dzīvības fakta apliecinājumu visā pasaulē iespējams iesniegt arī digitālā formā. Plašāka informācija par digitālo dzīvības fakta apliecinājumu atrodama šeit: Digitaler Lebensnachweis Gesetzliche Rente (deutschepost.de).

Personām ar pastāvīgo dzīvesvietu Latvijā lūdzam ņemt vērā sekojošos norādījumus, ja dzīvības fakta apliecinājuma saņemšanai vēlaties apmeklēt kādu iestādi, kas to var apliecināt. Jūs varat apliecinājumu saņemt arī Latvijas iestādēs, kas atrodas Jūsu dzīvesvietas tuvumā, piemēram:

Latvijas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Novadu/pilsētu pašvaldības

Draudzes birojs

Bankas

Un tādā gadījumā Jums nav obligāti jāapmeklē Vācijas vēstniecība Rīgā.

Lūdzam izmantot digitālo dzīvības fakta apliecinājuma iespēju, jo šādā gadījumā Jūs to varat izdarīt ļoti ērti, izmantojot viedtālruni vai arī planšeti un Jums vairs nav nepieciešams personīgi ierasties kādā iestādē.

Tas ir īpaši svarīgi arī, ņemot vērā to, ka ir arī tādas Latvijas iestādes, kas atsakās apliecināt Vācijas veidlapu.

Ja Jūs dzīvības fakta apliecinājumu vēlaties noformēt vēstniecībā, lūdzam ņemt vērā sekojošo:

  • Lai saņemtu dzīvības fakta apliecinājumu iesniegšanai Vācijas pensiju apdrošināšanai, lūdzam apmeklētāju pieņemšanas laikā personīgi vērsties Vācijas vēstniecībā Rīgā. Lūdzam pieteikties iepriekš uz konkrētu apmeklējuma laiku, izmantojot šo saiti kategorijā „Lebensbeischeinigungen“.
  • Lūdzam ierasties personīgi, līdzi ņemot derīgu personas dokumentu ar fotogrāfiju (pasi, personas apliecību). Ja veselības stāvokļa dēļ Jums nav iespējams ierasties personīgi, to ir atļauts darīt Jūsu uzticības personai, uzrādot aktuālu ārsta izziņu (ne vecāku par 48 stundām).
  • Oficiāla apliecinājuma par dzīvības faktu, kas nepieciešams (vecuma) pensijas saņemšanai,  izsniegšana ir bez maksas (izņemot uzņēmuma pensijas, papildus pensijas, piem., no privātiem pensiju apdrošināšanas fondiem vai ārvalstu pensijas, kad nodeva par iepriekš sagatavotas veidlapas izsniegšanu ir  34,10 EUR).

Oficiāli apliecinātais dzīvības fakta apliecinājuma oriģināleksemplārs pēc tam jānosūta atpakaļ: Deutsche Post AG, Niederlassung Renten Service, 04078 Leipzig. Deutsche Post AG precīzos kontaktdatus Jūs atradīsiet šīs informatīvā materiāla noslēgumā.

Ja Jūs paziņojumu par pensijas indeksāciju un dzīvības fakta apliecinājuma veidlapu neesat saņēmuši līdz augusta vidum, tad Jūs veidlapu varat lejupielādēt arī paši no Renten Service lejupielāžu centra vai arī pieprasīt pa telefonu.

Šeit Jūs atradīsiet savu veidlapu

https://www.deutschepost.de/de/r/rentenservice/downloadcenter.html

Kontakti:

Deutsche Post AG

Niederlassung Renten Service

04078 Leipzig

Deutschland

Tālrunis: +49 221 56 92-777


Uz sākumu