Sveicam Ārlietu ministrijas vietnē

Informācija par Vācijas Federatīvajā Republikā spēkā esošo regulējumu saistībā ar transportlīdzekļa vadītāja apliecībām (tiesībām), kas izdotas kādā no ES vai EEZ dalībvalstīm.

Raksts

Federālā Satiksmes un digitālās
Infrastruktūras ministrija

Šeit ir iekļauta svarīgākā informācija par Vācijas Federatīvajā Republikā spēkā esošo regulējumu saistībā ar transportlīdzekļa vadītāja apliecībām, kas izdotas kādā no ES dalībvalstīm vai EEZ līguma dalībvalstīm (Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā). Detalizētāku jautājumu gadījumā par vadītāja apliecībām lūdzam vērsties Jūsu
pilsētas vai administratīvās teritorijas kompetentajā iestādē.

1. Ārvalstīs izdotas vadītāja apliecības izmantošana, uzturoties Vācijas Federatīvajā Republikā uz laiku.

Ja Jums ir savā valstī izdota derīga vadītāja apliecība, atrodoties Vācijas Federatīvās Republikas teritorijā, Jūs drīkstat vadīt tādas klases transportlīdzekli, kāda vadīšanai ir izdota apliecība. Apliecības tulkojums nav
nepieciešams. Visi ierobežojumi un nosacījumi, kas saistās ar Jūsu apliecību, ir spēkā arī Vācijas Federatīvajā Republikā.

2. Ārvalstīs izdotas vadītāja apliecības izmantošana, ja Vācijas Federatīvajā Republikā ir reģistrēta pastāvīgā dzīvesvieta.

2.1 Arī tad, ja Jūs pārceļaties uz pastāvīgu dzīvi uz Vācijas Federatīvo Republiku, Jūsu vadītāja apliecība, kas izdota ārvalstīs, principā līdz derīguma termiņa beigām dod tiesības vadīt transportlīdzekļus. Jums ir
nepieciešama kādā konkrētā dalībvalstī izdotā vadītāja apliecība, starptautiskās tiesības ir nepietiekamas.
Par pastāvīgo dzīvesvietu uzskatāma vieta, kurā persona viena gada laikā uzturas vismaz 185 dienas.
Personām, kuras darba attiecību dēļ regulāri brauc no un uz Vācijas Federatīvos Republiku, Vācijā nav pastāvīgās dzīvesvietas. Pie šīs kategorijas pieder kādas ārvalsts vadītāja apliecības īpašnieki ar pastāvīgo dzīves vietu ārvalstī, kuri vada transportlīdzekli, jo to nosaka darba vai nodarbinātības attiecības Vācijas Federatīvajā Republikā. Šīs personas regulāri atgriežas savā dzīves vietā ārvalstī.
Pie šīs kategorijas nepieder tie ārvalstu vadītāja apliecības īpašnieki, kas stājušies darba vai nodarbinātības attiecībās Vācijas Federatīvajā Republikā un savā ārvalstī saglabātajā dzīves vietā atgriežas reti.

2.2. Ja Jums ir C, C1, CE, C1E (kravas automašīnas) vai D, D1, DE, D1E (autobuss) kategorijas vadītāja apliecība, tad jāņem vērā šādi ierobežojumi:

C1 un C1E kategorijas vadītāja apliecība Vācijas Federatīvajā Republikā ir derīga tikai līdz tam laikam, kad tās īpašnieks sasniedzis 50 gadu vecumu, bet C, CE, D, D1 un D1E klases transporta līdzekļa vadītāja apliecība – tikai 5 gadus pēc tās izdošanas, pat ja apliecības izdevējā valstī tā ir izdota uz ilgāku laika posmu. Ja tādējādi Jūsu vadītāja apliecība pēc pastāvīgās dzīves vietas maiņas vairs nebūtu derīga, Jūs ar to drīkstat braukt iekšzemē vēl 6 mēnešus. Informācija par pagarināšanas iespējamas apkopota 2.3. punktā.
Uzmanību! Piedalīšanās ceļu satiksmē ar vadītāja apliecību, kam pēc tās izdevējas valsts likumdošanas vai arī saskaņā ar Vācijas normatīvajiem aktiem ir beidzies derīguma termiņš, tiek uzskatīta par braukšanu bez tiesībām, kam tiek piemērots par to paredzētais soda mērs.

2.3. Ja tuvojas ārvalstīs izdotās vadītāja apliecības derīguma termiņa beigas vai arī tā vairs nav derīga, iesniedzot pieteikumu, Jūs saņemsiet tādas pašas klases Vācijas transportlīdzekļa vadītāja apliecību. Lai saņemtu C, C1, CE, C1E (kravas automašīnas) vai D, D1, DE, D1E (autobusa) kategorijas vadītāja apliecību, ir nepieciešama ārsta izziņa par Jūsu veselības stāvokli un slēdziens par redzes asumu. Autobusa šoferiem vecumā virs 50 gadiem bez tam ir jāiesniedz arī uzņēmuma vai darba medicīnas vai medicīniski psihiatriskais slēdziens, kas apliecina, ka Jūs varat izturēt pietiekami lielu slodzi, spējat nepieciešamajā līmenī orientēties, koncentrēties, noturēt uzmanību un reaģēt.

2.4. Ārvalstīs izdotu derīgu vadītāja apliecību jebkurā laikā Jūs varat “nomainīt” pret Vācijā izdotu vadītāja apliecību arī bez īpaša iemesla. Šādā gadījumā iesniegumam Vācijas transportlīdzekļa vadītāja apliecības saņemšanai jāpievieno šādi dokumenti:
- pieteikuma iesniedzēja personas dokuments (identitātes karte vai pase),
- iedzīvotāju reģistrācijas iestādes izziņa par dzīves vietas reģistrāciju,
- aktuāla fotogrāfija, kas atbilst noteikumiem Par pases izsniegšanu,
- ārvalstī izdotas vadītāja apliecības oriģināleksemplārs.

Bez tam atsevišķos gadījumos vadītāja apliecības izdevējiestāde var pieprasīt izziņu par nesodāmību.

Izsniedzot Vācijas transportlīdzekļa vadītāja apliecību, ārvalstīs izdotā vadītāja apliecība tiek ieturēta un nosūtīta tās izdevējiestādei.

Nav iespējams apmainīt ārvalstī izdotu vadītāja apliecību, ja tā dod tiesības vadīt taksometrus, ātrās palīdzības transportu u.tml.

2.5. Ja Jūs veicat kravu vai pasažieru komercpārvadājumus, izmantojot publiskos ceļus, ar transportlīdzekļiem, kam ir vajadzīga C1, C1E, C, CE, D1E, D vai DE kategorijas vadītāja apliecība, ir jāņem vērā arī Profesionālo transportlīdzekļu vadītāju kvalifikācijas likuma (BKrFQG) un Profesionālo transportlīdzekļa vadītājunoteikumu (BKrFQV) regulējums. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzam griezties vietējā kompetentajā iestādē.

3. Gadījumi, kad ārvalstīs izdota vadītāja apliecība nedod tiesības vadīt transportlīdzekli Vācijas Federatīvajā Republikā:

- ja ir beidzies tās derīguma termiņš,
- ja šāda veida vadītāja apliecība vairs nepastāv,
- ja runa ir par mācību tiesībām vai citām transportlīdzekļa vadītāja pagaidu tiesībām,
- ja Jūs saskaņā ar ES vai EEZ transportlīdzekļa vadītāja apliecības vai Eiropas Savienības izdevējas valsts vai Eiropas Ekonomiskās zonas līgumvalsts neapstrīdamu informāciju tās izsniegšanas brīdī bijāt apmeties uz pastāvīgu dzīvi Vācijā, ja vien tiesības neesat ieguvis studiju vai mācību laikā, kas nav mazāks par sešiem mēnešiem,
- ja saskaņā ar spēkā esošu tiesas spriedumu Jums nedrīkst būt transportlīdzekļa vadītāja apliecība,
- ja Jūsu ES vai arī EEZ transportlīdzekļa vadītāja apliecība bez pārbaudes apmainīta pret kādas trešās valsts izsniegtu atļauju transportlīdzekļa vadīšanai, kas nav iekļauta Noteikumu par transportlīdzekļa vadītāja apliecību 11. pielikumā, vai arī tika izsniegta, pamatojoties uz kādas trešās valsts viltotām tiesībām, vai arī
- ja Jūs kādas trešās valsts transportlīdzekļa vadītāja apliecības izsniegšanas laikā, kas tika apmainīta pret ārvalstu ES vai EEZ transportlīdzekļa vadītāja apliecību vai arī ja Jūsu pastāvīgā dzīvesvieta bija Vācijā, laikā kad tika izsniegta Eiropas Savienības izdevējas valsts vai Eiropas Ekonomiskās zonas līgumvalsts transportlīdzekļa vadītāja apliecība, apmainot to pret kādas trešās valsts transportlīdzekļa vadītāja apliecību, ja vien Jūs ārvalsts vadītāja apliecību neesat apmainījis pret ārvalsts ES vai EEZ vadītāja apliecību studiju vai mācību laikā, kas nav mazāks par sešiem mēnešiem.

Uzmanību! Transportlīdzekļa vadīšana bez vadītāja apliecības ir aizliegta un tiek kvalificēta kā kriminālnoziegums!

4. Īpašais regulējums studentiem un skolēniem

Universitātes vai skolas apmeklējums kā tāds nenozīmē pastāvīgās dzīves vietas pārcelšanu. Tas nozīmē, ka transportlīdzekļa vadītāja apliecības, kuras studenti un skolēni, studējot Vācijas Federatīvajās Republikā, iegūst savā dzimtenē, šeit ir derīgas. Studenti un skolēni no citām dalībvalstīm transportlīdzekļa vadītāja apliecību var iegūt arī Vācijas Federatīvajā Republikā, ja vien viņi šeit uzturas vismaz sešus mēnešus.
Tas pats attiecas uz personām ar pastāvīgo dzīvesvietu Vācijas Federatīvajā Republikā, ja tās vismaz sešus mēnešus apmeklē kādas citas dalībvalsts universitāti vai skolu.

Uz sākumu