Sveicam Ārlietu ministrijas vietnē

Informācija par dokumentu apriti starp Vācijas Federatīvo Republiku un Latvijas Republiku

Raksts

Personām, kuras vēlas Vācijā iesniegt citā valstī izdotu publisko dokumentu - vai arī otrādi - pirms tam jānoskaidro, kas nepieciešams, lai dokumenti tiktu atzīti citā valstī. Šajā informatīvajā materiālā ir sagatavots pārskats par Latvijas un Vācijas dokumentu aprites procedūru.

Saskaņā ar ES regulu 2016/1191 no 2019. gada 16. februāra noteiktus Latvijas iestādēs izdotus dokumentus (sk. regulas 2. pantu) Vācijā ir jāatzīst bez papildus dokumentu īstuma apliecinājuma. Tādēļ “Apostille” vairs nav nepieciešama. Tomēr, tāpat kā iepriekš, joprojām ir iespējams apliecināt ar “Apostille” Latvijas Republikas  iestādēs izdotus dokumentus

Kopš 2019. gada 1. jūlija Latvijā izdotu publisku dokumentu legalizāciju ar “Apostille” veic zvērināti notāri visā Latvijā. Maksa par šo pakalpojumu ir 25,34 EUR. Tuvāka informācija atrodama šeit: www.notary.lv/notaries_map. Notārs var izdot arī elektronisko “Apostille”. No 1. jūlija zvērinātu notāru izsniegtās “Apostille” iespējams pārbaudīt šeit: www.notary.lv/apostille/verify.

Atsevišķos gadījumos ir nepieciešama iepriekšēja dokumentu īstuma apliecināšana, īpaši tad, ja dokuments tiek izdots atkārtoti. Lūdzam savlaicīgi sazināties ar zvērinātu notāru, lai noskaidrotu, vai Jūsu dokumentiem ir nepieciešama iepriekšēja apliecināšana un kur to iespējams izdarīt.

Atbildība

Minētā informācija sagatavota saskaņā ar vēstniecības pieredzi un tās rīcībā esošo informāciju par situāciju materiāla sagatavošanas laikā. Tomēr vēstniecība neuzņemas atbildību par informācijas pilnīgumu un pareizību.

Uz 2019. gada jūliju

Uz sākumu