Sveicam Ārlietu ministrijas vietnē

Vēstnieks un vēstniecības nodaļas

Raksts

Vēstnieks Kristians Helts
Vēstnieks Kristians Helts© Vācijas vēstniecība Rīgā
Vēstnieks

Vācijas Federatīvās Republikas vēstnieks Latvijas Republikā ir Kristians Helts. Viņš pārstāv Vācijas intereses, uztur Vācijas un Latvijas attiecības, kontaktējoties ar valdības, parlamenta un partiju augstākajiem pārstāvjiem, ar kultūras, uzņēmēju un zinātnieku aprindām, kā arī pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Viņš ir arī politikas nodaļas vadītājs.

Politikas nodaļa

Vācijas vēstniecības politikas nodaļa pievēršas visiem divpusējo un daudzpusējo attiecību jautājumiem, kas skar Vāciju, gan Latviju. Nozīmīgākās tēmas skar Eiropas Savienību un NATO, kā arī Baltijas jūras valstu padomi. Bez tam nodaļa seko līdz arī nozīmīgam uzņemošās valsts politikas notikumiem.

Vadītājs: Kristians Helts

Dāvids Bartelss
Dāvids Bartelss© Vācijas vēstniecība Rīgā
Vēstniecības vadītāja vietnieks

Misijas vadītāja vietnieks ir Dāvids Bartelss. Vienlaicīgi viņš ir ekonomikas nodaļas vadītājs un pilnvarotais ES jautājumos, kas nozīmē, ka viņš seko līdz arī Latvijas Eiropas politikas attīstības norisēm.

Ekonomikas nodaļa

Vēstniecības ekonomikas nodaļa veicina Vācijas un Latvijas ekonomisko sadarbību. Ekonomikas nodaļa cieši sadarbojas ar Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameru, kā arī citām ekonomiku veicinošām institūcijām un vācu uzņēmumiem Latvijā. Vēl viens ekonomikas nodaļas uzdevums ir Latvijas ekonomikas un finanšu politikas attīstības novērošana un ziņojumu sagatavošana. Arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta ekonomikas un finanšu jautājumiem, kas ir saistīti ar Eiropas Savienības kopīgās politikas aspektiem.

Vadītājs: Dāvids Bartelss

Kristofers Gronavs
Kristofers Gronavs© Vācijas vēstniecība Rīgā
Kultūras un preses jautājumu referente

Kultūras un izglītības nodaļas, kā arī preses nodaļas vadītājs ir Kristofers Gronavs.

Kultūras un izglītības nodaļa

Ārējā kultūras un izglītības politika ir Vācijas ārpolitikas būtiska sastāvdaļa. Tādējādi tiek atbalstīta mērķu sasniegšana – Eiropas stiprināšana, miera nodrošināšana, draudzīgu saišu uzturēšana un jaunu partnerattiecību dibināšana. Tās centrālais uzdevums ir radīt un veicināt interesi par vācu valodu, vēsturi, mākslu un literatūru. Vācijas un Latvijas sadarbība un apmaiņa skolu un augstskolu jomā tiek veicināta tāpat kā kopīgās aktivitātes mūzikas, dejas, tēlotājas mākslas vai citās kultūras nozarēs.

Vadītājs: Kristofers Gronavs

Preses nodaļa

Latvijas un Vācijas žurnālisti un korespondenti var griezties preses nodaļā, ja viņiem nepieciešama informācija par aktuāliem valdības paziņojumiem. Žurnālisti preses nodaļā var pieteikties arī tad, ja viņi vēlas kādu interviju.

Vadītājs: Kristofers Gronavs

Konsulārās nodaļas vadītāja ir Beate Kirha

Konsulārā nodaļa

Vēstniecības juridiskā un konsulārā nodaļa sniedz konsultācijas un palīdzību Vācijas pilsoņiem, arī izdod pases un pagaidu dokumentus. Tā konsultē jautājumos par pilsonības tiesībām, laulību slēgšanu starp dažādu valstu pilsoņiem, juridiskām procedūrām Vācijā u.c. Bez tam konsulārā nodaļa var arī apstiprināt dokumentu kopijas, sagatavot konsulārās izziņas, veikt paraksta notariālu apstiprinājumu un sastādīt notariālus aktus. Trešo valstu pilsoņi var konsulārajā nodaļā integrētajā vīzu daļā iesniegt pieteikumus vīzu izsniegšanai, ja viņiem tādas būtu nepieciešamas, lai ieceļotu Vācijā.

Vadītāja: Beate Kirha

Militārā atašeja štābs

Militārā atašeja štābs atrodas Viļņā. Tas nodarbojas ar militārās un drošības politikas tēmām, kā arī par šiem jautājumiem konsultē vēstnieku. Militārā atašeja štābs Lietuvā blakus akreditācijas ietvaros ir atbildīgs arī par kaimiņvalsti Latviju.

Vadītājs: Fregates kapteinis Haralds Kremphens

Foto Anda Švēde
Anda Švēde© Jānis Saliņš

Tulkošanas nodaļa

Tulkošanas nodaļa ir atbildīga par vēstniecības sniegtās informācijas tulkojumu. Tas attiecas gan uz mutisko tulkošanu, gan arī rakstiskajiem tulkojumiem vēstniecības vajadzībām. Ārējos tulkojumu pasūtījumus tulkošanas nodaļa nepieņem.

Vadītāja: Anda Švēde

Administrācija

Administrācija atbild par darbiniekiem, finansēm, dienesta ēkām, kā arī par pārstāvniecības ārvalstīs darba iekšējo organizāciju. Administrācijas uzdevums ir arī administratīvi sagatavot tieslietu studentu – referendāru -  un citu Vācijas augstskolu studentu prakses vietas Vācijas vēstniecībā Rīgā.

Vadītāja: Martina Helda

Uz sākumu