Sveicam Ārlietu ministrijas vietnē

Informācija par kandidātu personas datu apstrādi saskaņā ar VDAR 13. pantu Vācijas pārstāvniecībās ārvalstīs.

Ein USB-Stick und ein Zahlenschloss liegen auf einer Computer Tastatur

Datenschutz, © colourbox.de

13.09.2021 - Raksts

Mēs esam gandarīti par Jūsu interesi par darba iespējām Vācijas pārstāvniecībās ārvalstīs. Ar sekojošajām norādēm mēs vēlamies Jūs informēt par Jūsu personas datu apstrādi saskaņā ar VDAR 13. pantu, izpildot prasību par informācijas sniegšanu.

Atbildīgais un pilnvarotais par personas datu aizsardzību.

Saskaņā ar Likuma par Ārlietu dienestu 2. punktu Ārlietu ministrijas centrālais aparāts un pārstāvniecības ārvalstīs kopā veido centralizētu federālo iestādi.

Saskaņā ar VDAR 4. panta 7. punktu atbildīgais par personas datu apstrādi ir

Auswärtiges Amt (Ārlietu ministrija)
Werderscher Markt 1
10117 Berlin
Telefon: +49 (0)30 18 17-0 / Bürgerservice: +49 (0)30 18 17-2000
Telefax: +49 (0)30 18 17-3402

Kontaktformular Bürgerservice (Iedzīvotāju apkalpošanas servisa kontaktveidlapa)

Vācijas Ārlietu ministrijas pilnvarotais datu aizsardzības jautājumos sasniedzams:

Datenschutzbeauftragte/r des Auswärtigen Amts
Auswärtiges Amt
Werderscher Markt 1
10117 Berlin
Telefon: +49 (0)30 18 17-7099
Telefax: +49 (0)30 18 17-5 7099

Kontaktformular Datenschutzbeauftragte/r (Pilnvarotā datu aizsardzības jautājumos kontaktveidlapa)

Ja Jums ir jautājumi par personas datu aizsardzību, varat griezties arī pie kontaktpersonām datu aizsardzības jautājumos pārstāvniecībās ārvalstīs. Informācija par to, kā sazināties ar kontaktpersonu datu aizsardzības jautājumos pārstāvniecībā ārvalstīs, atrodama šī raksta noslēgumā.

Personas datu apstrādes mērķis un juridiskais pamats

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus vienīgi saistībā ar izsludinātā konkursa procedūru.

Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu vai attiecīgi VDAR 88. pantu savienojumā ar Federālā Likuma par personas datu aizsardzību 26. pantu vai arī kādas federālās zemes specifiskajiem noteikumiem. Personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai pieņemtu lēmumus par darba tiesisko attiecību nodibināšanu.

Plašāka personas datu apstrāde, kas nepieciešama, lai personu iekļautu, piemēram, kandidātu vai rezervistu sarakstā, kas tiktu izmantots kāda cita konkursa gadījumā, notiks tikai tad, ja Jūs esat piekrituši datu apstrādei saskaņā ar DS-GVO 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu, 9. panta 2. punkta a) apakšpunktu.

Personas datu uzglabāšana

Pēc konkursa noslēguma Jūsu personas dati tiks uzglabāti pēc šāda principa:

- parasti sešus mēnešus, ja Jūs konkursā neuzvarējāt;

- uz laiku līdz trim gadiem, ja Jūs devāt piekrišanu tikt iekļautam kandidātu vai rezervistu sarakstā;

- uz darba tiesisko attiecību pastāvēšanas laiku, ja esat konkursa uzvarētājs.

Pēc uzglabāšanas termiņa beigām Jūsu personas dati tiks dzēsti.

Jūsu tiesības

a. Saistībā ar Jūsu personas datiem, izpildoties attiecīgajiem priekšnoteikumiem, Jums ir šādas tiesības:

• Tiesības uz izziņām (Vispārējās datu aizsardzības regulas 15. pants)

• Tiesības uz izlabošanu (Vispārējās datu aizsardzības regulas 16. pants)

• Tiesības uz izdzēšanu (tiesības tikt aizmirstam) (Vispārējās datu aizsardzības regulas 17. pants)

• Tiesības uz apstrādes ierobežojumiem (Vispārējās datu aizsardzības regulas 18. pants)

• Tiesības uz datu pārnešanu (Vispārējās datu aizsardzības regulas 20. pants)

• Tiesības uz protestu pret apstrādi (Vispārējās datu aizsardzības regulas 21. pants)

b. Ja Jūsu personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Jūsu atļauju (piemēram, iekļaujot kandidātu sarakstā), Jums ir tiesības to atsaukt jebkurā laikā, neminot iemeslus. Atsaucot atļauju, tas neietekmē datu apstrādes likumību, kas tika veikta pirms atsaukuma (Vispārējās datu aizsardzības regulas 7. panta 3. ievilkums).

c. Bez tam Jums ir tiesības kādā datu uzraudzības iestādē sūdzēties par mūsu veikto personas datu apstrādi (Vispārējās datu aizsardzības regulas 77. pants). Par Vācijas Ārlietu ministriju un Vācijas pārstāvniecībām ārvalstīs kompetentā uzraudzības iestāde ir: federālais pilnvarotais datu aizsardzības un informācijas brīvības jautājumos (Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit).

Kontaktpersona datu aizsardzības jautājumos

Kontaktpersona datu aizsardzības jautājumos

Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecība Rīgā

Raiņa bulv. 13, LV-1050 Rīga, Latvija

Kontakti: Kontaktu veidlapa

Uz sākumu