Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Vēstnieks un vēstniecības nodaļas

Artikel

Nikolajs fon Šepfs
Nikolajs fon Šepfs© GTAI
Vēstnieks

Vēstnieks ir Vācijas Federatīvās Republikas augstākais pārstāvis Latvijā. Viņš pārstāv Vācijas intereses, uztur Vācijas un Latvijas attiecības, kontaktējoties ar valdības, parlamenta un partiju augstākajiem pārstāvjiem, ar kultūras, uzņēmēju un zinātnieku aprindām, kā arī pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Nikolajs fon Šepfs kopš 2019. gada augusta ir Vācijas Federatīvās Republikas vēstnieks Rīgā. Pirms tam viņš ir bijis vēstnieks arī Abu Dabi un Nikozijā. Viņš ir arī politikas nodaļas vadītājs.

Politikas nodaļa

Vācijas vēstniecības politikas nodaļa pievēršas visiem divpusējo un daudzpusējo attiecību jautājumiem, kas skar Vāciju, gan Latviju. Nozīmīgākās tēmas skar Eiropas Savienību un NATO, kā arī Baltijas jūras valstu padomi. Bez tam nodaļa seko līdz arī nozīmīgam uzņemošās valsts politikas notikumiem.

Vadītājs: Nikolajs fon Šepfs

Reinhards Vīmers
Reinhards Vīmers© Vācijas vēstniecība Rīgā
Vēstniecības vadītāja vietnieks

Vēstniecības vadītāja vietnieks Reinhards Vīmers atbalsta vēstnieku viņa darbā un prombūtnes laikā viņu aizvieto visās jomās gan vēstniecības darbā, gan arī ārējas aktivitātēs.

Vienlaicīgi viņš ir ekonomikas nodaļas vadītājs un pilnvarotais ES jautājumos, kas nozīmē, ka viņš seko līdz arī Latvijas Eiropas politikas attīstības norisēm.

Ekonomikas nodaļa

Vēstniecības ekonomikas nodaļa veicina Vācijas un Latvijas ekonomisko sadarbību. Ekonomikas nodaļa cieši sadarbojas ar Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameru, kā arī citām ekonomiku veicinošām institūcijām un vācu uzņēmumiem Latvijā. Vēl viens ekonomikas nodaļas uzdevums ir Latvijas ekonomikas un finanšu politikas attīstības novērošana un ziņojumu sagatavošana. Arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta ekonomikas un finanšu jautājumiem, kas ir saistīti ar Eiropas Savienības kopīgās politikas aspektiem.

Vadītājs: Reinhards Vīmers


Foto Tomass Šeps
Tomass Šeps© Vācijas vēstniecība Rīgā
Kultūras, preses un konsulāro jautājumu referents

Kultūras un izglītības nodaļas, preses nodaļas, kā arī juridiskās un konsulārās nodaļas vadītājs ir Dr. Tomass Šeps.

Konsulārā nodaļa

Vēstniecības juridiskā un konsulārā nodaļa sniedz konsultācijas un palīdzību Vācijas pilsoņiem, arī izdod pases un pagaidu dokumentus. Tā konsultē jautājumos par pilsonības tiesībām, laulību slēgšanu starp dažādu valstu pilsoņiem, juridiskām procedūrām Vācijā u.c. Bez tam konsulārā nodaļa var arī apstiprināt dokumentu kopijas, sagatavot konsulārās izziņas, veikt paraksta notariālu apstiprinājumu un sastādīt notariālus aktus. Trešo valstu pilsoņi var konsulārajā nodaļā integrētajā vīzu daļā iesniegt pieteikumus vīzu izsniegšanai, ja viņiem tādas būtu nepieciešamas, lai ieceļotu Vācijā.

Vadītājs: Dr. Tomass Šeps

Kultūras un izglītības nodaļa

Ārējā kultūras un izglītības politika ir Vācijas ārpolitikas būtiska sastāvdaļa. Tādējādi tiek atbalstīta mērķu sasniegšana – Eiropas stiprināšana, miera nodrošināšana, draudzīgu saišu uzturēšana un jaunu partnerattiecību dibināšana. Tās centrālais uzdevums ir radīt un veicināt interesi par vācu valodu, vēsturi, mākslu un literatūru. Vācijas un Latvijas sadarbība un apmaiņa skolu un augstskolu jomā tiek veicināta tāpat kā kopīgās aktivitātes mūzikas, dejas, tēlotājas mākslas vai citās kultūras nozarēs.

Vadītājs: Dr. Tomass Šeps

Preses nodaļa

Latvijas un Vācijas žurnālisti un korespondenti var griezties preses nodaļā, ja viņiem nepieciešama informācija par aktuāliem valdības paziņojumiem. Žurnālisti preses nodaļā var pieteikties arī tad, ja viņi vēlas kādu interviju.

Vadītājs: Dr. Tomass Šeps


Foto Pulkvežleitnants ģenerālštābā Torstens Frīss
Pulkvežleitnants ģenerālštābā Torstens Frīss© Vācijas vēstniecība Rīgā
Militārā atašeja štābs

Militārā atašeja štābu Viļņā vada pulkvežleitnants ģenerālštābā Torstens Frīss. Viņš nodarbojas ar militārās un drošības politikas tēmām, kā arī par šiem jautājumiem konsultē vēstnieku. Militārā atašeja štābs Lietuvā blakus akreditācijas ietvaros ir atbildīgs arī par kaimiņvalsti Latviju.
Foto Anda Švēde
Anda Švēde© Jānis Saliņš
Tulkošanas nodaļa

Tulkošanas nodaļa ir atbildīga par vēstniecības sniegtās informācijas tulkojumu. Tas attiecas gan uz mutisko tulkošanu, gan arī rakstiskajiem tulkojumiem vēstniecības vajadzībām. Ārējos tulkojumu pasūtījumus tulkošanas nodaļa nepieņem.

 Vadītāja: Anda Švēde
Sabīne Hāke
Sabīne Hāke© Vācijas vēstniecība Rīgā
Administrācija

Administrācija atbild par darbiniekiem, finansēm, dienesta ēkām, kā arī par pārstāvniecības ārvalstīs darba iekšējo organizāciju. Administrācijas uzdevums ir arī administratīvi sagatavot tieslietu studentu – referendāru -  un citu Vācijas augstskolu studentu prakses vietas Vācijas vēstniecībā Rīgā.

Vadītāja: Sabīne Hākenach oben