Sveicam Ārlietu ministrijas vietnē

Vācijas Ārlietu ministrija atbalsta Žaņa Lipkes memoriālu

28.06.2018 - Raksts

Vācijas Ārlietu ministrija šogad atbalsta Žaņa Lipkes memoriāla un Krieviski runājoši vecāku apvienības Vācijā (Bundesverband der russischsprachigen Eltern e.V. ) sadarbības projektu.

Vācijas vēstniecības kultūras nodaļas vadītājs Tomass Šeps un Žaņa Lipkes memoriāla vadītāja Lolita Tomsone parakstīja sadarbības līgumu.
Vācijas vēstniecības kultūras nodaļas vadītājs Tomass Šeps un Žaņa Lipkes memoriāla vadītāja Lolita Tomsone parakstīja sadarbības līgumu.© Vācijas vēstniecība Rīgā

Projekta mērķis ir apmaiņas veicināšana un aktīvāka Latvijas krievvalodīgās minoritātes iesaistīšanās politiskajos procesos, kā arī mediju pratības stiprināšana.

Atbalsts tiek sniegts, ņemot vērā ārlietu ministru Edgara Rinkēviča un dr. Franka Valtera Šteinemeiera 2015. gada 17. aprīļa Kopīgo paziņojumu. Tajā Latvija un Vācija apliecināja arī savu vēlmi stiprināt Latvijas pilsonisko sabiedrību. Tas ietver arī politiskās izglītības un integrācijas veicināšanu Latvijā, tostarp izmantojot pieredzes apmaiņas iespējas.

Žaņa Lipkes memoriāls ir veltīts Žanim Lipkem un viņa sievai, kas nacionālsociālisma kundzības gados izglāba daudzus ebrejus no Rīgas geto. Muzejs ir nozīmīga vieta Latvijā, kur tiek uzturēta atmiņu kultūra un kam tādējādi ir arī mērķis rosināt viedokļu apmaiņu un savstarpējo sapratni starp dažādām pilsoniskās sabiedrības grupām.

Uz sākumu