Sveicam Ārlietu ministrijas vietnē

2018. gada 22. maijs – atbalsts  noturības veicināšanas projektam #SoclmpactLV

23.05.2018 - Raksts

2018. gada 22. maijā Vācijas vēstniecībā Rīgā tikās vēstniecības vadītāja vietniece Manja Klīzes kundze un Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas vadītāja Madara Ūlandes kundze, lai  parakstītu vienošanos par finansējuma piešķiršanu projektam #SoclmpactLV.

Vēstniecības vadītāja vietniece Manja Klīzes kundze un Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas vadītāja Madara Ūlandes kundze, paraksta vienošanos par finansējuma piešķiršanu
Vēstniecības vadītāja vietniece Manja Klīzes kundze un Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas vadītāja Madara Ūlandes kundze paraksta vienošanos par finansējuma piešķiršanu© Vācijas vēstniecība Rīgā

Projekta mērķis ir pastiprināti iesaistīt Latgales jauniešus un jaunos darbiniekus pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs, atbalstīt jaunas biznesa iniciatīvas, ņemot vērā sociālos aspektus un tādējādi radot sadarbības iespējas cilvēkiem ar dažādām etniskajām, valodas un kultūras saknēm.

Lai atbalstītu ar projektu saistītos mērķus, 2018. gadā Daugavpilī notiks 2 dienu „social impact business Hackathon“, kurā paredzēts attīstīt lietderīgas un radošas idejas par sociālās uzņēmējdarbības, jaunuzņēmumu un radošo industriju tēmām.

Bez tam šajā laikā notiks arī seminārs “Stāstīšanas māksla un mediji”, kura ietvaros sadarbībā ar jaunatnes organizāciju“D-JUNO” papildus tiks atbalstītas publikācijas divās valodās (latviešu un krievu) par projektiem un to pozitīvo ietekmi uz sabiedrību.  

Projekts tiek īstenots, balstoties uz Latvijas Republikas ārlietu ministra Edgara Rinkēviča un toreizējā Vācijas Federatīvās Republikas ārlietu ministra dr. Franka Valtera Šteinmeiera  2015. gada 17. aprīļa Kopīgo paziņojumu. Tajā Latvija un Vācija paziņoja par savu apņemšanos vēl vairāk stiprināt divpusējās attiecības, tostarp arī atbalstot pilsonisko sabiedrību.

Uz sākumu