Sveicam Ārlietu ministrijas vietnē

Informācija par dokumentu apriti starp Vācijas Federatīvo Republiku un Latvijas Republiku

Raksts

Personām, kuras vēlas Vācijā iesniegt citā valstī izdotu publisko dokumentu - vai arī otrādi - pirms tam jānoskaidro, kas nepieciešams, lai dokumenti tiktu atzīti citā valstī. Šajā informatīvajā materiālā ir sagatavots pārskats par Latvijas un Vācijas dokumentu aprites procedūru.

Saskaņā ar ES regulu 2016/1191 no 2019. gada 16. februāra noteiktus Latvijas iestādēs izdotus dokumentus (sk. regulas 2. pantu) Vācijā ir jāatzīst bez papildus dokumentu īstuma apliecinājuma. Tādēļ “Apostille” vairs nav nepieciešama. Tomēr, tāpat kā iepriekš, joprojām ir iespējams apliecināt ar “Apostille” Latvijas Republikas  iestādēs izdotus dokumentus

Latvijas Republikas iestādēs izdotu dokumentu īstumu ar apliecinājumu “Apostille” var saņemt Latvijas Ārlietu ministrijas Konsulārajā nodaļā:

Elizabetes iela 57

Rīga, LV 1050

Tel. 00371 67 01 63 64

Fakss: 00371 67 82 82 74

Darba laiks: Pirmdiena 09.00 – 18.00

Otrdiena – piektdiena 09.00 – 15.00

Dokumentu īstuma apliecināšanai vajadzīgas divas darba dienas, bet steidzamības kārtā, maksājot palielinātu valsts nodevu, to var izdarīt arī 2 stundu laikā.

Atsevišķos gadījumos ir nepieciešama iepriekšēja dokumentu īstuma apliecināšana, īpaši tad, ja dokuments tiek izdots atkārtoti. Ja Jūs vēlaties, to var pieteikt arī Latvijas Ārlietu ministrijas Konsulārajā nodaļā. Lai paātrinātu dokumentu apstrādi, arī Jūs varat iesniegt pieteikumu dokumentu īstuma iepriekšējai apliecināšanai. Lūdzam savlaicīgi sazināties ar Latvijas Ārlietu ministrijas Konsulāro nodaļu, lai noskaidrotu, vai Jūsu dokumentiem ir nepieciešama iepriekšēja apliecināšana un kur to iespējams izdarīt.

Atbildība

Minētā informācija sagatavota saskaņā ar vēstniecības pieredzi un tās rīcībā esošo informāciju par situāciju materiāla sagatavošanas laikā. Tomēr vēstniecība neuzņemas atbildību par informācijas pilnīgumu un pareizību.

Uz 2019. gada februāri

Uz sākumu