Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Dokumentu tulkojumi

Zīmoga foto

Foto eines Stempels, © colourbox

24.02.2020 - Artikel

Vēstniecība principiāli rakstiskus tulkojumus neveic un neapliecina.

Latvijā  oficiāls zvērināta tulka statuss nepastāv.

Jūs varat izvēlēties tulku vai tulkotāju, izmantojot Vācijas Federatīvās Republikas federālo zemju datu bāzes. Vēstniecība neuzņemas atbildību par tulkojumu saturu, kvalitāti un izmaksām.

 

nach oben