Добро пожаловать на сайт Федерального министерства иностранных дел

Внимание! Важная информация в связи с коронавирусом

Дорожний знак Внимание!

Внимание!, © colourbox.de

28.08.2020 - Статья

Aktualizēts 28.08.2020. plkst. 10:00

1. Kāda šobrīd ir situācija Latvijā?

Šobrīd Latvijā ir apstiprināti 1375 Covid-19 gadījumi (stāvoklis 28.08. plkst. 10:00). 4 pacienti ārstējas slimnīcās, 34 slimnieks ir miris. Pirmais Covid-19 gadījums Latvijā tika diagnosticēts 2.03. Pēc tam sekoja vēl vairāki importētie gadījumi, pārsvarā no Itālijas, bet arī no citām vīrusa stipri skartajām valstīm. Kopš 12.03. ir zināmi gadījumi, kad inficēšanās ir notikusi Latvijā, kopš 25.03. ir sākusies Covid-19 transmisija sabiedrībā.

Obligātā karantīna personām, kuras Latvijā ieceļo no ES un EFTA dalībvalstīm no 2020. gada 3. jūnija tiek atcelta, ja šajās valstīs jauno inficēšanās gadījumu skaits pēdējās divās nedēļās kumulatīvi nepārsniedz 16 gadījumus uz 100 000 cilvēkiem. Plašāka informācija un aktuālais valstu saraksts, no kurām ieceļojušajām personām nav jāievēro karantīna, atrodams šeit. Saraksts tiek regulāri atjaunots. 

Kopš 16. jūlija visas Latvijā iebraukušās personas tiek reģistrētas. Sākotnēji anketa ir papīra formā, kas tiek aizpildīta ierašanās vietā. Šobrīd atbildīgās intitūcijas izstrādā elektronisko ieceļotāju reģistrācijas sistēmu.

2. Kur es varu iegūt informāciju?

Vacijas vēstniecība Rīgā publicē svarīgāko informāciju par aktuālo situāciju galvenokārt sociālajos medijos (Feisbukā un Instagram), kā arī mājaslapā.

Lūdzu sekojiet aktuālajai informācijai Latvijas iestāžu mājaslapās (galvenokārt Ministru kabineta mājaslapā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, veselības ministrijas vietnē, SPKC).

Vācijas vēstniecības darbinieki atrodas šeit, turpinot darbu kā ierasts, un ir sasniedzami parastajā ceļā (pa e-pastu, telefonu, faksu, pastu).

Aktuālā Latvijas iestāžu informācija angļu valodā atrodama šeit:

Latvijas Ministru kabinets

Latvijas Veselības ministrija

Latvijas Slimību profilakses un kontroles centrs

Plašāku Vācijas Ārlietu ministrijas informāciju ar saitēm uz tālāku informāciju atradīsiet šeit.

Vācijas Iekšlietu ministrija ir publicējusi informāciju angļu valodā, tostarp par ieceļošanu Vācijā. Plašāk

3.  Kādas ir ceļošanas iespējas uz Vāciju?

Patlaban no Rīgas iespējams aizlidot uz vairākiem galamērķiem Vācijā. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzam sazināties ar attiecīgajām lidsabiedrībām. Lūdzam ņemt vērā, ka attiecībā uz ieceļošanu  atkarībā no konkrētiem apstākļiem joprojām ir spēka ierobežojumi. Lūdzam Jūs iepazīties ar spēkā esošajiem ieceļošanas noteikumiem šeit.

Personām, kuras Vācijā ieceļo no Latvijas, nav jāuzturas karantīnā. Tomēr tas var būt nepieciešams tajos gadījumos, kad ceļotāji jebkurā laika posmā 14 dienu laikā pirms ieceļošanas Vācijā ir uzturējušies kādā no riska reģioniem. Šajos gadījumos pēc kompetento iestāžu pieprasījuma ir jāuzrāda negatīvs SARS-CoV-2 testa rezultāts vai 14 dienu laikā kopš ieceļošanas šis tests ir jāveic. Konkrētās darbības veic federālās zemes. Sīkāka informācija par riska zonām atrodama šeit.

Vācijā normatīvos aktus par karantīnu nosaka federālās zemes. Pēc saskaņošanas starp federālajām zemēm un federālo valdību Federālā iekšlietu ministrija ir izstrādājusi rīkojuma paraugu, kura regulējumu lielā mērā pārņēmušas federālas zemes. Federālo zemju regulējums saistībā ar koronavīrusa izplatīšanos

Personām, kuras pirms ieceļošanas Vācijā pēdējo 14 dienu laikā ir uzturējušās kādā no riska reģioniem

 •            pēc ieceļošanas Vācijā tūlīt jādodas uz vietu, kas bija viņu ceļojuma mērķis,

•             tur jādodas telpiskā pašizolācijā, līdz tiek saņemti negatīvi testa rezultāti (sīkāk šeit: izņēmumi: jāuzrāda negatīvs testa rezultāts) un negatīvais testa rezultāts pēc pieprasījuma jāuzrāda kompetentajām institūcijām, parasti veselības pārvaldei.

•             pa e-pastu vai telefonu jāpiesakās kompetentajai iestādei pēc dzīvesvietas/uzturēšanās vietas, parasti Veselības pārvaldei. Ja ceļotāji lidmašīnā, autobusā vai vilcienā ir aizpildījuši un nodevuši izkāpšanas karti, viņiem pēc iebraukšanas nav atkārtoti jāreģistrējas.

Plašāka informācija par jaunieviestajiem obligātajiem testiem ceļotāji var atrast šeit.

Kā iepriekšēja uzturēšanās riska reģionos tiek uzskatīts jebkurš laika posms pagājušo 14 dienu laikā pirms ieceļošanas Vācijā. 

Būtiski, ka riska reģions ir reģions, kurš par tādu tiek atzīts tajā brīdī, kad persona ieceļo Vācijā (t.i.  atskaites punkts nav obligāti laiks, kad persona uzturējās attiecīgajā reģionā.)

Izņēmums: Tranzīts

Pašizolācija nav obligātā tādā gadījumā, ja personas šķērso Vāciju tranzītā. Šajā gadījumā viņu pienākums ir izbraukt no Vācijas nekavējoties

Izņēmums: negatīvs testa rezultāts

Ja Jūs varat pierādīt, ka neesat inficējušies ar vīrusu Covid-19, lielākajā daļā federālo zemju nav jāuzturas karantīnā. Dažās federālajās zemēs tomēr nepieciešams veikt atkārtotu testu pēc dažām dienām. Pierādījums iesniedzams kā ārsta slēdziens. Molekulāri bioloģiskais tests infekcijas noteikšanai nedrīkst būt veikts agrāk par 48 stundām pirms ieceļošanas (resp. rezultāts nedrīkst būt vecāks par 48 stundām). Testam ir jābūt veiktam kādā no ES dalībvalstīm vai arī valstī ar salīdzināmiem kvalitātes standartiem.

Alternatīvi testu drīkst veikt pēc ieceļošanas

•             robežšķērsošanas vietā vai arī

•             apmešanās vietā.

Ceļotāji testu var veikt 72  stundu laikā kopš ieceļošanas bez maksas, to var veikt, piemēram, lidostā.

Testa rezultāts, neatkarīgi no tā, vai tests tika veikt pirms vai pēc ieceļošanas, ir jāuzglabā vismaz 14 dienas pēc ieceļošanas. Pēc pieprasījuma tas jāuzrāda Veselības pārvaldē.

к началу страницы