Sveicam Ārlietu ministrijas vietnē

Vācija – Apvienoto Nāciju Drošības padomes locekle 2019./2020. gadā

Logo - Deutschland Mitglied des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen 2019-2020

Deutschland Mitglied des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen 2019-2020, © Auswärtiges Amt/dpa

Raksts

2018. gada 8. jūnijā Vāciju ievēlēja par ANO Drošības padomes nepastāvīgo locekli uz 2019. /2020. gadu. Līdz ar to Vācijas Federatīvā Republika  jau sesto reizi uzņemas  atbildību par mieru un drošību pasaulē.

Kopš 1.1.2019. Vācija uz diviem gadiem būs Drošības padomes nepastāvīgā locekle. Tur Vācija strādās, lai palīdzētu atrisināt un novērst  konfliktus visā pasaulē . Bez tam Vācijai ļoti nozīmīgas ir arī citas tēmas - „Klimats un drošība“, „Sievietes, miers un drošība“, humānās palīdzības  sniegšana un atbruņošanās starptautiskā mērogā.

ANO Drošības padome, kurā darbojas pieci pastāvīgie un desmit nepastāvīgie locekļi, kas tiek ievēlēti uz diviem gadiem, ir vienīgā organizācija, kas var pieņemt starptautisko tiesību kontekstā saistošus lēmumus.  Iepriekš Vācija nepastāvīgā locekļa vietu Drošības padomē ieņēma 2011./2012. gadā. Arī Beļģija, Dominikānas Republika, Indonēzija un Dienvidāfrika 2019./2020. gadā būs pārstāvētas Drošības padomē kā nepastāvīgās locekles.

Kādas ir Vācijas prioritātes Drošības padomē?

Drošības padome ir nozīmīgākā ANO struktūra, kuras darba mērķis ir garantēt mieru un drošību visā pasaulē. Vācija, darbojoties  Apvienotajās Nācijās, īpašu uzmanību pievērsīs konfliktu noregulēšanas jautājumiem. Bez tam Vācijas vēlas panākt, lai Drošības padome veltītu vēl lielāku uzmanību konfliktu novēršanai.

Vācija vēlas Drošības padomes darba kārtībā iekļaut arī tēmas, kas skatāmas plašākā tvērumā ārpus  aktuālajām krīzēm. Tas attiecas, pirmkārt, uz kopsakarībām starp klimata pārmaiņām un drošības politiku, jo klimata pārmaiņas arvien vairāk valstīm rada arī drošības problēmas, piemēram, mazajām salu valstīm, kuras nepastarpināti skar jūras ūdens līmeņa paaugstināšanās. 2018. gadā Vācija kopā ar Nauru nodibināja ANO draugu grupu „Klimats un drošība.“ Tā būs pamats arī Vācijas aktivitātēm Drošības padomē.

Otrkārt, Vācija iesaistīsies arī tematiskajā kompleksā „Sievietes, miers, drošība“,  kur ir runa gan par to, ka sievietēm nepieciešama lielāka loma konfliktu novēršanā un risināšanā, gan arī par to, kā sievietes labāk aizsargāt no seksuālās vardarbības konfliktu gadījumā. Abi jautājumi ir Vācijas ārpolitikas, drošības politikas, aizsardzības un attīstības politikas centrālās sastāvdaļas. Šajā kontekstā Vācija kopā ar Peru 2019. gadā uzņemsies neformālās ekspertu grupas sieviešu, miera un drošības jautājumos vadību.

Treškārt, Vācija iestāsies par humānās sistēmas stiprināšanu. Tas attiecas uz labāku starptautisko humanitāro tiesību piemērošanu, humānas palīdzības sniedzēju aizsardzību, humānās pieejas nodrošināšanu, kā arī civiliedzīvotāju labāku aizsardzību bruņotu konfliktu gadījumā.  Vācija ir otrā lielākā donorvalsts un līdz ar to jau tagad viena no pasaulēm svarīgākajiem spēlētājām humānajā jomā.

Ceturtkārt, Vācija grib dot jaunus impulsus atbruņošanās un bruņojuma kontrolei. Vācija iestājas par starptautisku bruņojuma kontroles režīmu. Tam vajadzētu aptvert ne tikai kodolieročus, bet arī, piemēram, autonomas ieroču sistēmas.

Un, visbeidzot, kopīgs skatījums uz cilvēktiesībām un drošību Vācijai ir visbūtiskākā tēma arī Drošības padomē. Plaši cilvēktiesību pārkāpumi, kas bieži vien ir konfliktu cēlonis, ir jāiekļauj arī Drošības padomes diskusiju lokā.

Kā noritēs Vācijas dalība Drošības padomē?

Vācija sāka piedalīties visās Drošības padomes sēdēs novērotāja statusā jau no 2018. gada 1. oktobra.  Kopš 2019. gada 1. janvāra Vācija ir pilntiesīga locekle.

Martā prezidējošā valsts būs Francija, aprīlī – Vācija. Abas divas prezidentūras pirmo reizi Drošības padomes vēsturē tiks tematiski sasaistītas, kopīgi strādājot pie humānās sistēmas stiprināšanas jautājumiem. Runa būs par to, kā padarīt efektīvākas starptautiskās humanitārās tiesības un humānos principus, labāk aizsargāt humānās palīdzības sniedzējus krīžu reģionos, nodrošinot viņiem labākas pieejas iespējas.

Vācijas aktivitātes Apvienotajās Nācijās

Vācija aktīvi darbojas Apvienotajās Nācijās politiski, finansiāli, kā arī piesaistot personālu. Tā ir ārkārtīgi aktīva ne tikai humanitārā darba līmenī, bet arī kā ceturtais lielākais iemaksu veicējs parastajā un miera uzturēšanas budžetā , kā arī otrais lielākais oficiālās attīstības palīdzības sniedzējs. Bez tam Vācija ir nu jau viens no lielākajiem Apvienoto Nāciju miera uzturēšanas spēku nodrošinātājiem.

Uz sākumu