Sveicam Ārlietu ministrijas vietnē

Vācija – Apvienoto Nāciju Drošības padomes locekle 2019./2020. gadā

Logo - Deutschland Mitglied des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen 2019-2020

Deutschland Mitglied des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen 2019-2020, © Auswärtiges Amt/dpa

01.01.2019 - Raksts

2018. gada 8. jūnijā Vāciju ievēlēja par ANO Drošības padomes nepastāvīgo locekli uz 2019. /2020. gadu. Līdz ar to Vācijas Federatīvā Republika  jau sesto reizi uzņemas  atbildību par mieru un drošību pasaulē.

Kopš 1.1.2019. Vācija uz diviem gadiem būs Drošības padomes nepastāvīgā locekle. Tur Vācija strādās, lai palīdzētu atrisināt un novērst konfliktus visā pasaulē . Bez tam Vācijai ļoti nozīmīgas ir arī citas tēmas - „Klimats un drošība“, „Sievietes, miers un drošība“, humānās palīdzības  sniegšana un atbruņošanās starptautiskā mērogā.

ANO Drošības padome, kurā darbojas pieci pastāvīgie un desmit nepastāvīgie locekļi, kas tiek ievēlēti uz diviem gadiem, ir vienīgā organizācija, kas var pieņemt starptautisko tiesību kontekstā saistošus lēmumus. Iepriekš Vācija nepastāvīgā locekļa vietu Drošības padomē ieņēma 2011./2012. gadā. Arī Beļģija, Dominikānas Republika, Indonēzija un Dienvidāfrika 2019./2020. gadā būs pārstāvētas Drošības padomē kā nepastāvīgās locekles.

Kādas ir Vācijas prioritātes Drošības padomē?

Drošības padome ir nozīmīgākā ANO struktūra, kuras darba mērķis ir garantēt mieru un drošību visā pasaulē. Vācija, konstruktīvi saturiski piedaloties jautājumu risināšanā par mandātu pagarināšānu un krīžu situācijām, īpašu uzmanību pievērš konfliktu noregulēšanas jautājumiem. Bez tam Vācijas vēlas panākt, lai Drošības padome veltītu vēl lielāku uzmanību konfliktu novēršanai.

Vācija vēlas Drošības padomes darba kārtībā iekļaut arī tēmas, kas skatāmas plašākā tvērumā ārpus aktuālajām krīzēm. Tas attiecas, pirmkārt, uz kopsakarībām starp klimata pārmaiņām un drošības politiku, vai arī pandēmiju ietekmi uz globālo drošību. Arī klimata pārmaiņas arvien vairāk valstīm rada arī drošības problēmas, piemēram, mazajām salu valstīm, kuras nepastarpināti skar jūras ūdens līmeņa paaugstināšanās, apdraudot to eksistenci.

Bez tam Vācija iesaistīsies arī tematiskajā kompleksā „Sievietes, miers, drošība“. Te ir runa gan par to, ka sievietēm nepieciešama lielāka loma konfliktu novēršanā un risināšanā, gan arī par to, kā sievietes labāk aizsargāt no seksuālās vardarbības konfliktu gadījumā. Šajā kontekstā Vācija kopā ar Dominikānas Republiku 2020. gadā uzņēmās neformālās ekspertu grupas sieviešu, miera un drošības jautājumos vadību. Rezolūcijas Nr. 2467 pieņemšana 2019. gada 23. aprīlī, laikā kad Vācija bija priekšsēdētāja, bija nozīmīgs panākums ceļā uz seksuālās vardarbības konfliktu gadījumos apkarošanu un krimināltiesisko vajāšanu.

Vācija iestājas arī par humānās sistēmas stiprināšanu. Tas attiecas uz labāku starptautisko humanitāro tiesību piemērošanu, humānas palīdzības sniedzēju aizsardzību, humānās pieejas nodrošināšanu konfliktu reģionos, kā arī civiliedzīvotāju labāku aizsardzību bruņotu konfliktu gadījumā. Kopā ar citām Multilaterālisma alianses partnervalstīm Vācija 2019. gada septembrī  iepazīstināja ar iniciatīvu „Humanitarian Call for Action“ starptautisko humanitāro tiesību atbalstam un ievērošanai. Šajā satvarā Vācija kopā ar aliansi vēršas  pret nesodāmību un par atbildību vissmagāko noziegumu gadījumā. Kā līdzatbildīgie par Drošības Padomes iniciatīvas „Humānās palīdzības nodrošināšanai Sīrijai“ īstenošanu mēs iestājamies par to, lai humāna palīdzība būtu pieejama tiem, kam tā nepieciešama. Bez tam Vācija kā viens no nozīmīgākajiem globālajiem spēlētājiem humānās palīdzības jomā nodrošina plašu atbalstu civiliedzīvotājiem krīzes skartos reģionos un līdz ar to akcentē aktivitātes starptautisko tiesību normu un humāno principu ievērošanai.

Tāpat Vācija dod jaunus impulsus atbruņošanās un bruņojuma kontrolei, tostarp sarīkojot divas diskusijas par kodolbruņojuma kontroli un rezolūcijas projektu par vieglajiem un kājinieku ieročiem. Vācija iestājas par spēcīgu starptautisku bruņojuma kontroles režīmu. Tam vajadzētu aptvert ne tikai kodolieročus, bet arī, piemēram, autonomas ieroču sistēmas.

Un, visbeidzot, kopīgs skatījums uz cilvēktiesībām un drošību Vācijai ir visbūtiskākā tēma arī Drošības padomē. Vācija iestājas arī par to, lai diskusijas par plašiem cilvēktiesību pārkāpumiem noritētu arī Drošības padomē, jo  bieži vien tie vienlaicīgi ir konfliktu simptomi un cēlonis. Vācija pievērsās ne tikai daudziem konkrētiem gadījumiem, bet arī uzaicināja uz brīfingu Augsto cilvēktiesību komisāri Mišeli Bašelē, kā arī organizēja neformālo tikšanos (t.s. Arria formulas tikšanās) par cilvēktiesību komponentiem miera uzturēšanas misijās.

Kā norit Vācijas dalība Drošības padomē?

Vācija sāka piedalīties visās Drošības padomes sēdēs novērotāja statusā jau no 2018. gada 1. oktobra. Kopš 2019. gada 1. janvāra Vācija ir pilntiesīga locekle. 2019. gada aprīlī Vācija pirmo reizi savas aktuālās līdzdalības ietvaros no Francijas pārņēma Drošības padomes prezidentūru. Abas prezidentūras pirmo reizi Drošības padomes vēsturē kā „dvīņu prezidentūra“ tika saturiski sasaistītas. Arī šajā gadā Vācijas prezidentūra 2020. gada jūlijā ierindojas „Eiropas pavasarī“, ko maijā ievadīja Igaunija, un jūnijā turpināja Francija.

ES vienotība Vācijai ir ļoti nozīmīga arī un tieši Apvienotajās Nācijās Ņujorkā. Jo, ja mēs, eiropieši, ieņemama vienotu pozīciju, tad mūsu balsij ir daudz lielāks svars. Mērķis ir vienota rīcība. Tādēļ Vācija saskaņo viedokļus ar saviem partneriem ES. Patlaban Drošības padomē ir pārstāvētas četras ES dalībvalstis.

Vācijas aktivitātes Apvienotajās Nācijās

Vācija aktīvi darbojas Apvienotajās Nācijās politiski, finansiāli, kā arī piesaistot personālu. Tā ir ārkārtīgi aktīva ne tikai humanitārā darba līmenī, bet arī kā ceturtais lielākais iemaksu veicējs parastajā un miera uzturēšanas budžetā, kā arī otrais lielākais oficiālās attīstības palīdzības sniedzējs. Bez tam Vācija ir nu jau viens no lielākajiem Apvienoto Nāciju miera uzturēšanas spēku nodrošinātājiem un aktīvi piedalās tādās miera uzturēšanas misijās kā Mali un Libānā.

Uz sākumu