Sveicam Ārlietu ministrijas vietnē

Attiecības kultūras jomā

Dziesmu un Deju svētki.

Dziesmu un Deju svētki., © Latvijas Nacionālais kultūras centrs

Raksts

Vācijas un Latvijas attiecības kultūras jomā ir ļoti ciešas

Ņemot vērā vēsturisko attīstību, vācu valoda vēl  joprojām Latvijā ir plaši izplatīta. Kultūras, zinātnieku, studentu un skolēnu apmaiņa ir izteikti aktīva. Latvijas kori, teātri, deju ansambļi, gleznotāji, literāti un citi kultūras darbinieki uztur ar Vāciju ciešus kontaktus un otrādi. Rīkojot Pasaules koru olimpiādi un uzņemoties Eiropas Kultūras galvaspilsētas pienākumus, 2014. gadā Rīga īpaši izvirzījās pasaules kultūras dzīves fokusā.

Nozīmīgu ieguldījumu daudzpusīgajai divpusējai sadarbībai kultūras jomā dod arī Vācijas un Latvijas pilsētu, pašvaldību, augstskolu, skolu un citu kultūras un sociālo iestāžu sadarbība.

Kultūras aktivitātes atbalsta  arī vācu organizācijas, kas darbojas Latvijā, piemēram,

Gētes institūts

Vācu skolu sistēmas ārvalstīs centrs (ZfA)

Vācijas Akadēmiskais apmaiņas dienests  (DAAD)

Baltijas – Vācijas augstskolu birojs

Mēklenburgas – Priekšpomerānijas augstskolu kontaktbirojs

Uz sākumu