Sveicam Ārlietu ministrijas vietnē

Vācija – Apvienoto Nāciju drošības padomes locekle 2019./2020. gadā

Raksts
Logo Vācija – Apvienoto Nāciju drošības padomes locekle
Vācija – Apvienoto Nāciju drošības padomes locekle© Auswärtiges Amt

2018. gada 8 jūnija Vāciju ievēlēja par ANO Drošības padomes nepastāvīgo locekli uz 2019. /2020. Gadu. Līdz ar to Vācija jau sesto reizi tādējādi uzņemas  atbildību par mieru un drošību pasaulē.

ANO Drošības padome, kurā darbojas pieci pastāvīgie un desmit nepastāvīgie locekļi, kas tiek ievēlēti uz diviem gadiem, ir vienīgā organizācija, kas var pieņemt starptautisko tiesību kontekstā saistošus lēmumus.  Iepriekš Vācija nepastāvīgā locekļa vietu Drošības padomē ieņēma 2011./2012. gadā. Arī Beļģija, Dominikānas Republika, Indonēzija un Dienvidāfrika laika posmā 2019./2020.  Būs pārstāvētas Drošības padomē kā nepastāvīgās locekles.

Vācijas aktivitātes

Vācija jau tagad aktīvi darbojas Apvienotajās Nācijās gan politiskajā, finanšu un arvien vairāk arī personāla ziņā. Tā ir ceturtā lielākā biedru naudu maksātāja organizācijas budžetam un miera uzturēšanas operācijām, kā arī otra lielākā humānās palīdzības un oficiālais attīstības palīdzības nodrošinātāja.  Bez tam Vācija nu jau ir viena no būtiskākajām karaspēka vienību nodrošinātājām. Bez tam laika gaitā Vācija ir viena no lielākajiem miera uzturēšanas rietumu karaspēka nodrošinātājām Apvienoto Nāciju miera uzturēšanās misijās.

Dalība drošības padomē vispirms nozīmē darbu, kas pakārtots 4 galvenajiem mērķiem,  kuru īstenošanai vēlas strādāt arī Vācijas valdība:

Miers

Globalizētajā pasaulē starptautiskajai sabiedrībai biežāk nekā jebkad nākas risināt jautājumus par to, kā kopīgi atbildēt uz konvencionāla un jauna tipa apdraudējumu scenārijiem. Vācija ir partneris, uz kuru var paļauties - nepilnus 30 gadus Vācija ar finansējumu un personālu piedalās miera uzturēšanas misijās. Vācijas ārpolitika balstās uz tādiem pīlāriem kā konfliktu novēršana, stabilizācija, pasākumi pēc konfliktu noregulējuma un bruņošanās kontrole.

Taisnīgums

Vācija iestājas par labi funkcionējošu uz vērtībām balstītu pasaules kārtību. Cilvēktiesības ir mūsu globālās dzīves pamats. Dzimumu līdztiesība un visu sieviešu un meiteņu pašnoteikšanās tiesības, sabiedrības integrācija, kā arī ekonomikas, sociālās un kultūras tiesības pieder pie pamatvērtībām, par kurām Vācija ik dienas iestājas globālā kontekstā.

Inovācijas

Viens no būtiskākajiem Vācijas ārpolitikas jautājumiem ir klimata politika. Starptautiski saistošais  klimata pārmaiņu līgums, par kuru tika panākta vienošanās Parīzē, nozīmē pavērsienu ceļā uz ilgtspējīgu energoapgādi visā pasaulē. Kā Apvienoto Nāciju vides aizsardzības programmas dibinātājvalsts Vācija dalās savā daudzpusīgajā pieredzē un ambīcijās atjaunojamā enerģijas kā jaunas energoresursu piedāvājuma struktūras jomā. Vienlīdzīgas un augstvērtīgas izglītības pieejamība visiem bērniem un jauniešiem arī ir viena no mums nozīmīgākajām tēmām.  Tās ir tēmas, kuras pirmajā acumirklī varētu nešķist saistītas ar drošību, tomēr ir mierpilnas, brīvas sabiedrības galvenie priekšnoteikumi. Bez piekļuves izglītībai, ūdenim, bez veselas vides nav iespējama arī drošība.

Partnerība

Vācija itin visur pasaulē ir  partneris, uz kuru var paļauties. Partnerība nozīmē vienlīdzīgu cilvēku saskarsmi. Vācija grib savu pieredzi nodot attīstības rīcībā. Attīstības politika nozīmē investīcijas nākotnē, lai radītu jaunas struktūras, dalītos zināšanās un idejās, palīdzētu un iemācītu palīdzēt pašiem sev. Vācija grib un var palīdzēt pasaulei kļūt cilvēcīgākai. Tas attiecas arī uz taisnīgu un cieņpilnu attieksmi pret bēgļiem. Katrā konkrētajā vietā ir nepieciešams vērsties pret cēloņiem, kas liek cilvēkiem doties bēgļu gaitās. Tāpēc Vācija aktīvi atbalsta dažādas palīdzības organizācijas, piemēram, Apvienoto Nāciju Bēgļu aģentūru un Pasaules pārtikas programmu.

 

ANO Drošības padomes sēde.
ANO Drošības padomes sēde© picture alliance / dpa


Uz sākumu