Sveicam Ārlietu ministrijas vietnē

Vācijas kandidatūra ANO Drošības padomei 2019./20.

Raksts

Vācija kandidē uz nepastāvīgā locekļa vietu ANO Drošības padomē. Vēlēšanas tiek plānotas Ģenerālasamblejas laikā 2018. gada jūnijā. 

Vācijas kandidatūras Drošības padomē logotips
Vācijas kandidatūras Drošības padomē logotips© Vācijas Ārlietu ministrija
Toreizējais ārlietu ministrs Šteinmeiers 2016. gada 27. jūnijā Hamburgā informēja par to, ka Vācija izvirza savu kandidatūru laika posmam no 2019. līdz 2020. gadam. Vēlēšanas tiek plānotas Ģenerālasamblejas laikā 2018. gada jūnijā.  Atkārtota kandidēšana (pēdējo reizi mēs bijām pārstāvētu Drošības padomē 2011./2012. gadā) apliecina mūsu politisko gribu sniegt aktīvu ieguldījumu miera un drošības saglabāšanā  stājoties pretī izaicinājumiem, kas ir Drošības padomes darba kārtībā. Mūsu atkārtotā dalība akcentētu mūsu vietu un nozīmi Apvienotajās Nācijās.

Uzstājoties Leibnica Globālo un reģionālo pētījumu  institūta (GIGA) rīkotajā konferencē "GIGA Distinguished Speaker Lecture Series", kas notika Hamburgas rātsnamā, Šteinmeiers akcentēja ANO Drošības padomes nozīmi:

"Apvienotās Nācijas un Drošības Padome mums ir nepieciešamas vairāk nekā jebkad, šajā nemierīgajā laikā, cīnoties par mieru. Un kaut arī ANO Drošības padomes darbs tiek vērtēts arvien kritiskāk un tā diemžēl dažreiz tiek bloķēta, tomēr tā ir vienīgā organizācija, kas var pieņemt no starptautisko tiesību viedokļa saistošus jautājumus saistībā ar konfliktu profilaksi un miera nodrošināšanu. Par spīti skeptiskajam vērtējumam, pagājušajā gadā Padome 60 no 63 rezolūcijām pieņēma vienprātīgi. Drošības padome ir centrālais globālais  krīžu menedžeris!“  

Tas ir ļoti svarīgi arī tādai valstij kā Vācijai. Šteinmeiers teica: “Vācija ir valsts, kas ekonomikā, politikā un sabiedrība ir cieši saistīta vienotā tīklā ar visu pasauli, daži pētījumi pat liecina, kā tā ir pasaulē visvairāk dažādos sadarbības apsektos iesaistītā valsts. Tāpēc tā ir īpaši atkarīga no funkcionējošas, miermīlīgas un uz noteikumiem balstītas starptautiskās kārtības. Un tā kā tas tā ir, tad mums ir jādara vēl vairāk, lai šī kārtība tiktu saglabāta un attīstīta.”

Vācijas aktivitāšu spektrs Apvienotajās Nācijās raksturojams ar vārdiem: „Miers, taisnīgums, partnerība un inovācijas.“ Tie ir arī priekšvēlēšanu kampaņas centrālie jēdzieni.

Miers

Drošības padomes locekļi - grafisks attēls
Drošības padomes locekļi© Bundesregierung


Pasaulē laikā, kad viss „jūk un brūk“, starptautiskajai sabiedrībai biežāk nekā jebkad nākas risināt jautājumus par to, kā kopīgi atbildēt uz konvencionāla un jauna tipa apdraudējumu scenārijiem. Vācija ir partneris, uz kuru var paļauties - nepilnus 30 gadus mēs ar finansējumu un personālu piedalāmies miera uzturēšanas misijās. Mūsu ārpolitika balstās uz tādiem pīlāriem kā konfliktu novēršana, stabilizācija, pasākumi pēc konfliktu noregulējuma un bruņošanās kontrole.

Taisnīgums

Vācija iestājas par labi funkcionējošu uz vērtībām balstītu pasaules kārtību. Cilvēktiesības ir mūsu globālās dzīves pamats. Dzimumu līdztiesība un visu sieviešu un meiteņu pašnoteikšanās tiesības, sabiedrības integrācija, kā arī ekonomikas, sociālās un kultūras tiesības pieder pie mūsu pamatvērtībām, par kurām mēs dienu no dienas iestājamies globālajā kontekstā.

Inovācijas

Viens no būtiskākajiem jautājumiem mūsu skatījumā ir klimata politika. Starptautiskais klimata pārmaiņu līgums, par kuru tika panākta vienošanās Parīzē, nozīmē pavērsienu ceļā uz ilgtspējīgu energoapgādi visā pasaulē. Kā Apvienoto Nāciju vides aizsardzības programmas dibinātājvalsts mēs dalāmies savā daudzpusīgajā pieredzē un ambīcijās atjaunojamo energoresursu jomā. Vienlīdzīgas un augstvērtīgas izglītības pieejamība visiem bērniem un jauniešiem arī ir viena no mums nozīmīgākajām tēmām.  Tās ir tēmas, kuras pirmajā acumirklī varētu nešķist saistītas ar drošību, tomēr ir mierpilnas, brīvas sabiedrības galvenie priekšnoteikumi. Bez piekļuves izglītībai, ūdenim, bez veselas vides nav iespējama arī drošība.

Partnerība

ANO Drošības padomes sēde.
ANO Drošības padomes sēde© picture alliance / dpa

Vācija ir pasaules partneris. Mūsu skatījumā partnerība nozīmē vienlīdzīgu cilvēku saskarsmi. Mēs gribam mācīties, un mēs gribam savu pieredzi nodot attīstības rīcībā. Tāpēc mēs saprotam attīstības politiku kā investīcijas nākotnē. Attīstības politika nozīmē jaunu struktūru radīšanu, dalīšanos zināšanās un idejās, palīdzēt, lai iemācītu palīdzēt pašiem sev. Vācija grib un var palīdzēt pasaulei kļūt cilvēcīgākai. Tas attiecas arī uz taisnīgu un cieņpilnu attieksmi pret bēgļiem. Katrā konkrētajā vietā ir nepieciešams vērsties pret cēloņiem, kas liek cilvēkiem doties bēgļu gaitās. Tāpēc Vācija aktīvi iesaistās dažādu palīdzības organizāciju, piemēram, Apvienoto Nāciju Bēgļu aģentūras un Pasaules pārtikas programmas darbā.

Uz sākumu