Sveicam Ārlietu ministrijas vietnē

BUJ – biežāk uzdotie jautājumi par Covid-19 Latvijā

Ceļa zīme Uzmanību!

Uzmanību!, © colourbox.de

17.09.2020 - Raksts

Ieceļošana Latvijā

 • Iebraukšana Latvijā ceļotājiem no Vācijas, kuri uzturējušies Vācijā pēdējo 14 dienu laikā, ir iespējama, taču pašlaik tiem obligāti jādodas karantīnā pašizolācijas veidā. Negatīvs Covid-19 testa rezultāts nesamazina karantīnas laiku.
 • Viesnīca netiek uzskatīta par piemērotu vietu karantīnas laika pavadīšanai.
 • No 10 dienu karantīnas ir atbrīvoti visi ceļotāji no ES dalībvalstīm, ja pēdējās 14 dienās viņi ir uzturējušies tikai valstīs, kurās ir diagnosticēts mazāk nekā 16 jaunas infekcijas uz 100 000 iedzīvotāju. Ja gadījumu skaits ir no 16 līdz 25 uz 100 000 iedzīvotājiem, obligāti jādodas karantīnā pašizolācijas veidā. Papildinformāciju un atjauninātu sarakstu ar valstīm, no kurām var iebraukt bez karantīnas, un kas regulāri tiek atjaunināts piektdienas pēcpusdienās un stājas spēkā pusnaktī  no piektdienas uz sestdienu  plkst. 0.00, var atrast šeit
 • Personas, kuras jau uzturējušās Latvijā, no Latvijas nav izbraukušas un iepriekš nebija pakļautas karantīnai, netiks pakļautas karantīnai arī pēc jaunā saraksta publicēšanas.
 • Informācija par 10 dienu karantīnas vai pašizolāciju ir atrodama šeithttps://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai (angļu versija https://likumi.lv/ta/en/en/id/315304
 • Visas Latvijā iebraukušās personas tiek reģistrētas. Anketa ir atrodama šeit. Sākotnēji anketa ir papīra formā, kas tiek aizpildīta ierašanās vietā. Šobrīd atbildīgās Latvijas institūcijas izstrādā elektronisko ieceļotāju reģistrācijas sistēmu. Personām, kuras ieceļo ar vieglo automašīnu un uz robežas nav iespējas nodot aizpildīto anketu, to ieskenētu pdf formātā jānosūta pa e-pastu covid19@spkc.gov.lv Latvijas Slimību profilakses un kontroles centram. Anketas iespējams aizpildīt elektroniski un tad nosūtīt pa e-pastu. Informatīvais tālrunis angļu valodā darbojas no pl. 08.30 līdz 17.00, tālr. 00371 67387661. Informācijas centra e-pasts: pasts@spkc.gov.lv Veidlapā jānorāda iebraukšanas un izceļošanas datumi, tie tiek pārsūtīti policijai, kas izlases kārtā pārbaudīs pašizolācijas prasību izpildi. Ja uzturēšanās ir plānota uz laiku, kas īsāks par 10 dienām, ievērojot karantīnas noteikumus, ir atļauts izbraukt no Latvijas anketā iepriekš norādītajā datumā.
 • Ja jums ir aizdomas, ka jums ir COVID-19, vai ja esat kontaktējies ar kādu inficētu personu, nekavējoties zvaniet uz neatliekamās palīdzības numuru 8303.
 • Lūdzam Jūs piereģistrēties mūsu platformā “Vācieši ārvalstīs” (ELEFAND),   ja vien neesat to izdarījuši jau iepriekš, lai mēs būtu informēti par to, ka Jūs vēl joprojām uzturaties Latvijā. Pēc atgriešanās Vācijā lūdzam Jūs atsaukt savu reģistrāciju ELEFAND vietnē.
 • Lūdzam ņemt vērā, ka robežas ar Baltkrieviju un Krieviju privātpersonām līdz turpmākam ir slēgtas.
 • NORĀDE: Plānojot ceļojumus, lūdzam ņemt vērā, ka lidojumi tiks pārtraukti uz un no visām valstīm, kurās divu nedēļu kumulatīvie rādītāji divu nedēļu laika posmā divkārt pārsniegs ES vidējo rādītāju par jauniem infekcijas gadījumiem uz 100 000 iedzīvotājiem. Plašāka informācija un aktuālais valstu saraksts, uz kurām lidojumi tiek atcelti, atrodams šeit. Saraksts tiek regulāri aktualizēts katru piektdienas pēcpusdienu un stājas spēkā nākamajā pirmdienā no pl. 00.00. Lidosta „Rīga“ savā tīmekļa vietnē regulāri publicē attiecīgo informāciju slīdošajā rindiņā ar sarkaniem burtiem: https://www.riga-airport.com/

Kur es varu iegūt informāciju?

Vācijas vēstniecība Rīgā publicē svarīgāko informāciju par aktuālo situāciju galvenokārt sociālajos medijos (Facebook un Instagram), kā arī mājaslapā.

Lūdzu sekojiet aktuālajai informācijai Latvijas iestāžu mājaslapās.

Latvijas iestāžu informācija angļu valodā atrodama šeit:

Latvijas Ministru kabinets

Latvijas Veselības ministrija

Latvijas Slimību profilakses un kontroles centrs

Plašāku Vācijas Ārlietu ministrijas informāciju ar saitēm uz tālāku informāciju, it īpaši par to, vai vēl ir iespējams doties ceļojumā un kādi ir ieceļošanas noteikumi Vācijā, dodoties atceļā, atradīsiet šeit.

Ieceļošana Vācijā

Federālā Iekšlietu ministrija publicējusi informāciju angļu valodā par ieceļošanu Vācijā u.c. Plašāk

 • Patlaban no Rīgas iespējams aizlidot uz vairākiem galamērķiem Vācijā. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzam sazināties ar attiecīgajām lidsabiedrībām. Lidmašīnās obligāti jālieto sejas maskas. Lūdzam ņemt vērā: ka lidojumi tiks pārtraukti uz un no  visām valstīm, kurās divu nedēļu kumulatīvie rādītāji divu nedēļu laika posmā divkārt  pārsniegs ES vidējo rādītāju par jauniem infekcijas gadījumiem uz 100 000 iedzīvotājiem. Plašāka informācija un aktuālais valstu saraksts, uz kurām lidojumi tiek atcelti, atrodams šeit. Saraksts tiek regulāri aktualizēts katru piektdienas pēcpusdienu un stājas spēkā nākamajā pirmdienā no pl. 00.00.
 • Lidosta „Rīga“ savā tīmekļa vietnē regulāri publicē attiecīgo informāciju  slīdošajā rindiņā ar sarkaniem burtiem: https://www.riga-airport.com/
 • Lūdzam ņemt vērā, ka attiecībā uz ieceļošanu  atkarībā no konkrētiem apstākļiem joprojām ir spēka ierobežojumi. Lūdzam Jūs iepazīties ar spēkā esošajiem ieceļošanas noteikumiem šeit.
 • Ja Jūs dodaties uz Vāciju, lūdzam ņemt vērā norādījumus par karantīnu Vācijā: Ieceļojot no kādas citas ES dalībvalsts, Šengenas valsts vai arī Lielbritānijas, karantīnā vairs nav jāuzturas, ja vien attiecīgajā valstī jauno inficēšanās gadījumu slieksnis nepārsniedz 50 uz 100.000 iedzīvotājiem. Aktualizētais pārskats pār kategorijām atrodams šeit.
 • Personām, kuras ieceļo no trešajām valstīm pēc vairāk nekā vienu dienu ilgas uzturēšanās tur, atgriežoties savā dzīves vietā Vācijā, iespējams, ka būs jāuzturas karantīnā. Informācija par valstīm, uz kurām tas attiecas, atrodama šeit. Plašāka informācija atrodama attiecīgās federālās zemes, kurā Jūs vēlaties ieceļot, tīmekļa vietnē (Veselības ministriju saraksts).
 • Personām, kuras Vācijā ieceļo no Latvijas, nav jāuzturas karantīnā. Tomēr tas var būt nepieciešams tajos gadījumos, kad ceļotāji jebkurā laika posmā 14 dienu laikā pirms ieceļošanas Vācijā ir uzturējušies kādā no riska reģioniem. Šajos gadījumos pēc kompetento iestāžu pieprasījuma ir jāuzrāda negatīvs SARS-CoV-2 testa rezultāts vai  arī 14 dienu laikā kopš ieceļošanas šis tests ir jāveic. Konkrētās darbības veic federālās zemes. Vācijas federālajās zemēs spēkā esošie noteikumi. Sīkāka informācija par riska zonām atrodama šeit.

Personām, kuras pirms ieceļošanas Vācijā pēdējo 14 dienu laikā ir uzturējušās kādā no riska reģioniem

 • pēc ieceļošanas Vācijā tūlīt jādodas uz vietu, kas bija viņu ceļojuma mērķis,
 • tur jādodas pašizolācijā, līdz tiek saņemti negatīvi testa rezultāti (sīkāk šeit: izņēmumi: jāuzrāda negatīvs testa rezultāts) un negatīvais testa rezultāts pēc pieprasījuma jāuzrāda kompetentajām institūcijām, parasti Veselības pārvaldei.
 • pa e-pastu vai telefonu jāpiesakās kompetentajai iestādei pēc dzīvesvietas/uzturēšanās vietas, parasti Veselības pārvaldei. Ja ceļotāji lidmašīnā, autobusā vai vilcienā ir aizpildījuši un nodevuši izkāpšanas karti, viņiem pēc iebraukšanas nav atkārtoti jāreģistrējas.

Plašāka informācija par jaunajiem noteikumiem saistībā ar obligātajiem testiem ceļotāji var atrast šeit.

Kā iepriekšēja uzturēšanās riska reģionos tiek uzskatīts jebkurš laika posms pagājušo 14 dienu laikā pirms ieceļošanas Vācijā.

Būtiski, ka riska reģions ir reģions, kurš par tādu tiek atzīts tajā brīdī, kad persona ieceļo Vācijā (t.i. atskaites punkts nav obligāti laiks, kad persona uzturējās attiecīgajā reģionā.)

Izņēmums: Tranzīts

Pašizolācija nav obligātā tādā gadījumā, ja personas šķērso Vāciju tranzītā. Šajā gadījumā viņu pienākums ir izbraukt no Vācijas nekavējoties

Izņēmums: negatīvs testa rezultāts

Ja Jūs varat pierādīt, ka neesat inficējušies ar vīrusu Covid-19, lielākajā daļā federālo zemju nav jāuzturas karantīnā. Dažās federālajās zemēs tomēr nepieciešams veikt atkārtotu testu pēc dažām dienām.

Kā pierādījums tiek atzīti vienīgi ārsta izdoti apliecinājumi. Molekulāri bioloģiskais tests infekcijas noteikšanai nedrīkst būt veikts agrāk par 48 stundām pirms ieceļošanas (resp. rezultāts nedrīkst būt vecāks par 48 stundām). Testam ir jābūt veiktam kādā no ES dalībvalstīm vai arī valstī ar salīdzināmiem kvalitātes standartiem.

Alternatīvi testu drīkst veikt pēc ieceļošanas

•             robežšķērsošanas vietā vai arī

•             apmešanās vietā.

Ceļotāji testu var veikt 72 stundu laikā kopš ieceļošanas bez maksas, to var veikt, piemēram, lidostā.

Testa rezultāts, neatkarīgi no tā, vai tests tika veikt pirms vai pēc ieceļošanas, ir jāuzglabā vismaz 14 dienas pēc ieceļošanas. Pēc pieprasījuma tas jāuzrāda Veselības pārvaldē.

Lūdzam Jūsu izpratni par to, ka vēstniecība nevar Jums sniegt plašāku informāciju. Tiklīdz vēstniecība saņems jaunu apstiprinātu informācija, tā, tāpat kā līdz šim, tiks publicēta tīmekļa vietnē. 

Uz sākumu