Sveicam Ārlietu ministrijas vietnē

Bērni pārņem Olafura Eliasona jauno interaktīvo mākslas darbu „Earth Speakr“

Portrait von Olafur Eliasson

Der dänisch-isländische Konzeptkünstler Olafur Eliasson, © Lars Borges

01.07.2020 - Paziņojums presei

Vācijas prezidentūras sākumu ES Padomē iezīmē vēlme tuvināt cilvēkus un viņu Eiropas vīzijas.

Vācijas prezidentūra ES Padomē oficiāli sākās 2020. gada 1. jūlijā. Tās kultūras programma ir aicinājums visiem Eiropas iedzīvotājiem aktīvi piedalīties Eiropas kopības sajūtas veidošanā.

Kultūras programmas izkārtne ir projekts „Earth Speakr“, kas veidojies sadarbībā starp  dāņu/islandiešu konceptuālo mākslinieku Olafuru Eliasonu un Eiropas visjaunāko paaudzi. Eliasons piedāvā jauniešiem platformu, kurā viņiem ir iespēja iepazīstināt sabiedrību ar savām idejām par Eiropas un pasaules nākotni.

Starptautiskais paziņojums presei par projektu „Earth Speakr“:

„Earth Speakr“ ir dāņu/islandiešu mākslinieka Olafura Eliasona jaunais mākslas darbs, kas radīts sakarā ar Vācijas prezidentūru ES Padomē 2020. gadā. Interaktīvais mākslas darbs palīdz sadzirdēt bērnu un jauniešu domas par mūsu planētas nākotni, aicinot pieaugušos un amatpersonas ieklausīties bērnu balsīs. „Earth Speakr“ izmanto paplašināto realitāti un ietver gan bezmaksas rotaļu aplikāciju, kā arī interaktīvu tīmekļa vietni, (www.earthspeakr.art), kas pieejama 24 Eiropas Savienības oficiālajās valodās.

„Earth Speakr“ tagad ir sācis darboties, tas aicina bērnus visā Eiropā iesaistīties mākslas darba radīšanā, iestājoties par  mūsu planētas nākotni.

 „Earth Speakr“, kas ir islandiešu/dāņu mākslinieka Olafura Eliasona iniciatīva, kā aplikācija, tīmekļa vietne un projekta prezentācija ir Vācijas prezidentūras ES Padomē 2020. gadā  kultūras programmas galvenā sastāvdaļa. Mākslas darbu atbalsta Vācijas Ārlietu ministrija un tā īstenošana notiek sadarbībā ar Gētes institūtu. Projekta mērķis ir rosināt domu apmaiņu starp visām vecuma grupām Eiropā  par mūsu planētas nākotni un klimata pārmaiņām.

Bērni iestājas par mūsu planētu

Turpmākajos 6 mēnešos ikviens var bez maksas lejuplādēt „Earth Speakr“ aplikāciju un ar interaktīvu tehnoloģiju palīdzību, izmantojot rotaļu elementus, atdzīvināt savu apkārtni. Bērni un jaunieši tādējādi var piešķirt balsi ikvienam priekšmetam – kokam, banāna mizai, debesīm vai arī ielai un tādējādi iestāties par savu apkārtni un visu planētu kopumā. Viņu radošie vēstījumi tiks pārsūtīti  uz www.earthspeakr.art un ar interaktīvo tehnoloģiju palīdzību tie būs saklausāmi aplikācijā.

Olafurs Eliasons stāsta par mākslas darbu:

Earth Speakr“ ir kolektīvs mākslas darbs, kas aicina bērnus un jauniešus pašiem iejusties mākslinieka lomā. Viņu radošums un fantāzija noteiks, kāds tas būs kopumā. Mākslas darbu veidos viņu domas un vīzijas, raizes un cerības. Tādējādi viņu radošā darba rezultāts var būt ļoti dažāds – rotaļīgs, dīvains, nopietns vai poētisks. Te nav pareizo vai nepareizo variantu, piedalīties var visi. „Earth Speakr“ aicina bērnus un jauniešus izteikt savas visdziļākās izjūtas un iesaistīties mūsu pasaules un planētas veidošanā gan tagadnē, gan nākotnē.

Vācijas Federatīvās Republikas ārlietu ministrs Heiko Māss saka:

Parasti mēs sagaidām, ka bērni būs paklausīgi un labi mācīsies. Tagad pienākusi kārta mums, pieaugušajiem, ieklausīties jaunajās paaudzes viedoklī. Ar projektu „Earth Speakr“ Olafurs Eliasons dod bērniem vienreizēju iespēju radošā un pārdomātā veidā paust savas idejas, kas varētu būt noderīgas visiem cilvēkiem nākotnes Eiropā. Atskaņojot jaunās paaudzes teikto tur, kur tiek veidota Eiropas politika, „Earth Speakr“ dod vārdu bērniem un jauniešiem, un mūsu kopīgās nākotnes labad mums vajadzētu viņos uzmanīgi ieklausīties.

Lai iesaistītu pēc iespējas vairāk cilvēku un balsu jau digitālā mākslas darba pašos pirmsākumos, Olafurs Eliasons un viņa studija projekta īstenošanas gaitā cieši sadarbojas ar plašu komandu – bērniem, pētniekiem un citiem speciālistiem. Bez tam projektu atbalsta arvien plašāks muzeju, bibliotēku, izglītības iestāžu tīkls, kā arī Gētes institūts, lai popularizētu mākslas darbu gan tiešsaistē, gan arī klātienē, ciktāl tas sociālās distancēšanās laikos ir iespējams.

Pieaugušie ieklausās nākotnē

 „Earth Speakr“ palīdz ieklausīties bērnu un jauniešu vēstījumos. Mākslas darbs aicina pašreizējos pieaugušos, amatpersonas, vadošos darbiniekus, pārmaiņu nesējus ieklausīties tajos. Apmeklējot www.earthspeakr.art, pieaugušie var parādīt, ka viņi ieklausās, izmantodami t.s. „Loud Speakrs“. Tas nozīmē, ka viņi izvēlas un sagrupē vēstījumus. „Loud Speakrs“ iespējams izvietot jebkurā virtuālās kartes vietā – sabiedriskos laukumos, parkos, ar politiku saistītās ēkās, lai tādējādi motivētu ieklausīties arī citus. Šeit ir jāizmanto paplašinātās realitātes aplikācija. Bez tam „Earth Speakr“ vēstījumi būs sadzirdami arī “Justus Lipsius” ēkā Briselē un Eiropas ēkā, Eiropas parlamentā Briselē un Strasbūrā, kā arī Vācijas Ārlietu ministrijas lielajā vestibilā „Lichthof“.

Dzīve uz zemes balstās uz cilvēku, dzīvnieku, augu un ekosistēmu līdzāspastāvēšanas principu. Mums ir jāatzīst tāda veida līdzāspastāvēšana un arī atbilstīgi jārīkojas, lai to aizsargātu. Aktuālajās debatēs par klimata politiku ir būtiski, lai arī nākamo paaudžu balsis atskanētu skaļi un nepārprotami, jo runa ir par paaudzēm, kas dzīvos tajā nākotnē, ko mēs patlaban ilgtspējīgi veidojam,“ saka Olafurs Eliasons.

„Mans mākslas darbs „Earth Speakr“ rosina bērnus un jauniešus iestāties par klimatu un izteikt savas rūpes un cerības. Ar „Earth-Speakr“ aplikācijas palīdzību viņi var radoši izvietot savu vēstījumu tiešajā apkārtnē. Mākslas darbs viņu balsis apkopo un pastiprina. Mums, pieaugušajiem, amatpersonām un politiķiem jāieklausās bērnos un jauniešos, mums viņi ir jāņem nopietni.“

No 2020. gada 1. jūlija bērnu vēstījumi parādīsies „Earth Speakr“ virtuālajā kartē, un „Loud Speakrs“ ar aplikācijas palīdzību būs saklausāmi  paplašinātajā realitāte visās vietās ES. Lai iegūtu plašāku informāciju vai arī paši personīgi piedalītos mākslas darba veidošanā, lejuplādējiet „Earth Speakr“ aplikāciju Google Play vai arī App Store, apmeklējiet tīmekļa vietni  www.earthspeakr.art  un iesaistieties diskusijā par @earthspeakr sociālajos tīklos.

Vai Jūs esat gatavi ieklausīties nākotnē?

Redakcijas norādes

Noskaties Olafura Eliasona ievadu par mākslas darbu Earth Speakr  šeit:

https://www.youtube.com/watch?v=ufuqKULtml0&feature=youtu.be

Foto un videomateriāli

Lai iegūtu plašāku informāciju un iepazītos ar foto un video materiāliem, apmeklējiet saiti:

https://earthspeakr.art/de/presse-und-medien/

Piedalīties

Bērni un jaunieši var ar „Earth Speakr“ aplikāciju ierakstīt savu vēstījumu par planētas nākotni un aicināt piedalīties arī visus draugus.

Pieaugušos un amatpersonas aicinām piedalīties, noklausīties vēstījumus, izmantot Loud Speakrs, un dalīties ar citiem, lai popularizētu tēmas, kas viņiem ir vissvarīgākās. Olafurs Eliasons cer, ka tādējādi politiķi tiks motivēti ieklausīties bērnos un jauniešos, uztvert viņus nopietni un iekļaut savā darba kārtībā arī viņu „Earth Speakr“ vēstījumus.

Institūcijas var sarīkot pasākumus, lai ierosinātu bērnus un jauniešus iesaistīties mākslas darba tapšanā. Tīmekļa vietnē atrodamie rīki palīdzēs izstrādāt bērnu un jauniešu aktivitātes, lai izpētītu mākslas darbu un integrētu „Earth Speakr“ savā darba plānā.  Plašāk: https://earthspeakr.art/de/mitmachen

Par Olafuru Eliasonu

Mākslinieks Olafurs Eliasons (*1967) uzaudzis Islandē un Dānijā. 1995. gadā viņš nodibināja Olafura Eliasona studiju Berlīnē, kurā viņš strādā kopā ar starpdisciplināru darba grupu. Olafurs Eliasons savā radošajā darbībā pievēršas skulptūrai, glezniecībai, fotogrāfijai, kino, instalācijām un digitālajiem medijiem. Starptautiskā mērogā  viņa vārds īpaši saistās ar lielformāta darbiem, kas izvietoti sabiedriskajā telpā, kā arī institucionāliem kontekstiem. Dabas  fenomeni, piemēram, ūdens, gaisma, ledus, migla un atspīdums spēlē nozīmīgu lomu viņa daiļradē, tie atspoguļo kritisku dabas situācijas izvērtējumu un klimata pārmaiņu sekas, kā arī sociālos jautājumus. Viņa mākslas darbi un projekti jau bijuši skatāmi arī Venēcijas biennālē, Ņujorkas Modernās mākslas muzejā un Londonas modernās mākslas galerijā „Tate“.

Plašāka informācija: www.olafureliasson.net

Par Vācijas prezidentūru ES Padomē 2020. gadā

Informācija par Vācijas prezidentūru ES Padomē 2020. gadā un kultūras programmu atrodama šeit.

Uz sākumu