Sveicam Ārlietu ministrijas vietnē

Vācijas Ārlietu ministra Heiko Māsa uzruna par godu Vācijas Vienības dienai 2018. gada 3. oktobrī

Ārlietu ministrs Heiko Māss

Ārlietu ministrs Heiko Māss, © Thomas Imo/photothek.net

03.10.2018 - Raksts

28 gadus Vācija atkal ir vienota demokrātijā un brīvībā. Aukstā kara uzspiestā politiskā sašķeltība ir pārvarēta turpat vai trīs gadu desmitus. Toreiz tie galvenokārt bija drosmīgie Vācijas austrumu daļas iedzīvotāji, kuri sagrāva mūri, kas atdalīja austrumus no rietumiem. Bet būtisku ieguldījumu deva arī mūsu partnervalstis. Bez to ticības apvienotās Vācijas pozitīvai attīstībai Eiropā Vācijas vienība nebūtu bijusi iespējama.

Arī šajā gadā daudzas valstis mums apliecināja savu uzticību. Jūnijā vairāk nekā 180 valstis nobalsoja par Vāciju kā ANO drošības padomes nepastāvīgo locekli uz diviem gadiem. Mēs tādā valstu kopienas uzticībā saskatām uzdevumu kopā ar mūsu partneriem arī turpmāk pielikt visus spēkus, lai pasaulē valdītu miers un drošība. Tas iespējams vienīgi tādā gadījumā, ja starptautiskā kārtību balstās uz noteikumiem. Īsta multilaterālisma uzdevums nav nostiprināt stiprākā taisnību, bet gan godīgus noteikumus visiem. Mēs vēlamies kopīgi strādāt pie šiem jautājumiem atvērtā multilaterālisma aliansē.

21. gadsimta pasaulē arvien lielāku lomu spēlē savstarpējā atkarība, tādēļ pasaule sagaida, ka tiek pārvarēta norobežošanās. Kaut arī patlaban pasaulē arvien lielāku lomu spēlē nacionālistiski un populistiski strāvojumi,  tomēr ir pareizi un ir iespējams nostāties pret tiem. 20. gadsimta astoņdesmito gadu vidū sadalītajā Vācijā gandrīz neviens nevarēja iedomāties, ka ir iespējama Berlīnes mūra krišana, tomēr jau pāris gadus vēlāk tas patiesi krita.

Arī patlaban mēs Eiropas Savienībā un kopā ar partneriem visā pasaulē strādājam pie sašķeltības un pretrunu pārvarēšanas, lai dotu savu ieguldījumu globālo krīžu un konfliktu risinājumos, kā arī atbalstītu cilvēktiesības un tiesiskumu.

No Vācijas atkalapvienošanās gūtā mācība  liecina par to, ka īstenu progresu nav iespējams sasniegt tikai ar saviem spēkiem. Mēs joprojām esam savstarpēji atkarīgi. Un tas ir labi.

Uz sākumu