Sveicam Ārlietu ministrijas vietnē

Stipendiju programma vides pētniecībai - pieteikšanās līdz 5. septembrim

Plakāts informē par stopendijas mērķiem un pieteikšanās iespējam

DBU informācija par stipendiju, © DBU

29.08.2022 - Raksts

Vācijas Vides fonds jauno speciālistu tālākizglītībai piedāvā augstskolu absolventiem stipendijas vides aizsardzības jomā Vācijā.

Stipendiju programmas mērķis ir aktuālu vides pētniecības tēmu izstrāde un vides situācijas uzlabošanas veicināšana, kā arī starptautisku sadarbības kontaktu veidošana.

Stipendiju programma sniedz divas iespējas:
•    visu fakultāšu maģistra absolventiem (diplomam jābūt iegūtam ne senāk kā pirms 5 gadiem)  6–12 mēnešus papildināt vides aizsardzības zināšanas praktiski līdzdarbojoties Vācijas universitātēs, pētniecības institūtos, rūpniecības uzņēmumos, valsts kompānijās vai
•    gada garumā Vācijā turpināt izstrādāt (vākt nepieciešamos datus, izmantot kādas īpašas tehnoloģijas, pieredzi vai iespējas) kādā no Latvijas universitātēm iesāktu doktora disertāciju vides jomā.

Vācijas Vides fonds piedāvā:
- stipendiju 1250 eiro mēnesī uz laiku no 6 līdz 12 mēnešiem;
- veselības, nelaimes gadījumu un civiltiesiskās atbildības apdrošināšana;
- apmaksātus vācu valodas kursus;
-dalību dažādos vides pasākumos Vācijā;
- plašu stažēšanās vietu izvēli (universitātes, pētniecības institūti, rūpniecības uzņēmumi, valsts kompānijas).

Pieteikumu var aizpildīt vai nu vācu, vai angļu valodā. Pieteikumam pielikumā jāpievieno:
•    dzīvesgājuma apraksts (CV);
•     projekta idejas (tēmas) izklāsts;
•    diploma kopija, ieskaitot tā tulkojumu angļu vai vācu valodā;
•    maģistra darba vadītāja ieteikuma vēstule angļu vai vācu valodā;
•    vācu  vai angļu valodas zināšanu apliecinājums.

Informācija par stipendiju PDF / 235 KB  

Plašāk šeit:

Pieteikumus stipendijai var iesniegt online divas reizes gadā: līdz 5. martam un 5. septembrim. Reģistrējoties ir jāaizpilda noteikta forma un augšupjāielādē augstāk minētie dokumenti.


Kontaktpersona Vācijas Vides fondā, Vācijā:
 Constanze Fuhrmann, e-pasts: c.fuhrmann@dbu.de

Kontaktpersona Latvijā:
Kristīne Zepa, e-pasts: dbu_lettland@inbox.lv, tālr. 26444679

Uz sākumu