Sveicam Ārlietu ministrijas vietnē

Aicinājums piedalīties logo izstrādes konkursā visiem mākslas un dizaina studentiem Latvijā!

Deutsche und lettische Flagge

Waving flag of Latvia and Germany, © Colourbox.de

03.11.2020 - Raksts

2021. gadā Latvija un Vācija svinēs diplomātisko attiecību nodibināšanas simtgadi un to atjaunošanas trīsdesmito gadadienu.


2021. gadā Latvija un Vācija svinēs diplomātisko attiecību nodibināšanas simtgadi un to atjaunošanas trīsdesmito gadadienu.

Par godu dubultajai jubilejai mēs Par godu dubultajai jubilejai mēs – Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecība Latvijā, Latvijas Republikas Kultūras ministrija un Latvijas Republikas Ārlietu ministrija -   meklējam atbilstošu logotipu!


Mēs aicinām visus Latvijas augstskolu mākslas un dizaina studentus piedalīties logotipa izstrādes konkursā. Logotipam ar radošiem elementiem jāatspoguļo Vācijas un Latvijas attiecības no abu valstu perspektīvas. Žūrijas izvēlētais labākais logo priekšlikums tiks izmantots kā jubilejas oficiālais logotips.  

Iesniegšana: 2020. gada 22. novembris

 

BALVAS

Divi labākie logotipi saņems mūsu balvas  

1.                  Balva

Planšete aptuveni 1 000 EUR vērtībā  

2.                  Balva

Dāvanu karte mākslas piederumu iegādei par summu līdz 400 EUR

DALĪBNIEKU ATLASES KRITĒRIJI  

 • Piedalīties drīkst visu mākslas studiju apakšprogrammu studenti, turpmāk saukti par dalībniekiem. Dalībniekiem ir jābūt sasniegušiem 18 gadu vecumu. Iesniedzot dokumentus, nepieciešama arī studentu apliecības kopija.  
 • Katrs dalībnieks drīkst iesniegt vienu variantu. Visi iesniegtie darbi ir speciāli sagatavoti konkursam, tādēļ uz tiem neattiecas nekādas citas autortiesības. 
 • Konkursa rīkotāji patur sev tiesības piemērot logotipu zināmām tehniskām prasībām. Lielāku izmaiņu gadījumā notiks konsultācijas ar autoru.     
 • Konkursa rīkotājiem ir visas tālākās tiesības uz uzvarētāja logotipa grafisko simbolu jubilejas digitālās un klātienes reklāmas vajadzībām. Par to netiek izvirzītas nekādas prasības apmaksāt licenci vai arī citas kompensācijas. Rīkotāji saņem ekskluzīvās lietošanas tiesības uz neierobežotu telpisko izmantošanu neierobežotā laika posmā.      

PRASĪBAS LOGOTIPAM

 • Logotips tiek izveidots digitāli un iesniegts gatavs izdrukai  sešos visbiežāk pielietotajos darba formātos (.jpg & .pdf & .ai & .png & .eps & .pps.) Lūdzam ņemt vērā, ka e-pasta apjoms nedrīkst pārsniegt 10 MB .  

KONKURSA DARBA IESŪTĪŠANA

 • Pieteikuma veidlapu nepieciešams iesūtīt viena e-pasta sūtījumā kopā ar visām sešām darba datnēm.    
 • Visi konkursa darbi tiek iesūtīti uz  adresi embassy.riga1@gmail.com .
 • Konkursa darbiem jābūt iesūtītiem līdz svētdienai, 2020. gada 22. novembrim pl. 23:59.
 • Uzvarētājs tiks paziņots 2020. gada 1. decembrī konkursa rīkotāju komunikācijas kanālos.   

NOTEIKUMI  

 • Konkursa dalībnieks apliecina, ka ar pilnu atbildības sajūtu viņš apstiprina šo vienošanos un neierobežoti atzīst noteikumos ietvertos nosacījumus:
 • Dalībnieks nav griezies nevienā oficiālā, starptautiskā, valsts vai tiesu instancē, vai arī jebkādā citā reģistrācijas/tiesību piešķiršanas formā  nav pieprasījis  atzīt logotipu, skici vai metu par savu intelektuālo īpašumu, lai tur pieprasītu logotipa, skices vai meta nostiprināšanu/ reģistrāciju/ patentēšanu.  
 • Visi konkursam iesniegtie darbi ir izstrādāti vienīgi un ekskluzīvi konkursam un dalībnieks tos nekādā sakarībā nav iepriekš publicējis, izmantojis vai arī pārsūtījis  trešajām personām. Dalībnieks atsakās no visām iesūtītā logotipa izmantošanas tiesībām konkursa rīkotāju labā, neprasot licencēšanas nodevu, kā arī neizvirzot  jebkādu citu kompensācijas prasību. Konkursa rīkotāji saņem ekskluzīvās logotipa  digitālās un fiziskās lietošanas tiesības, atzīmējot jubileju, uz neierobežotu telpisko izmantošanu neierobežotā laika posmā. Konkursa rīkotāji patur sev tiesības logotipu pēc vajadzības mainīt, papildināt vai modificēt.
 • Konkursa rīkotāji pieņem visus līdz 2020. gada 22. novembrim iesūtītos darbus, ja tie ir iesūtīti noteiktajā termiņā pilnā apjomā  - pieteikuma dokumentācija ar parakstu un nepieciešamie logotipa 6 formāti (.jpg & .pdf & .ai & .png & .eps & .pps), kas visi apkopoti vienā e-pasta sūtījumā un nosūtīti uz e-pasta adresi: embassy.riga1@gmail.com. Lūdzam ņemt vērā, ka e-pasta maksimālais apjoms ir 10 MB. 
 • Dalībnieks, aizpildot pieteikuma veidlapu,  sniedz visu pieprasīto informāciju pilnībā, precīzi un patiesībai atbilstoši. Pēc uzvarētāju noteikšanas dalībniekiem jāuzrāda spēkā esoša studenta apliecība.    
 • Pēc uzvarētāja logotipa paziņošanas konkursa rīkotāji izstrādās lietošanas noteikumus, saskaņā ar kuriem trešās puses varēs pieteikties vienreizējas, ierobežotas, jubilejas kontekstā ar projektu saistītas izmantošanas licences saņemšanai.  Lietošanas tiesības piešķirs vienīgi Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecības Latvijā preses nodaļa.      
 • Dalībnieks piekrīt, ka iesūtītā logotipa dizainu un viņa vārdu konkursa ietvaros publicē konkursa rīkotāji vai arī trešās puses, kas pēc vienošanās ar konkursa rīkotājiem ir saņēmušas publikācijas atļauju.        
 • Konkursa rīkotājiem un žūrijai ir tiesības izvēlēties vai noraidīt sūtījumus, nesniedzot skaidrojumu par savas rīcības pamatojumu.      


Uz sākumu