Sveicam Ārlietu ministrijas vietnē

Programma “Dialoga perspektīvas. Sarunas par reliģijām un pasaules uzskatiem"

05.08.2020 - Raksts

“Dialoga perspektīvas. Sarunas par reliģijām un pasaules uzskatiem" ir Leo Beka fonda programma, lai attīstītu un iedibinātu jaunus un novatoriskus starpreliģiju ideoloģiskā dialoga veidus.

Logo
Logo© ELES

Kopš 2015. gada programma ir pulcējusi vairāk nekā 200 studentus un doktorantus no visdažādākajām reliģiskajām un ideoloģiskajām ievirzēm. Ar Vācijas ārlietu ministrijas atbalstu programma tiek izvērsta par Eiropas platformu, kuras mērķis ir būtiski veicināt saprašanos un sadarbību Eiropā, dot savu ieguldījumu pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā un aizstāvēšanā un daudzpusīgas, demokrātiskas un solidāras Eiropas veidošanā. Topošie Eiropas zinātnes, kultūras, politikas un biznesa vadītāji apgūs zināšanas, kļūstot par ekspertiem uz sabiedrību orientēta starpreliģiju ideoloģiskā dialoga jomā. Dalībnieki īpašā veidā atspoguļo Eiropas sabiedrības reliģisko, politisko un sociālo plurālismu. Viņu atšķirīgās saknes un pieredze sniedz auglīgu augsni viedokļu apmaiņai, un „Dialoga perspektīva“ piedāvā tik nepieciešamo vietu, kur satikties, apmainīties viedokļiem un veidot dialogu.

Pieteikumi dalībai programmā jāiesniedz līdz 15. augustam.

 Plašāka informācija par pieteikšanos atrodama šeit.

Uz sākumu