Sveicam Ārlietu ministrijas vietnē

Vācija atbalsta pilsonības izglītību Latvijā

Grāmatu svinīgā prezentācija Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 16.12.2019.

Grāmatu svinīgā prezentācija Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 16.12.2019., © Kristians Luhaers

18.12.2019 - Raksts

Divas jaunas pilsonības izglītības grāmatas, kuras ir tapušas kā 2017. gadā veiksmīgi īstenota projekta turpinājums, sadarbojoties Pilsonības izglītības federālajai aģentūrai un Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, 16.12.2019. svinīgi tika prezentētas Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Grāmatas „Starptautiskā drošība” un „Starptautiskās finanšu un ekonomiskās attiecības“ ietilpst Pilsonības izglītības federālās aģentūras grāmatu sērijā. Vācijas Ārlietu ministrija projektam sniedza finansiālu atbalstu 30 000 EUR apmērā.

Projekta mērķis ir Latvijā aktuālas tēmas padarīt pieejamākas arī plašākai sabiedrībai. 2017. gadā jau tika aplūkotas demokrātijas, ka arī bēgļu un migrācijas tēmas, šogad fokusā atrodas drošības politika. Grāmatas galvenokārt nonāks Latvijas bibliotēkās un skolās.

Vācijas vēstniecības kultūras un preses nodaļas vadītāja Dr. Tomasa Šepsa uzruna
Vācijas vēstniecības kultūras un preses nodaļas vadītāja Dr. Tomasa Šepsa uzruna© Kristians Luhaers

Vācijas vēstniecības kultūras un preses nodaļas vadītājs Dr. Tomass Šepss savā uzrunā grāmatu prezentācijas sarīkojumā uzsvēra, ka Pilsonības izglītības federālā aģentūra Vācijā veicina izpratni par politiskajām norisēm, stiprina demokrātisko apziņu un politisko līdzdalību,  neuzspiežot noteiktu ievirzi.  Lasītājiem tiek dota iespēja, balstoties uz dažādu viedokļu atspoguļojumu, veidot savus uzskatus par attiecīgajām tēmām, lai nākamajā solī tie spētu kritiski vērtēt politiskās norises. Dr. Priede un Dr. Andžāns, kuri ir adaptējuši grāmatu tulkojums Latvijai, papildus uzsvēra šā projekta nozīmi galvenokārt jauniešiem, kuri iegūst iespēju saņemt neitrālu informāciju par attiecīgajām tēmām.

Projekts tika īstenots saskaņā ar ārlietu ministru Dr. Franka Valtera Šteinmeiera un Edgara Rinkēviča 2015. gada 17. aprīlī parakstīto Kopīgo paziņojumu, kurā Vācija un Latvija apņēmās turpināt attīstīt divpusējās attiecības, tostarp stiprinot pilsonisko sabiedrību.

Uz sākumu