Sveicam Ārlietu ministrijas vietnē

Vācija atver darba tirgu kvalificētam darba spēkam no valstīm ārpus ES

30.08.2019 - Raksts

1.3.2020. stāsies spēkā jauns regulējums kvalificētu viesstrādnieku imigrācijai. Ar jauno likumu tiek paplašinātas iespējas kvalificētu darbinieku – trešo valstu pilsoņu -  ieceļošanai  Vācijā, ja viņi vēlas stāties darba tiesiskajās attiecībās.

Interesentiem vispirms ir nepieciešama oficiāla izziņa par viņu profesionālo kvalifikāciju, pēc tam viņi vai iesniegt pieteikumu vīzas saņemšanai, izmantojot vienīgi oficiālu iestāžu pakalpojumus. Plašāka informācija par procedūru atrodama šeit: www.anerkennung-in-deutschland.de. Ieinteresētajiem speciālistiem vajadzētu to uzsākt pēc iespējas savlaicīgāk, kas ir iespējams arī pirms jauno noteikumu spēkā stāšanās 2020. gada martā.

Pēc oficiālās izziņas par profesionālo kvalifikāciju saņemšanas kvalificētie darbinieki var aizpildīt anketu vīzas saņemšanai, kas nepieciešama, lai dotos uz Vāciju un uzsāktu darbu savai kvalifikācijai atbilstošā piedāvātajā darba vietā. Ja Vācijas iestādes profesionālo kvalifikāciju ir atzinušas tikai daļēji, tad interesenti var saņemt Vācijas vīzu, kas dod iespēju piedalīties tālākizglītības un kvalifikācijas celšanas kursos Vācijā. Ievērojot zināmus priekšnoteikumus, šajā laikā ir iespējams arī strādāt.

Personām ar pietiekamām vācu valodas zināšanām un finansiālo nodrošinājumu uzturēšanās izdevumu segšanai ir iespēja pieteikties vīzai, kas dod tiesības meklēt darba vietu. Šādas vīzas derīguma termiņš ir 6 mēneši. Skolu abiturienti vecumā līdz 25 gadiem var ierasties Vācijā uz laiku līdz 6 mēnešiem, lai pieteiktos uz apmācību, ja viņu atestāts dod tiesības uzsākt studijas augstskolā, ja viņiem ir labas vācu valodas zināšanas (B2 līmenis) un viņiem ir pietiekams finansiālais nodrošinājums uzturēšanās izdevumu segšanai.

Uz kvalificētiem darbiniekiem vecumā virs 45 gadiem attiecas nedaudz atšķirīgs regulējums. Ja viņi vēlas ieceļot Vācijā, lai strādātu, viņiem jāuzrāda darba līgums par summu, kas atbilst vismaz noteiktai minimālajai algai vai arī izziņa par atbilstošu finansiālo nodrošinājumu –pensijas kapitālu.

Plašāka informācija

Uz sākumu