Sveicam Ārlietu ministrijas vietnē

Vācijas Ārlietu ministrija arī 2019. gadā atbalsta Žaņa Lipkes memoriālu  

Plakāts

Plakāts, © Žaņa Lipkes memoriāls

08.07.2019 - Raksts

Projekta mērķis ir intensīvāka viedokļu apmaiņa un Latvijā dzīvojošās krievvalodīgās minoritātes labāka iesaiste politiskajos procesos. Šogad īpaša vērība tiks piegriezta arī vēstures lomai politiskajos procesos.

Projektam tiek sniegts atbalsts ārlietu ministru Franka Valtera Šteinmeiera un Edgara Rinkēviča 2015. gada 17. aprīļa Kopīga paziņojuma kontekstā. Tajā Vācija un Latvija apliecināja arī savu apņemšanos stiprināt Latvijas pilsonisko sabiedrību. Tas ietver arī pilsoniskās izglītības un integrācijas veicināšanu Latvijā, kam savu ieguldījumu dod pieredzes apmaiņa.  

Žaņa Lipkes memoriāls ir veltīts daudzu ebreju glābējiem no Rīgas geto nacionālsociālisma laikā – Žanim Lipkem un viņa sievai. Muzejs ieņem būtisku vietu Latvijas atmiņu kultūrā, tā darba mērķi saistās arī ar viedokļu apmaiņu starp dažādām pilsoniskās sabiedrības grupām, tādējādi veicinot savstarpējo saprašanos.

Uz sākumu