Sveicam Ārlietu ministrijas vietnē

Vācijas Ārlietu ministrija atbalsta arī PROVIDUS projektu nevalstisko organizāciju vadītājiem

2019. gada 2. aprīlī Vācijas vēstniecības Rīgā vadītāja vietnieks Reinhards Vīmera kungs un „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” izpilddirektore Iveta Kažoka parakstīja vēl vienu sadarbības līgumu.

2019. gada 2. aprīlī Vācijas vēstniecības Rīgā vadītāja vietnieks Reinhards Vīmera kungs un „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” izpilddirektore Iveta Kažoka parakstīja vēl vienu sadarbības līgumu., © Vācijas vēstniecība Rīgā

05.04.2019 - Raksts

2019. gada 2. aprīlī Vācijas vēstniecības Rīgā vadītāja vietnieks Reinhards Vīmera kungs un „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” izpilddirektore Iveta Kažoka parakstīja vēl vienu sadarbības līgumu.

PROVIDUS ir 2002. gadā dibināta politikas domnīca. NVO galvenie darba mērķi ir atbalsts zināšanās balstītai politikai, kā arī atvērtas sabiedrības vērtību attīstība. Tā veicina un atbalsta politisko diskusiju Latvijā.

Projektā nevalstisko organizāciju vadītajiem (Tematiskie semināri nevalstisko organizāciju vadītājiem) PROVIDUS izstrādā, organizē un vada nevalstisko organizāciju vadītāju vajadzībām atbilstošas praktiskās apmācības. Tajās nevalstisko organizāciju vadītājiem tiks dota iespēja apgūt ne tikai darbā nepieciešamās vispārējās kompetences, bet arī viņu konkrētajā darbības līmenī (pašvaldību, valdības, parlamenta, Eiropas) vajadzīgās prasmes. Šajā kontekstā PROVIDUS saņems atbalstu arī no NVO platformas „Latvijas Pilsoniskā alianse.“

Vācijas Ārlietu ministrija atbalsta PROVIDUS, pamatojoties uz Vācijas Federatīvās Republikas un Latvijas Republikas ārlietu ministru 2015. gada 17. aprīļa Kopīgo paziņojumu. Tajā Vācija un Latvija  apņēmās arī atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos demokrātiskajos procesos un sociālajā integrācijā, piedāvājot tālākizglītības pasākumus nevalstisko organizāciju vadītājiem.

Uz sākumu