Sveicam Ārlietu ministrijas vietnē

Vācijas Ārlietu ministrija atkārtoti atbalsta Baltijas mediju izcilības centru

2019. gada 7. martā Vācijas vēstniecības Rīgā pagaidu pilnvarotais lietvedis Reinhards Vīmera kungs un Baltijas mediju izcilības centra (BCME) izpilddirektora p.i. Jānis Sikšņa kungs parakstīja jaunu sadarbības līgumu.

2019. gada 7. martā Vācijas vēstniecības Rīgā pagaidu pilnvarotais lietvedis Reinhards Vīmera kungs un Baltijas mediju izcilības centra (BCME) izpilddirektora p.i. Jānis Sikšņa kungs parakstīja jaunu sadarbības līgumu., © Vācijas vēstniecība Rīgā

11.03.2019 - Raksts

2019. gada 7. martā Vācijas vēstniecības Rīgā pagaidu pilnvarotais lietvedis Reinhards Vīmera kungs un Baltijas mediju izcilības centra (BCME) izpilddirektora p.i. Jānis Sikšņa kungs parakstīja jaunu sadarbības līgumu.

Izejot no 2017. gada žurnālistu apmācību pasākumiem, kurus arī atbalstīja Vācijas Ārlietu ministrija,  BCME daudzveidīgu semināru, radošo darbnīcu un mentoringa programmu ietvaros atbalsta žurnālistu apmācību un tālākizglītību Latvijā, Igaunijā un Lietuvā. 2019. gada apmācību mērķi īpaši saistās ar kompetenču stiprināšanu efektīvas pārvaldības, mūsdienīga avīžu dizaina, multimediālā stāsta prasmju, kā arī sociālo mediju jomās. Lai veicinātu dialoga attīstību visas Baltijas mērogā, plānots rīkot arī reģionālos mediju forumus. BCME ir 2015. gada novembrī dibināta nevalstiskā organizācija, kuras darba mērķis ir atbalsts žurnālistu tālākizglītībai un profesionālam dialogam par mediju tēmām Baltijas valstīs un arī aiz to robežām. Dibinātāji pārstāv visu triju Baltijas valstu sabiedriskos medijus un žurnālistu organizācijas, kā arī Latvijas un Igaunijas universitātes, kurās tiek piedāvātas ar medijiem saistītas studiju programmas.

Vācijas Ārlietu ministrija atbalsta BCME saskaņā ar Vācijas Federatīvās Republikas un Latvijas Republikas ārlietu ministru 2015. gada 17. aprīļa Kopīgo paziņojumu. Tajā Vācija un Latvija apliecināja arī vēlmi stiprināt neatkarīgus, objektīvus un profesionālus medijus, īpašu vērību piegriežot izglītības programmām atbilstīgas mediju kompetences iegūšanai.

Uz sākumu