Sveicam Ārlietu ministrijas vietnē

Vācijas valdības pilnvarotais ebreju dzīves Vācijā un cīņas pret antisemītismu jautājumos dr. Felikss Kleins apmeklē Rīgu 

Vēstnieks Šute sveic rezidencē diskusijas dalībniekus

Vēstnieks Šute sveic rezidencē diskusijas dalībniekus, © Vācijas vēstniecība Rīgā

30.01.2019 - Raksts

Starptautiskās holokausta upuru piemiņas dienas ietvaros tika organizēti vairāki sarīkojumi.

 Divos no tiem Vācijas valdības pilnvarotais ebreju dzīves Vācijā un cīņas pret antisemītismu jautājumos dr. Felikss Kleins iepazīstināja klātesošos ar Vācijas valdības spertajiem soļiem, vēršoties pret antisemītisma tendenču pastiprināšanos. 23. janvārī dr. Kleins Vācijas vēstnieka rezidencē informēja par to, ka viņa amats tika iedibināts 2018. gada maijā, kā arī aprakstīja savus galvenos uzdevumus, iepazīstinādams ar Vācijas valdības pozīcijām un cīņā pret antisemītismu gūto pieredzi, kā arī ar jauno likumu Par tiesībaizsardzības uzlabošanu sociālajos tīklos, kas šādā veidā ir novatorisks risinājums. Par to klātesošie viesi – eksperti, augsta līmeņa politiķi, diplomātiskā korpusa, Latvijas Ārlietu ministrijas, nevalstisko organizāciju pārstāvji un politologi – izrādīja sevišķi lielu interesi, kā liecināja aktīvās diskusijas. Ar šo likumu tiek noteikts pienākums dzēst antisemītisku un citādā veidā diskriminējošu saturu no sociālajiem medijiem. Dr. Kleins pievērsās arī daudzām citām tēmām, piemēram atmiņu kultūrai, kas patlaban būtiski mainās, jo laikmeta liecinieku skaits būtiski sarūk.


24. janvārī dr. Kleins kopā ar citu valstu ekspertiem piedalījās paneļdiskusijā par digitālo mediju lomu antisemītisma izplatīšanā un cīņā pret to. Paneļdiskusijas auditorija bija skolotāji no Latvijas. Minētais sarīkojums, tāpat kā vēl viena ekspertu diskusija par kultūras iestāžu lomu holokausta piemiņas saglabāšanā, kā arī piemiņas ceremonijas un filmu demonstrācijas tika rīkotas par godu Starptautiskajai holokausta upuru piemiņas dienai, kas tiek atzīmēta 27. janvārī.  Pasākumu programmu sagatavoja Rīgā pārstāvētās Starptautiskās holokausta piemiņas alianses (IHRA) dalībvalstis kopā ar Ebreju kopienu un Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā. IHRA ir starpvalstu institūcija, kuru šogad vada Itālija un kuras darba mērķis ir izskaidrojošais darbs un pētījumi par holokaustu, kā arī piemiņas saglabāšana par tā laika notikumiem.

Uz sākumu