Sveicam Ārlietu ministrijas vietnē

Kultūras apmaiņa, dialogs un sociāli politiskās debates – konferences „Riga Talks“ atklāšana

20.09.2018 - Raksts

2018. gada 19. septembrī vēstnieks Rolfs Šute atklāja konferenci „Riga Talks“ kuru kopīgi rīkoja un iedibināja Žaņa Lipkes muzejs Rīga ar Vācijas organizāciju „Bundesverband Russischsprachiger Eltern e.V. (BVRE)“.

Konferences organizatori tās atklāšanā (no kreisās Deniss Hanovs, Vladimirs Veinbergs, Arne Šneiders, vēstnieks Šute)
Konferences organizatori tās atklāšanā (no kreisās Deniss Hanovs, Vladimirs Veinbergs, Arne Šneiders, vēstnieks Šute)© Vācijas vēstniecība Rīgā
 Divu dienu konferences mērķis ir, nodrošinot forumu kultūras apmaiņai un sociāli politiskajām debatēm, veicināt apziņu par sabiedriski kulturālās integrācijas un iesaistīšanās vērtībām.  Dažādās priekšlasījumu, diskusiju un darba tēmas īpaši akcentēja krievvalodīgo jauniešu situāciju Baltijā un Eiropā.  

Projekts tika izstrādāts, saprotot, ka eiroskeptiskas un nacionālistiskas kustības gūst īpašu atbalstu tad, ja atsevišķas sabiedrības grupas nejūtas pietiekami integrētas kādas valsts demokrātiskajos procesos un uzskata, ka to vēlmes tiek atstātas novārtā.

Konferencē piedalījās aptuveni 80 skolēni no dažādām Latvijas pilsētām un Ķelnes. Daudzās lekcijas, kopīgās diskusijas, kā arī dažādie mākslinieciskie sarīkojumi palīdzēja viņiem divās dienās gūt iespaidus par ļoti dažādiem krievvalodīgo jauniešu lomas aspektiem savā sabiedrībā.

Vēstnieks Šute savā uzrunā vērsa uzmanību uz to, ka integrācija un vienotība, kā arī Eiropas kopīgās kultūras un sabiedriskās identitātes radīšana ir sarežģīts projekts, kuru nav iespējams īstenot bez jauniešu aktivitātes un liela darba. Viņš aicināja jauniešus neuzskatīt, ka mūsdienu Eiropas iespējas – pārvietošanās brīvība, darba un studiju iespējas citās ES valstīs – ir pašsaprotamas lietas.

Tāpēc Vācijas Ārlietu ministrijai ir svarīgi kopā ar Gētes institūtu Rīgā finansiāli atbalstīt šo pasākumu un pavērt jauniešiem iespēju piedalīties izglītības un domu apmaiņas forumā.

Atbalstot konferenci „Riga Talks“ Vācijas Ārlietu ministrija turpina savas aktivitātes Latvijas un Vācijas sadarbībā politiskās izglītības atbalstam, kā arī Latvijas pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai. Šis kopīgais projekts izveidots saistībā ar ārlietu ministru Edgara Rinkēviča un dr. Franka Valtera Šteinmeiera 2015. gada 17. aprīļa Kopīgo paziņojumu.

Uz sākumu