Sveicam Ārlietu ministrijas vietnē

“Kvalitātes apliecinājums draudzībai”- vēstnieks Šute piedalās jubilejas svinībās par godu Vācijas un Latvijas pilsētu sadraudzībai Ķekavā

09.07.2018 - Raksts

2018. gada 5. jūlijā ap 100 cilvēku no Ķekavas Latvijā un Bordesholmas Vācijas ziemeļdaļā kopīgi atzīmēja savu pilsētu 25 gadu sadraudzības jubileju. Uz jubilejas svinībām Ķekavā bija ieradušies ap 40 viesu no Bordesholmas.

Vēstnieka Rolfa Šutes uzruna
Vēstnieka Rolfa Šutes uzruna© Vācijas vēstniecība Rīgā

Uzrunājot jubilejas sarīkojuma dalībniekus, tostarp Ķekavas novada domes priekšsēdētāju Viktoriju Bairi un Bordesholmas domes priekšsēdētāju Rolandu Bisovu, vēstnieks Šute uzsvēra aktīvas pilsoniskās sabiedrības lielo nozīmi. Pilsoniskās sabiedrības aktivitātes ne vienmēr noris uz lielās politiskās skatuves, tomēr tās ir ļoti svarīgas, lai uzturētu Latvijas un Vācijas draudzīgās bilaterālās attiecības. Ķekavas un Bordesholmas intensīvā draudzība ir milzīgs ieguldījums šajā jomā, un tas nav pats par sevi saprotams.

Vēstnieks Šute savā uzrunā norādīja, ka abas pilsētas pašlaik var svinēt savu attiecību sudrabkāzas, bet domes priekšsēdētājs Bisovs pieminēja, ka abu pilsētu sadraudzībai ne vienmēr ir bijis atbalsts. Neskatoties uz to, tā nevienu brīdi nav zaudējusi vērtību un nozīmību un turpinās tālāk. Tas iedrošina vērst skatu nākotnē un pat domāt par zelta kāzām.

Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire un vēstnieks Rolfs Šute
Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire un vēstnieks Rolfs Šute© Vācijas vēstniecība Rīgā

Abu pilsētu sadraudzība oficiāli tika dibināta 1993. gada 24. jūnijā, kad tika parakstīts sadraudzības līgums. Kopš tā laika abas pilsētas cieši sadarbojas, veidojot skolēnu apmaiņas programmas un pārrobežu praktikantu programmas, kā arī administratīvajā jomā, rīko kopīgus kultūras sarīkojumus, veic kopīgu sociālo darbu, un gadu gaitā ir izveidojušies arī intensīvi personiskie kontakti. Šī draudzība, kas pastāv, neskatoties uz robežām un valodas barjerām, vairākkārt ir tikusi apbalvota.

Novada domes priekšsēdētāja Baire atzīmēja, ka 25 gadu jubileja ir „īsts kvalitātes apliecinājums draudzībai”. Tas viņu iedrošinot arī turpmāk “paturēt veco un arī iedzīvināt jauno”.

Uz sākumu