Sveicam Ārlietu ministrijas vietnē

Vēstnieks Šute sveic Vācijas vecāku organizācijas „Bundesverband Russischsprachiger Eltern (BVRE)“ organizētā semināra dalībniekus no Vācijas un Latvijas.

Raksts

BVRE organizētā semināra „Visi kopā par Eiropu bez diskriminācijas un ar vienādām iespējām ikvienam“ dalībnieki no Vācijas un Latvijas 2018. gada 26. martā viesojās Vācijas vēstniecībā Rīgā. Tur viņi vēstnieku Šuti iepazīstināja ar savu projektu. 

Vēstnieks tiekas ar semināra dalībniekiem.
Vēstnieks tiekas ar semināra dalībniekiem.© Vācijas vēstniecība Rīgā

Fonda „EVZ“ atbalstītais kino projekts, kas veltīts sociālas iekļaušanas tēmai,  saveda kopā 15 līdz 21 gadus vecus jauniešus no Ķelnes un Rīgas 71. vidusskolas.  Pagājušā gada rudenī latviešu jaunieši apmeklēja Ķelni, bet tagad vācu jaunieši devās uz Rīgu. Dažādu semināru ietvaros tika runāts par jautājumiem, kas saistīti ar diskrimināciju un iecietību, mobingu un identitātes meklējumiem, kā arī kopīgu nākotni Eiropā. Projekta mērķis ir vērst sabiedrības uzmanību uz sociālās, etniskās, seksuālās diskriminācijas, kā arī diskriminācijas, kas notiek saistībā ar cilvēka garīgajām un fiziskajām spējām, problemātiku.   

Jaunieši no Vācijas un Latvijas projekta gaitā varēja apmainīties ar kopīgo un atšķirīgo pieredzi un tādējādi guva labāku savstarpējo izpratni.

Pēc tam jaunieši diskutēja ar vēstnieku Šuti par dažādām tēmām, sākot ar jautājumiem par attieksmi pret visdažādākajam minoritātēm līdz jauniešu politiskajai dalībai mūsdienu sabiedriskajā dzīvē. Aktīvo diskusiju gaitā visi dalībnieki varēja gūt jaunas ierosmes.

Uz sākumu