Sveicam Ārlietu ministrijas vietnē

Vācija atbalsta pilsonības izglītību Latvijā

Vācija atbalsta pilsonības izglītību Latvijā

Vācija atbalsta pilsonības izglītību Latvijā, © Latvijas Nacionālā bibliotēka

Raksts

Jauna veida projekta ietvaros, cieši sadarbojoties Vācijas Pilsonības izglītības federālajai aģentūrai un Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, tika izdotas divas jaunas grāmatas par pilsonības izglītības tēmām.

Jauna veida projekta ietvaros, cieši sadarbojoties Vācijas Pilsonības izglītības federālajai aģentūrai un Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, tika izdotas divas jaunas grāmatas par pilsonības izglītības tēmām. To svinīgā atvēršana notika 9. janvārī Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās. Grāmatas „Īsi par demokrātiju“ un „Bēgļu gaitas pagātnē un mūsdienās“ tika izdotas Pilsonības izglītības federālās aģentūras grāmatu sērijā. Vācijas Ārlietu ministrija piešķīra 40 000 eiro to tulkojumam latviešu valodā. Grāmatas latviešu valodā saņems galvenokārt izglītības iestādes.

Jau 65 gadus Pilsonības izglītības federālā aģentūra strādā pie tā, lai veicinātu politikas procesu izpratni Vācijā. Lai to panāktu, aģentūra izdod politikas, ekonomikas un sociālām aktuālajām tēmām veltītas grāmatas un žurnālus, ar ko politikas stundās būs iepazinušies gandrīz vai visi skolēni Vācija. Turklāt tā netiecas uzspiest visiem vienu noteiktu redzējumu. Gluži otrādi, darba mērķis ir panākt, lai lasītāji, iepazīstoties ar apjomīgu informāciju, veidotu paši savu viedokli. Īpaši svarīgi ir motivēt jauniešus iedziļināties politikā, lai spētu to kritiski novērtēt.

Vēstnieks Rolfs Šute akcentēja šī uzdevuma lielo nozīmi arī savā uzrunā svinīgajā sarīkojumā. Tieši interneta laikmetā, kad mēs visi sastopamies ar viltus ziņām un informācijas un dezinformācijas plūsmu, vairāk nekā jebkad  nepieciešama objektīvi un visiem saprotami izstrādāt politiskās tēmas, parādīt plašās kopsakarības un atspoguļot dažādus viedokļus. Latvijas Nacionālās bibliotēkas attīstības departamenta direktors Uldis Zariņš un politologs dr. Ivars Ījabs arī uzrunāja svinīgā sarīkojuma viesus. Ījabs grāmatu “Īsi par demokrātiju” papildināja ar nodaļu par Latvijas politisko sistēmu. Viņš īpaši uzsvēra abu grāmatu lielo nozīmi Latvijas  politiskajā izglītībā. Projekts tika īstenots saskaņā ar Kopīgo paziņojumu, kuru 2015. gada 17. aprīlī parakstīja ārlietu ministri dr. Franks Valters Šteinmeiers un Edgars Rinkēvičs un kurā Latvija un Vācija apliecināja savu vēlmi veidot vēl ciešākas divpusējās attiecības, arī stiprinot pilsonisko sabiedrību.

Latvijas - Vācijas kopīgais paziņojumsUz sākumu