Sveicam Ārlietu ministrijas vietnē

Vācu valodas skolotāju diena 2018: “Vācu valoda kompetenču stiprināšanai”

Vācu valodas skolotāju diena 2018: “Vācu valoda kompetenču stiprināšanai”

Vācu valodas skolotāju diena 2018: “Vācu valoda kompetenču stiprināšanai”, © Vācijas vēstniecība Rīgā

Raksts

Arī šogad Rīgā notika vācu valodas skolotāju diena, kuras moto šoreiz bija “Vācu valoda kompetenču stiprināšanai”.

Tās mērķis  - veicināt mācībspēku sadarbību un viedokļu apmaiņu. Tāpat kā iepriekšējos gados 12. janvāra sarīkojumā piedalījās vēstnieks Rolfs Šute. Viņš pateicās klātesošajām vācu valodas skolotājām un skolotājiem par viņu ieguldījumu vācu valodas mācīšanā.

Savā runā vēstnieks Šute akcentēja to, ka līdz ar vācu valodas un kultūras apguvi tiek veicināts starpkultūru dialogs. Vācieši un latvieši tādējādi spēj ne tikai savā starpā sarunāties vienā valodā, bet arī viens otru saprast un sadarboties.

Vēstnieks Šute arī iepazīstināja ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas grāmatām „Īsi par demokrātiju“ un „Bēgļu gaitas pagātnē un mūsdienās“, kuru tulkojumu latviešu valodā ir finansējusi Vācijas Ārlietu ministrija un kuras tagad ir izmantojamas kā mācību materiāls.

Šā gada vācu valodas skolotāju diena notiek partnerskolu iniciatīvas PASCH jubilejas gadā. 2018. gadā šai iniciatīvai apritēs 10 gadi. Tā vieno skolas visā pasaulē, kurām ir saikne ar Vāciju, kā arī dod savu ieguldījumu, lai iespējami daudzus jauniešus iedrošinātu apgūt vācu valodu.

Iniciatīva "Skolas - nākotnes partneri"

Uz sākumu