Sveicam Ārlietu ministrijas vietnē

Logo konkurss: Liec lietā  savas dizainera prasmes un esi Vācu valodas mēneša 2024 vizuālās identitātes autors!

18.01.2024 - Raksts

Cienījamie dizaina entuziasti,

Trīs vāciski runājošo valstu Vācijas, Austrijas un Šveices vēstniecības, Gētes institūts un citas vāciski runājošās institūcijas Rīgā 2024. gada pavasarī kopīgi rīkos vācu valodas mēnesi ar pasākumiem visā Latvijā.

Kāpēc?

- Mācīties un runāt vācu valodā ir aizraujoši! Mēs vēlamies iepazīstināt ar vāciski runājošo valstu kultūras daudzveidību un parādīt vācu valodas pievilcību.

 - Vācu valoda paver perspektīvas! Mēs parādīsim iespējas, ko vācu valoda var dot studijām un karjerai - no biznesa līdz valodas mācīšanai un vēl daudz kam citam!

Kas ir mērķauditorija?

- Skolēni un (topošie) skolotāji

- Visu specialitāšu studenti

- visi, kas vēlas apgūt vācu valodu kā svešvalodu

Tam visam mums ir vajadzīgs logo!

Atsūtiet mums savu logo dizainu drukas izšķirtspējā kā jpg, png un eps failu līdz 2024. gada 9. februārim uz e-pastu designcontest@riga.diplo.de ar tēmu “Logo”.

Labāko logo būs redzams visā Latvijā kā Vācu valodas mēneša 2024 oficiālā seja, bet radošais prāts, kas aiz tā stāv, iegūs arī pavisam jaunu jaunākās paaudzes Apple Pencil un iespēju sadarboties ar profesionālu dizaineri, lai paceltu savu logo vēl augstākā līmenī

DALĪBAS KRITĒRIJI

- Var piedalīties visi mākslas disciplīnu studenti un PASCH skolu vidusskolēni, turpmāk saukti dalībnieki. Katram dalībniekam ir atļauts iesniegt vienu dizaina paraugu. Visi iesniegtie darbi tiek radīti tikai un vienīgi šim logo konkursam, un tāpēc uz tiem neattiecas citas autortiesības.

- Organizatori patur tiesības pielāgot logotipu atbilstoši nepieciešamajām tehniskajām prasībām. Būtisku izmaiņu gadījumā tās tiks veiktas, saskaņojot ar konkursa uzvarētāju.

- Organizatoriem pieder visas turpmākās tiesības uz uzvarētāja logo dizaina izmantošanu digitālajam un fiziskajam zīmolam. Tas notiek bez licences maksas vai citām kompensācijas prasībām. Organizatori saņem ekskluzīvas lietošanas tiesības, kas ir neierobežotas telpas un laika ziņā.

                                                   

PRASĪBAS LOGOTIPAM

- Logo ir paredzēts, lai ar radošiem elementiem radītu saikni ar vāciski runājošajām zemēm - Vāciju, Šveici, Austriju - un Latviju, kā arī sniegtu pozitīvu iespaidu par vācu valodu kā svešvalodu.

- Logotipa dizains jāizveido digitāli un jāiesniedz augstā (drukai piemērotā) izšķirtspējā un trīs atbilstošajos darba formātos (.jpg & .png & .eps). Lūdzu, pārliecinieties, ka e-pasta izmērs nepārsniedz 10 MB. Ir iespējams arī pa e-pastu nosūtīt lejupielādes saiti (piem., wetransfer.com, failiem.lv utt.)

PIETEIKUMA IESNIEGŠANA

- Konkursa pieteikums jāiesniedz ar visiem trim dizaina darba formātiem vienā pieteikuma e-pastā.

- Pieteikumi jāsūta pa e-pastu uz: designcontest@riga.diplo.de .

- Visi darbi jāiesniedz līdz piektdienai, 2024. gada 9. februārim, plkst. 23:59 pēc Rīgas laika.

- Uzvarētājs tiks informēts par rezultātu e-pastā 2024. gada 19. februārī.

NOTEIKUMI

Iesniedzot pieteikumu, dalībnieks apliecina, ka ar pilnu atbildību piekrīt šim līgumam un pilnībā akceptē nolikuma prasības:

- Dalībnieks nesniedz pieteikumus logotipa, skices vai dizaina jebkura veida reģistrācijai vai patentēšanai nevienā oficiālā, starptautiskā, valsts vai tiesu iestādē vai cita veida reģistrācijai/tiesību piešķiršanai uz logotipu, skici vai uzmetumu kā intelektuālo īpašumu.

- Visiem iesniegtajiem darbiem jābūt radītiem tikai un vienīgi konkursam, un tie nedrīkst būt iepriekš publicēti, izmantoti vai nodoti trešajām personām nekādā kontekstā. Visas iesniegtā logotipa lietošanas tiesības dalībnieks nodod organizatoriem bez licences maksas vai citām kompensācijas prasībām. Organizatoriem pieder visas turpmākās tiesības uz uzvarētāja logo dizainu vācu valodas mēneša digitālajam un fiziskajam zīmolam, tas iegūst ekskluzīvas, telpā un laikā neierobežotas lietošanas tiesības. Organizatori patur tiesības pēc vajadzības mainīt un/vai papildināt logo.

- Dalībnieks piekrīt, ka iesniegto metu un viņa vārdu konkursa ietvaros publicēs organizatori vai trešā persona, kuras publicēšanai organizatori dod atļauju.

- Organizatoriem ir tiesības pieņemt vai noraidīt pieteikumus, nepaskaidrojot savu lēmumu.

- Žūrija, kurā ir pārstāvji no trim vāciski runājošajām vēstniecībām, vāciski runājošo kultūras iestāžu pārstāvji un profesionāls dizainers, līdz 2024. gada 19. februārim izvēlēsies uzvarētāju un informēs viņu pa e-pastu.

Mēs ceram, ka šis radošais darbs jums sagādās prieku, un mēs ar nepacietību gaidīsim visus pieteikumus!


Uz sākumu