Sveicam Ārlietu ministrijas vietnē

COVID-19: pagaidu ierobežojumu pagarināšana ceļojumiem uz ES, kas nav absolūti nepieciešami, līdz 2020. gada 30. jūnijam

Hände mit Einmalhandschuhen halten Schild Coronavirus vor blauem Hintergrund

Covid-19 / Coronavirus, © Colourbox

18.06.2020 - Raksts

COVID-19: pagaidu ierobežojumu pagarināšana ceļojumiem uz ES, kas nav absolūti nepieciešami, līdz 2020. gada 30. jūnijam.

ES komisija ieteica, lai novērstu tālāku Covid-19 izplatīšanos, pagarināt pagaidām līdz 2020. gada 30. jūnijam spēkā esošos pagaidu ierobežojumus ceļojumiem uz ES no trešajām valstīm, kas nav absolūti nepieciešami. Vācija šo priekšlikumu izpildīs. 

Minētie ceļojumu ierobežojumi neattieksies uz:

  1. ES dalībvalstu, asociēto Šengenas valstu (Islandes, Lihtenšteinas, Norvēģijas un Šveices), Lielbritānijas pilsoņiem, kā arī viņu ģimenes locekļiem, kuri atgriežas savā dzīves vietā;

  2. Trešo valstu pilsoņiem ar ilgtermiņa uzturēšanās tiesībām kādā no ES dalībvalstīm un/vai kādā no iepriekš uzskaitītajām valstīm (uzturēšanās atļauja vai arī ilgtermiņa vīza, piem. studijām vai darba uzsākšanai), ja viņi atgriežas savā pastāvīgajā dzīves vietā. 

  3. Trešo valstu pilsoniem ar svarīgiem darba uzdevumiem, tā saucamajām „essential functions or needs“, kas attiecas uz:
  • Veselības aprūpes nozares darbiniekiem un zinātniekiem, personām, kas strādā aprūpes jomā.
  • Pierobežā dzīvojošām un citā valstī strādājošām personām, personām, kas nodarbinātas saistībā ar preču pārvadājumiem un citām nepieciešamās jomām.
  • Diplomātiem, starptautisko organizāciju darbiniekiem, militāro personālu, humānās palīdzības sniedzējiem, ja viņi dodas ceļā tieši ar šādu mērķi.
  • Tranzīta pasažieriem
  • Pasažieriem, kas devušies ceļā neatliekamu ģimenes apstākļu dēļ,
  • Personām, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, vai arī citu humānu iemeslu dēļ.

No 2020. gada 1. jūlija ES Komisija iesaka vēl vairāk paplašināt  vispārējo ieceļošanas ierobežojumu ES izņēmumus. Tomēr šos priekšlikumus pirms stāšanās spēkā  ir jāapstiprina dalībvalstīm.

ES Komisijas paziņojums presei, 11.06.2020.

ES Komisijas paziņojums, 16.03.2020.

Plašāka informācija par ceļojumiem ES teritorijā:

Vācijas federālā valdība 10.06.2020. nolēma pēc 15.06.2020. pārtraukt pandēmijas dēļ atjaunoto robežkontroli uz robežām ar Austriju, Šveici, Franciju, Itāliju un Dāniju. Gaisa telpas kontrole uz iekšējās robežas ar Spāniju tiks pārtraukta pēc 2020. gada 20. jūnija.

Ieceļojot Vācijā no minētajām valstīm, līdz ar to no 16.06.2020. vai attiecīgi (Spānijas gadījumā)  no 21.06.2020. vairs nav nepieciešams norādīt svarīgu iemeslu.

Robežkontrole uz Luksemburgu tika pārtraukta jau pēc 2020. gada 15. maija.

Karantīnas prasības personām, kuras ieceļo vai atgriežas:

Federālā valdība un federālās zemes ir vienojušās par  vienotu karantīnas regulējumu attiecībā uz personām, kuras ieceļo vai atgriežas valstī. Plašāka informācija (piem., arī angļu valodā), teksta paraugs, kā arī tālākas saites atrodamas Vācijas Ārlietu ministrijas un Federālās Iekšlietu ministrijas tīmekļa vietnēs; par konkrētiem pasākumiem katrā federālajā zemē informē attiecīgo federālo zemju Veselības ministriju tīmekļa vietnes.


Uz sākumu