Sveicam Ārlietu ministrijas vietnē

KONKURSS UZ VAKANCI

09.07.2021 - Raksts

Vācijas vēstniecības Rīgā logo
Logo© Vācijas vēstniecība Rīgā

Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecība Rīgā sakarā ar darba apjoma pieaugumu noteiktā laika posmā meklē no 15.8.2021. darbinieci/darbinieku lietveža darbam

Kultūras un preses nodaļā uz noteiktu laiku līdz 31.03.2023., pilna slodze (40 stundas nedēļā)

Vācijas vēstniecības Rīgā Kultūras nodaļa koordinē ārējās kultūras un izglītības pasākumus Latvijā. Mēs ar savu darbu atbalstām mērķus stiprināt Eiropu, nodrošināt mieru, uzturēt senas draudzības saites, kā arī dibināt jaunas partnerības.  Mūsu darba centrālais uzdevums ir modināt un atbalstīt interesi par vācu valodu, vēsturi, mākslu un literatūru. Mēs atbalstām gan sadarbību un apmaiņu starp skolām un augstskolām, gan arī Vācijas un Latvijas aktivitātes teātra, mūzikas, dejas, tēlotājas mākslas, sporta un citās kultūras nozarēs. Mēs cieši sadarbojamies ar Gētes institūtu Rīgā, Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienestu, Ārējo attiecību institūtu, Pedagoģisko apmaiņas dienestu un Vācu skolu sistēmas ārvalstīs centru, kā arī ar partneriem no Latvijas. Mēs uzturam labus kontaktus ar Latvijas kultūras iestādēm, vācu - latviešu kultūras biedrībām un sadraudzības pilsētām.

Galvenie darba uzdevumi:

 • Patstāvīga un uz pašiniciatīvu balstīta komunikācija ar sadarbības partneriem specifisku kultūras projektu un kultūras celtņu būvniecības atbalsta projektu ietvaros, kā arī kultūras un izglītības projektos sabiedrības noturības veicināšanai. Bez tam specifisko atbalsta projektu īstenošanas gaitā jānodrošina arī atbalsts saturiskos jautājumos.            
 • Profesionālu konsultāciju un atbalsta sniegšana attiecīgo projektu partneriem, pievēršot īpašu uzmanību vēstniecības atbalstītajos projektos izvirzītajām prasībām. Jānodrošina Vācijas piešķirtā atbalsta finansējuma izmantošana atbilstoši noteiktajam mērķim.            
 • Precizējumi un sasniegto rezultātu kontrole specifisku projektu kultūras jomā un kā aizvietotājam arī preses jomā ietvaros.                
 • Līdzdalība specifisku vēstniecības projektu kultūras un kā aizvietotājam arī preses jomā, plānošanā, organizācijā un īstenošanā, kā arī specifiku vēstniecības projektu patstāvīga koordinācija.

Prasības:

Pabeigta augstākā izglītība (bakalaurs, profesionālās augstskolas diploms vai salīdzināma kvalifikācija) un vairāku gadu darba pieredze vai arī pabeigta profesionālā izglītība saistībā ar tirgzinībām, kas atbilst minēto galveno uzdevumu specifikai un nodrošina plašas zināšanas (piem. grāmatvedībā), kā arī vairāku gadu praktiskā darba pieredze savā profesijā, un/vai darba pieredze ar citu organizāciju vai valstu atbalsta programmām un ar projekta atbalsta saņemšanas pieteikumu apstrādi, kā arī konsultāciju sniegšanu pieteikumu iesniedzējiem par atbalsta saņemšanas nosacījumiem.                     

 • Ļoti labas mutiskās un rakstiskās vācu valodas zināšanas (vismaz C1 līmenī saskaņā ar CEFR skalu)
 • Ļoti labas mutiskās un rakstiskās angļu valodas zināšanas (vismaz C1 līmenī saskaņā ar CEFR skalu)
 • Mutiskās un rakstiskās latviešu valodas zināšanas (vismaz B2 līmenī saskaņā ar CEFR skalu)
 • Krievu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību
 • Organizatora talants, ātra uztvere, strukturēts, rūpīgs darba stils  
 • Pašiniciatīva, patstāvīgums, spēja veikt lielu darba apjomu, darbs komandā, elastīgums, komunikabilitāte
 • Gatavība iestrādāties arī jaunās darba jomās un piedalīties attiecīgos kvalifikācijas semināros, lai apgūtu Vācijas budžeta, dotāciju un iepirkumu tiesisko regulējumu (gan tiešsaistē, gan Vācijā).                  
 • Prasmes strādāt ar biežāk lietojamām  Microsoft-Office-programmām (Word, EXCEL)
 • Pieredze darbam ar sociālajiem tīkliem (Facebook, Instagram) un digitālajiem sarīkojumu formātiem (piem., Zoom, Teams, Webex, Skype)

Mēs piedāvājam:

Darbu ļoti motivētā komandā un plaša spektra darba uzdevumus. Darba līguma noteikumi atbilst Vācijas vēstniecības Rīgā vietējo darbinieku tipveida līguma regulējumam. Vēstniecība piedāvā Latvijas apstākļiem atbilstīgu darba algu par atbildīgu amatu (ap 1.900,00 € bruto). Vakance ir uz pilnu slodzi, 40 stundas nedēļā. Kandidātiem, kas nav Latvijas pilsoņi, nepieciešama derīga darba atļauja.

Jūsu pieteikums:

Lūdzam iesniegt izsmeļošu pieteikumu vācu valodā ar motivācijas vēstuli (vismaz A4) un sekojošiem dokumentiem:

 • CV tabulas formā
 • Pases fotogrāfija 4 x 3 cm
 • Diplomu kopijas
 • Dokumenti, kas apliecina nepieciešamās valodas prasmes
 • Ieteikuma vēstules un dokumenti par līdzšinējām darba vietām
 • Pases vai personas apliecības kopija

līdz 2021. gada 6. augustam (saņemšanas datums vēstniecībā)

to adresējot:

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland
Frau Linda Leite

Raina Bulv. 13
LV-1050 Riga

Pirms tam var visu nosūtīt arī elektroniski vw-101@riga.diplo.de

Informācija pa telefonu 00371 67 08 51 14 (Linda Leite).

Ar novēlošanos vai nepilnīgi iesūtīti pieteikumi, diemžēl, netiks izskatīti.

Vācijas Ārlietu ministrijas mērķis ir atbalstīt sieviešu profesionālo izaugsmi, tādēļ tā aktīvi aicina pieteikties kvalificētas sievietes.

Pie vienādiem kandidātu atlases rezultātiem kandidātēm vai kandidātiem ar smagu invaliditāti atbilstoši likumā noteiktajam tiks dota priekšroka.

Pēc veiksmīgi izietas kandidātu atlases procedūras pirms pieņemšanas darbā jāiziet medicīniskā apskate. Bez tam tiks veikta arī personas / drošības pārbaude. Tiek uzskatīts, ka personas, kas piesakās konkursam, tam piekrīt.

SVARĪGI

Personīga saruna ar kandidātiem ir plānota pēc 2021. gada 10. augusta. Ar to saistīto ceļa izmaksu kompensācija diemžēl nav iespējama.

  

Uz sākumu