Sveicam Ārlietu ministrijas vietnē

KONKURSS UZ VAKANCI

27.07.2022 - Raksts

Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecība Rīgā izsludina konkursu uz lietvedes/lietveža štata vietu ar ekonomikas, politikas un protokola jautājumiem saistītu darba uzdevumu veikšanai no 2022. gada 1. oktobra, pilna slodze (40 stundas nedēļā).

Galvenie darba uzdevumi:

● Projektu vadība, administrēšana un norēķini

● Informācijas apkopošana, ziņojumu un tematisko pārskatu sagatavošana par ekonomikas un politikas tēmām

● Vēstniecības sarīkojumu plānošana un sagatavošana

● Projektu ideju sagatavošana

● Atbalsts vadošajiem darbiniekiem ekonomikas, politikas un protokola jautājumos

● Patstāvīgi sniegts atbalsts ar politiku un ekonomiku saistītām delegācijām

● Vēstniecības pārstāvniecība citu pušu rīkotos pasākumos

● Kontaktu uzturēšana ar vēstniecības partneriem.

Prasības kandidātēm/kandidātiem:

● Augstākā izglītība

● Ļoti labas rakstiskās un mutiskās vācu un latviešu valodas zināšanas, labas rakstiskās un mutiskās angļu valodas zināšanas

● Profesionālā pieredze,- līdzšinējais darbs politikā, administrācijā, nevalstiskajās organizācijās vai arī uzņēmējdarbībā

● Pieredze projektu darbā

● Spēja strādāt komandā

● Gatavība un spēja strādāt patstāvīgi

● Elastīgums (gatavība strādāt arī ārpus noteiktā darba laika, vajadzības gadījumā -

palīdzība citām nodaļām), spēja un gatavība veikt lielu darba apjomu, organizatora dotības, rūpīga darba izpilde, kritiska un analītiska domāšana

● Labas datorprasmes, darbs ar Office programmām

● Vēlama sabiedriski politiskā aktivitāte

Darba līguma noteikumi atbilst Vācijas vēstniecības Rīgā vietējo darbinieku standartlīguma regulējumam. Vēstniecība piedāvā 2 264,14 EUR (bruto) kā sākotnējo darba algu par atbildīgu amatu. Vakance ir uz pilnu slodzi, 40 stundu darba nedēļa. Bez tam mēs piedāvājam elastīgu darba laiku un daļas veselības aprūpes izdevumu proporcionālu atmaksu. Kandidātiem/kandidātēm bez Latvijas pilsonības nepieciešama derīga darba atļauja.

Lūdzam iesniegt pieteikumu vācu valodā un sekojošos dokumentus:

·         CV tabulas formā,

·         fotogrāfiju 4 x 3 cm,

·          diplomu kopijas,

·         (ja tāds ir) dokumentu, kas apliecina valodu prasmes,

·         (vēlams) ieteikuma vēstules,

·         dokumentu par līdzšinējām darba vietām,

·         (vēlams) kāda izpildīta projekta piemēru,

·         Pases vai ID-kartes kopiju,

kā arī īsu motivācijas vēstuli

līdz 2022. gada 25. augustam, nosūtot uz adresi:

Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecība
Lindai Leites kundzei

Raiņa bulv. 13
LV-1050 Rīga

Pirms tam var arī visu nosūtīt elektroniski: vw-101@riga.diplo.de
Informācija pa telefonu: 00371 67 08 51 14 (Linda Leites kundze).

Personīga tikšanās ar kandidātiem/kandidātēm ir plānota laika posmā no 2022. gada 29. augusta līdz 9. septembrim. Ar to saistīto ceļa izmaksu kompensācija diemžēl nav iespējama.

Uz sākumu