Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Test

29.10.2021 - Artikel

1. Vispārēja informācija

Latvijas pilsoņi var brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā. Lai iebrauktu un uzturētos Vācijā, viņiem vīza nav nepieciešama. Ja Latvijas pilsoņi plāno uzturēties Vācijā ilgāku laiku, viņiem jāpiereģistrējas kompetentajā iedzīvotāju reģistrācijas iestādē.

Citu valstu pilsoņiem, kas nav ES dalībvalstis, kuri dzīvo Latvijā ar derīgu uzturēšanās atļauju vai arī D kategorijas ilgtermiņa vīzu, apmeklējot Vāciju uz laiku līdz 90 dienām pusgada laika posmā, vīza nav nepieciešama.

Personām ar uzturēšanās atļauju Latvijā, kas izsniegta sekojošajiem mērķiem:  

    „Savienības pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļauja“(Republic of Latvia residence permit for family members of EU Member States‘ nationals – card), atbilstoši Direktīvas Nr. 2004/38/EG 10. punkta 1. daļai
    „Ilgtermiņa uzturēšanās atļauja“ saskaņā ar Direktīvu Nr. 2003/109/EG: „Eiropas Savienības pastāvīgais iedzīvotājs“

pirms ieceļošanas ilgstošas uzturēšanās nolūkos – vairāk nekā 90 dienas pusgada laika posmā un/vai darba uzsākšanas arī vīza nav nepieciešama. Ārvalstnieki pēc ierašanās Vācijā var doties uz kompetento imigrācijas pārvaldes nodaļu un tur pieteikties uzturēšanās atļaujas saņemšanai.

Ārvalstu studentiem, kuri jau ir reģistrējušies kādā Latvijas Universitātē un vēlas studēt kādā Vācijas augstskolā uz laiku, kas nepārsniedz 360 dienas, uzturēšanās atļauja nav nepieciešama, ja viņiem ir Vācijas imigrācijas un bēgļu lietu pārvaldes (BAMF) izsniegta izziņa par tiesībām ieceļot un uzturēties studiju nolūkā  īstermiņa mobilitātes ietvaros (Direktīva 2016/801/EU). BAMF izdod šāda veida izziņas pēc attiecīgās Vācijas augstskolas pieprasījuma. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzam Jūs sazināties ar savu augstskolu.

Visos citos gadījumos ir nepieciešams vīzas pieteikumu iesniegt jau pirms ieceļošanas Vācijā.

nach oben