Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Vācu karavīri sakopj karavīru kapus Daģos

Karavīri un viņu palīgi pēc padarīta darba

Karavīri un viņu palīgi pēc padarīta darba, © Štāba apakšvirsnieks Patzschke

19.07.2019 - Artikel

Vācijas Bundesvēra karavīri Latvijā atkal piedalās vairāku Pirmā pasaules kara vācu karavīru kapu sakopšanā.

Vainagu nolikšana kritušo karavīru piemiņai
Vainagu nolikšana kritušo karavīru piemiņai© Štāba apakšvirsnieks Patzschke

Aptuveni desmit gaisa spēku karavīru no Kropas arī šogad piedalījās Tautas apvienības kara kapu kopšanai organizētajā kapu sakopšanas talkā Latvijā. Brīvprātīgie no Vācijas devās ceļā agri no rīta, pa ceļam apstājoties Polijā un Latvijā Dvietes un Dunavas pagastos.  

10 dienu darba programmas ietvaros tika labiekārtota 850 m² lielā nomaļā kapsētā, kurā apbedīti ap 100 krievu un vācu karavīri, kas krituši laika posmā no 1915. līdz 1918. gadam pozīciju cīņās pie Daugavas. Aptuveni 100 gadus vecie Pirmā pasaules kara kapi bija iegrimuši līdz par 80 cm dziļumā zemē un aizauguši. Ar jauniem pamatiem, notīrītiem kapakmeņiem un sakoptiem apstādījumiem kapsēta atkal ir kļuvusi par cieņpilnu atceres vietu.  

Sevišķi iepriecināja vietējo iedzīvotāju ieinteresētība un vēlme sadarboties, nodrošinot darbam nepieciešamos materiālus. Svinīgajā noslēguma ceremonijā, kad tika nolikti arī vainagi, ar uzrunām uzstājās Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs  Aivars Vanags, Dvietes pagasta priekšsēdētāja Iveta Plone, Dunavas pagasta priekšsēdētājs Andris Baltruņķis un Tautas apvienības pilnvarotais Latvijā atvaļinātais pulkvedis Jānis Raciņš.  Viņi visi brīdināja, godinādami kritušo piemiņu, ka miers nav pats par sevi saprotams, bet gan tā saglabāšanai nepieciešams aktīvs darbs.   Arī militārais atašejs pulkvedis ģenerālštāba Torstens Frīss, kas uz svinīgo ceremoniju bija ieradies speciāli no Viļņas, pateicās vācu karavīriem par darbu un kopā ar Latvijas puses pārstāvjiem godināja abos Pasaules karos bojā gājušo cilvēku piemiņu.  

Dziļi iespaidoti par sava darba augsto novērtējumu, 11.07.2019. vācu karavīri devās garajā mājupceļā.

nach oben