Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Vācijas Ārlietu ministrija atbalsta Eiropas Žurnālistikas observatorijas (EJO) interneta platformu Latvijā

12.11.2018 - Artikel
Logo
Logo© EJO

Vācijas vēstniecības kultūras un preses nodaļas vadītājs Dr. Tomass Šepss un “Mediju institūta” priekšsēdētāja Ingrīda Veikša parakstīja līgumu par finansiālu atbalstu Eiropas Žurnālistikas observatorijas (EJO) interneta platformai Latvijā.

Latvijas mediju ekspertu biedrība “Mediju institūts” ir EJO biedrs, kurā ir apvienojušās neatkarīgas mediju institūcijas no 15 valstīm. EJO vēro tendences žurnālistikā un mediju jomā, dodot savu ieguldījumu žurnālistikas kvalitātes nodrošināšanā.

Organizācijas mērķis ir mediju kvalitātes un neatkarības stiprināšana. Tas tiek darīts pirmām kārtām EJO nacionālajās interneta platformās, kurās tiek ievietota svarīga nacionālā informācija un citu EJO dalībvalstu rakstu tulkojumi. EJO darbība ir pietuvināta praksei, vadoties pēc žurnālistu, redakciju vadītāju un mediju vadības vajadzībām.

Vācijas Ārlietu ministrijas finansiālais ieguldījums palīdzēs turpināt uzturēt EJO interneta platformu Latvijā latviešu un krievu valodās. Ar šī projekta atbalstu Vācijas Ārlietu ministrija dod savu ieguldījumu Latvijas un Vācijas sadarbībā neatkarīgu, objektīvu un profesionālu mediju, politiskās izglītības un integrācijas, kā arī pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā. Šis kopīgais mērķis izriet no ārlietu ministru Dr. Franka Valtera Šteinmeiera un Edgara Rinkēviča 2015. gada 17. aprīļa Kopīgajā paziņojuma.

Eiropas Žurnālistikas observatorija (EJO) Latvijā

nach oben