Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Vācijas vēstnieks Rolfs Šute sveic Latvijas iedzīvotājus valsts simtgadē!

Vācijas vēstnieks Rolfs Šute sveic Latvijas iedzīvotājus valsts simtgadē!

Vācijas vēstnieks Rolfs Šute sveic Latvijas iedzīvotājus valsts simtgadē!, © Vācijas vēstniecība Rīgā

16.11.2018 - Artikel

Mīļie Latvijas Republikas iedzīvotāji!

Šī Jums visiem ir liela diena, jo šodien Jūs svinat savas valsts pastāvēšanas simto gadadienu. Būdams Vācijas Federatīvās Republikas vēstnieks Latvijā, sirsnīgi sveicu Jūs savas valsts dzimšanas dienā!

Latviešus un vāciešus saista gadsimtiem sena kopīga vēsture. Mūsdienās abas valstis ir cieši saistītas kā vienas ģimenes locekļi. Mums ir arī kopīgs liktenis kā  Eiropas Savienības un NATO dalībvalstīm. Par to, cik ciešas un draudzīgas ir mūsu attiecības, liecina ne tikai daudzās savstarpējās vizītes augstākajā un visaugstākajā politiskajā līmenī. Būtisku ieguldījumu sniedz arī neskaitāmie kontakti starp abu valstu iedzīvotājiem, t.i. pilsoniskā sabiedrība.

Īpaši aktīva ir arī apmaiņa kultūras jomā. Latvija var būt lepna par to, ka tā izaudzinājusi daudzus pasaules līmeņa māksliniekus. Daži no viņiem Vācijā atraduši savu otro dzimteni.

Tieši jubilejas gadā Latvijā viesojās vairāki izcili Vācijas orķestri ar latviešu diriģentiem vai arī solistiem.

Vācijas vēstniecība Rīgā arī atbalstīja minētos koncertus, domājot par  tiem kā savu dāvanu Latvijas simtgadē.

Vēl viena liela Vācijas dāvana Latvijas iedzīvotājiem bija sešas nedēļas ilgā izstāde  „United Buddy Bears“  Doma laukumā Rīgā. Turpat vai 150 milzīgas dzīvespriecīgās krāsās apgleznotas draudzīgu  lāču figūras piesaistīja ārkārtīgi lielu publikas uzmanību, par ko liecina sajūsmināto apmeklētāju kuplais skaits -  nepilns miljons.

Apjomīgais projekts ir labs piemērs tam, ko var paveikt Latvijas un Vācijas pušu pārstāvji, cieši sadarbojoties uzticības pilnā gaisotnē, jo projekta īstenošanā iesaistījās gan vēstniecība, gan Rīgas dome, gan Latvijas Kultūras ministrija, kā arī privātie sponsori – Latvijas un Vācijas uzņēmēji. Bez tam projekta gaitā izdevās savākt arī gandrīz 10 000 eiro, ko nodot Bērnu slimnīcas fonda rīcībā.

Atceroties par šīm dāvanām, es vēlreiz visus sirsnīgi sveicu Latvijas dzimšanas dienā un novēlu Latvijai un Latvijas cilvēkiem visu to labāko arī nākamajos simts gados!

nach oben